Kulturna dobra općine Hrašćina

Na području općine Hrašćina nalazi se 11 kulturnih dobara. 6 dobara pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 2 dobra pripadaju kategoriji sakralni/religijski predmeti, 1 dobro pripada kategoriji kulturno-povijesna cjelina, 1 dobro pripada kategoriji glazbeni instrument, a 1 dobro pripada kategoriji profana graditeljska baština.

Crkva Majke Božje Žalosne

Crkva je smještena u središtu naselja, na sjecištu putova. Tlocrt čini polukružno zaključeno svetište, pravokutna lađa s bočno postavljenim polukružnim kapelama i pročelni zvonik. Pregradnji je bilo nekoliko, a onom iz 18. st. pridodana je pravokutna lađa s polukružnim bočnim kapelama te je cijela unutrašnjost nadsvođena. Tada kapela dobiva karakteristični trolisni tlocrt rijedak na području kontinentalne Hrvatske. U kapeli se nalazi vrijedan, ali jako oštećen inventar sa stilskim obilježjima varaždinskog kiparstva sred. 18. st. Glavni oltar iz 1754. g. komponiran je kao okvir oko središnjeg kamenog kipa Majke Božje Žalosne, djela varaždinskog kipara Ivana Jakova Altenbacha iz 1692. g.

Lokacija: Trgovišće
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 18. st. do 19. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-2085
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na početak

Pil sv. Trojstva

Kameni pil posvećen sv. Trojstvu nalazi se na osami u polju u naselju Vrbovo kraj Hrašćine. Sastoji se od četverostranog kamenog stupa odsječenih bridova na kojemu leži masivni kapitel, a iznad njega kamena kocka s plitkim nišama na sve četiri strane. Samo u prednjoj niši reljefno je klesano raspelo rustičnih obilježja. Iznad toga je na vrhu mali zaobljeni stupić u kojem je bio zataknut željezni križ. Na kapitelu, ispod raspela, nalazi se teško čitljiv natpis: ANNO DNI 1740, a može se pretpostaviti se da se radi o godini obnove, jer je pil vjerojatno stariji.

Lokacija: Vrbovo
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1740. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-3522
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na početak [adrotate group=”1″]

Pil sv. Marka

U Domovcu na raskrižju puteva nalazi se kameni pil posvećen sv. Marku. S obzirom na tipologiju takve javne sakralne plastike, pripada tipu stupca s kubusom. Njegov donji dio čini monolitni stup, po narodnoj predaji rimskog podrijetla, kojemu je u gornjem dijelu ugrebena godina od koje su čitljive brojke 64. (1645. g.?). Na monolit se nastavlja kraći stupić na kojemu se nalazi kocka raščlanjena na sve četiri strane plitkim polukružno završenim nišama. U niši na prednjoj strani uklesano je rustično raspelo, u bočnim nišama uklesani su INRI i Kristov monogram, a u stražnjoj niši uklesan je Marijin monogram. Pil je zaključen vitkim stožastim krovićem na čijem se vrhu nalazi željezni križ.

Lokacija: Domovec
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1645. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-3523
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na početak

Kapela sv. Benedikta

Pravilno orijentirana kamena kapela sv. Benedikta sagrađena je na uzvisini iznad naselja Gornji Kraljevec u općini Hrašćina. Jednobrodna građevina polukružne apside s lađom naknadno produljenom prema zapadu. Unutarnji prostor kapele podijeljen je na prostor svetišta, svođen kalotom apside, te na prostor lađe koji je svođen lažnim bačvastim svodom izvedenim u drvenoj oplati. Stariji korpus kapele – apsidalni dio, znatno je stariji i potječe iz 16. st. Kasnije je svetište povišeno, a predvorje koje je stajalo ispred kapele je zatvoreno, o čemu svjedoče veliki zazidani lučni otvori. U 19. stoljeću je ispred pročelja podignut zvonik zidan ciglom.

Lokacija: Gornji Kraljevec
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 16. st. do 19. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-3698
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na početak

Crkva sv. Nikole

Župna crkve sv. Nikole zaprema dominantan položaj na povišenju u naselju Hrašćina. Pravokutne je lađe, šireg poligonalnog zaključenog svetišta, zvonika uz sjeverno pročelje sa sjevernom i južnom kapelom. Čitavu unutrašnjost crkve prekriva ciklus zidnih oslika koje pripisuju pomoćnicima Antuna Lerchingera i zagrebačkom slikaru Antunu Archeru. U crkvi se nalazi kvalitetni barokni inventar. U povijesnim izvorima prvi put se spominje u kanonskoj vizitaciji iz 1334. g. te predstavlja sakralni objekt s očuvanim građevinskim fazama od romanike do baroka.

Lokacija: Hrašćina
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 14. st. do 18. st.
Autor: slikarska radionica; zagrebački slikar

Oznaka kulturnog dobra: Z-2845
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na početak

Orgulje u crkvi sv. Nikole

Orgulje u Hrašćini gradio je 1779. g. Simon Otonič. Vrstan, djelomično pregrađen instrument, lijepog baroknog zvuka, s 10 registara, 1 manualom i pedalom. Opseg je manuala C/E – c3, a pedala C/E – a. Na visokom postolju ugrađenom u ogradu kora uzdiže se trodijelni prospekt s povišenim centralnim tornjem. Blago uvijena ploha bočnih polja izvija se prema sredini da bi završila u polukrugu srednjeg tornja, kojega podržava polukružna konzola. Svirale prekriva rezbarena dekorativna zavjesa s motivima lisnatih vitica i rokaja, koja je u bočnim poljima uništena. Kućište je dosta stradalo ali je drvo posve zdravo. Prebojano je smeđe, trake profilacije su crne, a zavjese pozlaćene.

Lokacija: Hrašćina
Klasifikacija: glazbeni instrument
Vrijeme nastanka: 1779. god.
Autor: graditelj orgulja

Oznaka kulturnog dobra: Z-2869
Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na početak

Kulturno – povijesna cjelina Hrašćina

Naselje je smješteno na brežuljkastom terenu krajnjeg SI dijela Krapinsko-zagorske županije. Iz antičkog doba potječe sustav komunikacija koje su u upotrebi još i danas. U srednjem vijeku, zahvaljujući trgovini mjesto bilježi značajniji razvoj, od kada datira i župna crkva sv. Nikole s najstarijim romaničkim slojem iz 14. st. Provala Turaka donosi značajnu stagnaciju i propadanje feudalnih gradskih naselja pod južnim padinama Ivanšćice, pa se tek u 18. st. u Hrašćini gradi župni dvor te dograđuje i barokizira crkva. Naselje je zadržalo srednjovjekovni karakter i strukturu sa župnom crkvom kao vizualnim i duhovnim žarištem, kojemu ni recentna izgradnja nije narušila izvorni sklad i formu.

Lokacija: Hrašćina
Klasifikacija: kulturno-povijesna cjelina
Vrijeme nastanka: 14. st. do 20. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-3205
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – kulturno – povijesna cjelina
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na početak

Kurija Belošević, Trgovišće 50

Prizemnica pravokutnog tlocrta, kurija Belošević smještena je nedaleko od središta naselja Hrašćina. Sagradio ju je Dragojlo Kušlan u 19. st. kao posljednju „hižu“ na tlaku. Osnovna tlocrtna dispozicija sačuvana je u cijelosti kao i konstruktivni i građevni elementi. S južne strane, duž pročelja proteže se natkriti ganjak, poduprt drvenim rezbarenim stupovima. Ispod trijema ulaz je u kuću. Nedaleko od kuće nalaze se nekadašnji gospodarski objekt, danas pretvoren u gostinjske sobe. U jednoj od njih sačuvana je stara preša za grožđe iz 1834. g.

Lokacija: Hrašćina, Trgovišće 50
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 19. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-4534
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na početak

Sakralni inventar crkve sv. Nikole biskupa

Župna crkva sv. Nikole biskupa zaprema dominantan položaj na gradištu sred nekadašnjeg oppiduma Hrašćine. Kao važno središte starih hrvatskih rodova spominje se već u vizitacijama 1334. godine, ali se njen današnji izgled definira tijekom narednih stoljeća, posebice tijekom 18. stoljeća kada dobiva svoj najveći umjetnički značaj.
Bogatstvo kojom odiše unutrašnjost crkve nije moguće naslutiti prema vanjskom izgledu, ali je barokizacijom u 18. stoljeću uravnoteženim volumenima povišenog broda i svetišta kao i volumenima bočnih kapela te vertikalom zvonika, i vanjština crkve dobila novu kvalitetu.
Novi prostor, definiran u 18. stoljeću, opremao se pripadajućim sakralnim inventarom, za što su se pobrinule izuzetno bogate i utjecajne velikaške obitelji, poput grofova Celjskih, Batthyanya, Draškovića ili Jelačića.

Lokacija: Hrašćina
Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
Vrijeme nastanka: 18. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-5624
Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na početak

Oltar iz kapele sv. Benedikta

Glavni oltar iz kapele sv. Benedikta jedan je od rijetkih oltara 17. stoljeća čiji je ikonografski program u potpunosti riješen slikama na drvu, a ne kipovima kako je u ovim prostorima gotovo pravilo. Osim ikonografije zanimljiv je i jarki kolorit te oblik dekorativne plastike akantusa koja je sabita i krupna. Ostatak oltara, napose njegova arhitektura bojana je zemljanim nijansama crvene i smeđe.

Lokacija: Gornji Kraljevec
Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
Vrijeme nastanka: 1650. god.

Oznaka kulturnog dobra: P-4896
Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

Povratak na početak

Poklonac sv. Ane Samotreće s uzidanom rimskom stelom

Poklonac sv. Ane Samotreće nalazi se na križanju cesta u samom središtu naselja Hrašćine. Kubus poklonca podijeljen je u tri zone. U donjoj zoni ugrađen je dio rimskog nadgrobnog spomenika, u središnjoj je smještena skupina sv. Ane s malim Isusom i Marijom dok se u trećoj nalazi reljefna ploča s portretom S. Radića. Provenijencija ugrađene rimske stele je nepoznata. Riječ je o gornjem dijelu stele s uklesanim trokutastim zabatom profiliranih rubova u čijem središtu se nalazi glava Gorgone s pticom sa svake strane. U edikuli su isklesana dva poprsja, desno starijeg muškarca a lijevo žene. Od natpisa sačuvano je samo:
M VLP CEMI […] SAVI F AN […] VOLVS […]

Lokacija: Hrašćina
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 17. st. do 19. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-6729
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na početak Nadležni konzervatorski odjel: Konzervatorski odjel u Krapini
Kontakt adresa KO: Magistratska 12, 49000 Krapina

Telefon: 049/ 371-342

Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

Ne vidite cijenu autobusne karte?

Korisni savjeti za putovanje autobusom

Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

Vicevi o putovanju

Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska