Kulturna dobra općine Ivanska

Crkva sv. Petra i Presvetog Trojstva

Jednobrodna građevina pravokutnog tlocrta i užeg, segmentno zaključenog svetišta uz koje je na sjevernoj strani smještena sakristija, a na glavnom zapadnom pročelju zvonik. Smještena u središtu naselja na povišenom platou. Crkva je svođena baroknim križnim svodovima, odijeljenim pojasnicama koje su ukrašene reljefnom štuko dekoracijom. Pjevalište počiva na dva stuba, od broda je ograđeno zidanom ogradom izvijene barokne linije. Zidne plohe eksterijera raščlanjene su plitkim lezenama i na južnoj strani prozorskim otvorima. Djelomično je sačuvan barokni inventar. Crkva se prvi put spominje 1704. godine, a današnji je izgled dobila 1780. g.

Lokacija: Gornja Petrička
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1780. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-2369
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Orgulje u crkvi sv. Petra

Manje mehaničke orgulje s 8 registara, jednim manualom i bez pedala, građene u tradiciji 18. stoljeća, djelo su Josipa Otoniča. Na povišenom postolju uzdižu se jednostavno profilirani vijenci, tri polja sa sviralama, od kojih srednje, trbušasto izbačeno i povišeno, prerasta u toranj. Kroz sva tri polja kontinuirano se uzdiže piramida svirala. Simetrično na objema stranama u srednjem i koso u bočnim poljima spušta se dekorativna zavjesa rezbarena u motivima lisnatih vitica i rokaja. Na postolju ispod prospekta dva su proreza zaobljena oblika, zatvorena rešetkom.

Lokacija: Gornja Petrička
Klasifikacija: glazbeni instrument
Vrijeme nastanka: 18. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-4181
Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

[adrotate group=”1″]

Orgulje u crkvi sv. Ivana Krstitelja

Orgulje su građene 1859. godine i djelo su graditelja Antonina Mölzera, graditelja iz Kutne Hore. Orgulje imaju 13 registara, 2 manuala i pedal. Prospekt je oblikovan u skladu sa suvremenim htijenjima vladajuće secesije. Kombinacija plošnog ormara i i poligonalnog srednjeg tornja, pozlaćenih željeznih nosača, slikane svirale, ornamentne pojasnice koje obuhvaćaju tornjeve poput kopči, tipični su secesijski motiv.

Lokacija: Ivanska
Klasifikacija: glazbeni instrument
Vrijeme nastanka: 1859. god.
Autor: Antonino Molzer

Oznaka kulturnog dobra: Z-4608
Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Crkva Uspenja Presvete Bogorodice

Jednobrodna građevina pravokutnog tlocrta s užim, pravokutnim svetištem i zvonikom nad glavnim zapadnim pročeljem. Natkrivena dvostrešnim krovištem pokrivena crijepom, zvonik piramidalnom limenom kapom. Na bočnim pročeljima sačuvani su tragovi oslika. Glavno zapadno pročelje raščlanjeno lezenama rizalitno je istaknuto u širini zvonika, rastvoreno pravokutnim otvorom portala i segmentno zaključenim prozorskim otvorima. Crkva je sagrađena 1722. godine na travnatom terenu unutar naselja i stilski pripada razdoblju baroka.

Lokacija: Srijedska
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1722. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-2638
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Crkva sv. Tri kralja

Jednobrodna građevina pravokutnog tlocrta s užim, polukružno zaključenim svetištem uz koje je s južne strane smještena sakristija, a pred glavnim zapadnim pročeljem zvonik. Unutrašnjost crkve svođena je češkim vodovima s pojasnicama, a apsida polukalotom. Pjevalište počiva na dva stuba povezana lukom, a ograđeno zidanom konveksnom ogradom. Krovište je dvostrešno, limeno. Na bočnim pročeljima sačuvana je raščlamba zida lezenama, a zidna je ploha rastvorena polukružnim prozorima. Inventar je iz vremena gradnje, osim propovjedaonice iz 18. st. Crkva je skladno oblikovana klasicistička građevina građena u prvoj polovici 19. st.

Lokacija: Stara Plošćica, Stara Plošćica 98
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 19. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-2501
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Crkva sv. Katarine

Jednobrodna građevina pravokutnog tlocrta, užeg polukružnog svetišta uz koje je sa sjeverne strane smještena sakristija, a na zapadnom pročelju zvonik. Unutrašnjost je svođena bačvastim svodom sa susvodnicama, apsida polukalotom s radijalnim susvodnicama. Pjevalište počiva na dva stuba povezana lukom i ograđeno je drvenom ogradom. Crkva je opremljena bogatim baroknim inventarom. Glavni oltar sv. Katarine, bočni oltari sv. Elizabete i sv. Mihaela te rokoko oltar sv. Obitelji. Crkva je sagrađena 1704. godine na ostacima svetišta nekadašnje srednjovjekovne crkve. Visokim stupnjem očuvanosti izvornog, a naročito inventarom svrstava se među najvrednije sakralne objekte čazmanskog područja.

Lokacija: Samarica
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 18. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-2242
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Orgulje u crkvi sv. Katarine

Orgulje u župnoj crkvi sv. Katarine u Samarici rad su graditelja orgulja Antonina Molzera, a u crkvu su postavljene 1914. godine, kada su zamijenile stariji Otoničev instrument. Smještene su na centralnom dijelu zidanog pjevališta, u čiju je ogradu ugrađen sviraonik. Manubriji su smješteni vodoravnom nizu iznad manuala. Sačuvani su spremišni i crpeći mijeh. Instrument ima sedam registara raspoređenih na jedan manual i pedal. Na samom instrumentu zabilježeno je da ga je 1940. godine popravljao Viktor Erhatić.
Orgulje u župnoj crkvi sv. Katarine u Samarici upotpunjuju vrijedan inventar Crkve sv. Katarine te predstavljaju značajan povijesni organološki instrument u okviru čazmanskog kraja.

Lokacija: Samarica
Klasifikacija: glazbeni instrument
Vrijeme nastanka: 1914. god.

Oznaka kulturnog dobra: P-4748
Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

 

Kontakt podaci o konzervatorskom odjelu

Nadležni KO: Konzervatorski odjel u Bjelovaru
Kontakt adresa KO: Trg E. Kvaternika 6, 43000 Bjelovar

Telefon: 043/ 221-040

Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

Ne vidite cijenu autobusne karte?

Korisni savjeti za putovanje autobusom

Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

Vicevi o putovanju

Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska