Kulturna dobra općine Jagodnjak

Arheološko nalazište “Čikluk”

Arheološko nalazište je prapovijesno naselje s elementima nekropole, a pripada kompleksu panonske inkrustrirane keramike, grupa Szekszard – Pecs, srednjeg brončanog doba.

Lokacija: Bolman
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 1700 god.p.n.e. do 1300 god.p.n.e.

Oznaka kulturnog dobra: Z-3637
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Orgulje u crkvi sv. Vendelina

Mehaničke orgulje sa 7 registara, s manualom i pedalom građene oko 1902. godine pripisuju se J. Angsteru iz Pečuha, autoru brojnih instrumenata na području Slavonije. Orgulje u Jagodnjaku gotovo su identične onima u Čepinu iz 1900. godine. Opseg manuala je C-f3, a pedala C-d1. Orgulje su sačuvane i dobrog zvuka.

Lokacija: Jagodnjak
Klasifikacija: glazbeni instrument

Autor: J. Angster; Tvrtka Jozsef Angster iz Pečuha

Oznaka kulturnog dobra: Z-4212
Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

[adrotate group=”1″]

Arheološko nalazište “Rit i Ciglana”

Površinski nalazi keramike po oranicama ukazuju na rasprostranjenost ovog brončanodobnog naselja. Krajem ranog i početkom srednjeg brončanog doba na prostoru Baranje prisutna je panonska inkrustirana keramika koja na ovaj prostor prodire iz južne transdanubije. Brončanodobno nalazište«Rit i Ciglana» nalazi se u neposrednoj blizini antičkog i srednjovjekovnog lokaliteta.

Lokacija: Jagodnjak
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 2500 god.p.n.e. do 1700 god.p.n.e.

Oznaka kulturnog dobra: Z-3740
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Crkva sv. Petra i Pavla

Parohijska crkva sv.Petra i Pavla je sagrađena 1775.g. u duhu arhitekture kasnog baroka, kao jednobrodna građevina s poligonalnom apsidom i zvonikom rizalitno istaknutim ispred glavnog zapadnog pročelja. Uglovi zvonika naglašeni su pilastrima. Zvonik završava barokna lukovica pokrivena limom. Unutrašnjost crkve zasvedena je bačvastim svodom. Crkva je zidana opekom prekrivena dvostrešnim krovištem i biber crijepom.

Lokacija: Bolman
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1775. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-1625
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Crkva sv. Nikolaja

Jednobrodna građevina s polukružnom apsidom i rizalitno isturenim zvonikom uz glavno pročelje ima kasno barokne stilske odlike, izgrađena je do 1794.godine. Zvonik je u prizemlju rastvoren lučno otvorenim trijemom. Građevina je izgrađena od opeke i ožbukana, krovište na dvije vode prekriveno biber crijepom, lukovica barokna pokrivena bakrenim limom, porta ograđena zidom od opeke.

Lokacija: Jagodnjak
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1794. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-1647
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

 

Kontakt podaci o konzervatorskom odjelu

Nadležni KO: Konzervatorski odjel u Osijeku
Kontakt adresa KO: Kuhačeva 27, 31000 Osijek

Telefon: 031/ 207-400

Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

Ne vidite cijenu autobusne karte?

Korisni savjeti za putovanje autobusom

Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

Vicevi o putovanju

Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska