Kulturna dobra općine Hlebine

Orgulje u crkvi sv. Katarine

Orgulje je 1837. godine izgradio varaždinski majstor Ignatz Petter. Mehaničkog su sustava s jednim manualom i 10 registara. Kućište je jednostavno s uzdignutim srednjim dijelom čija se trabeacija segmentno uzdiže. Trokutni zabat naglašava piramidalnost kompozicije koja se odražava u rasporedu svirala. Na ravnom gređu bočnih strana stoje dekorativne vaze. Nad sviralama se nalaze ornamentalne zavjese koje se simetrično u spuštaju niz piramidu svirala.

Lokacija: Hlebine
Klasifikacija: glazbeni instrument
Vrijeme nastanka: 1837. st.
Autor: Ignaz Petter

Oznaka kulturnog dobra: Z-2872
Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Crkva sv. Katarine i župni dvor

Jednobrodna građevina pravokutnog tlocrta s užim svetištem zaobljenog začelnog zida, uz koje je s južne strane jednokatna sakristija, a nad glavnim zapadnim pročeljem zvonik. Sagrađena je na mjestu starije srušene crkve, nakon ponovnog osnutka župe 1799. godine, u središtu naselja, na ograđenoj parceli zasađenoj zelenilom, a u neposrednoj blizini je i župni dvor iz sredine 19. stoljeća te istočno uz svetište crkve gospodarska zgrada. Župna crkva sv. Katarine kasnobarokno-klasicističkih obilježja, sagrađena u prvoj polovici 19. stoljeća, zajedno sa župnim dvorom istih stilskih karakteristika te omeđena nizom stambenih prizemnica sagrađenih u duhu tradicijske izgradnje

Lokacija: Hlebine, Lj. Gaja 53
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 19. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-3037
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

[adrotate group=”1″]

Slika “Rogati konj”

Slika „Rogati konj“, ulje/sekurit, 76×145 cm, sign. D.d. I.Gen.1961., jedno je od najkvalitetnijih Generalićevih djela iz 60-ih godina, izuzetno po kolorističkoj smionosti uvjetovanoj temom iz narodne priče. Djelo posjeduje sve karakteristike Generalićeva osobena načina slikanja – tretman boja, pejsaža, stabala i likova seljaka, dok je sam sadržaj nadahnut legendom i snoviđenjima, karakteristično za njegove preokupacije tog razdoblja.

Lokacija: Hlebine
Klasifikacija: likovna umjetnost
Vrijeme nastanka: 1961. god.
Autor: Ivan Generalić

Oznaka kulturnog dobra: Z-5310
Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Zbirka Galerije naivne umjetnosti Hlebine

Zbirka se sastoji se od ukupno 120 eksponata – slika i skulptura naivnih umjetnika Hlebinske slikarske škole – od razdoblja prije Drugog svjetskog rata do 70-ih godina 20. stoljeća. Zbirka je od kulturno-povijesnog značaja za područje na kojem Galerija djeluje, osnovana upravo u svrhu prezentacije fenomena naivne umjetnosti u Hlebinama, kao centru i ishodištu stvaranja tzv. „Hlebinske škole“.

Lokacija: Hlebine
Klasifikacija: muzejska građa
Vrijeme nastanka: 20. st.

Oznaka kulturnog dobra: RZG-121-1974
Vrsta: pokretno kulturno dobro – muzejska grada
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Arheološko nalazište Velike Hlebine

Arheološko nalazište Velike Hlebine nalaze se 2 km sjeveroistočno od središta mjesta Hlebine, a smješteno je uz prometnicu koja vodi prema naselju Gabajeva Greda. Lokalitet se prostire na dvije pješčane uzvisine dugačke oko 600 m, nadmorske visine od 123 m. Smjer pružanja lokaliteta je sjever-jug. Dosadašnjim rekognosciranjima utvrđeno je postojanje višeslojnog lokaliteta s elementima za dataciju od prapovijesti do ranog srednjeg vijeka. Pronađen je znatan broj ulomaka keramike koji se mogu datirati u brončano doba i antiku te veća količina talioničke zgure što upućuje na postojanje metalurške radionice analogne onoj koja se nalazi na arheološkom lokalitetu Virje, Volarski breg.

Lokacija: Hlebine
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 8. st. do 9. st.

Oznaka kulturnog dobra: P-5044
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

Glavni oltar u crkvi sv. Katarine u Hlebinama

Glavni oltar iz crkve sv. Katarine u Hlebinama nastao 1868. godine pripada autorskom opusu slovenskog majstora Leopolda Götzela. Odiše strogoćom klasicističkog razdoblja druge polovice 19. stoljeća, unutar arhitektonske koncepcije i dekoracije koja vuče porijeklo iz vremena zrelog baroka. Svojom kvalitetom izrade te umjetničkim dosezima predstavlja vrijedan primjer oltara na širem prostoru Podravine.

Lokacija: Hlebine
Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
Vrijeme nastanka: 1868. god.
Autor: Leopolod Götzel

Oznaka kulturnog dobra: P-5075
Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

Galerija naivne umjetnosti Hlebine

Galerija naivne umjetnosti nalazi se u središtu Hlebina, podravskog naselja koje predstavlja centar hlebinskog slikarskog kruga te hrvatske naivne umjetnosti u cijelosti. Izgrađena je prema projektu arhitekta Miroslava Begovića 1968. godine na inicijativu Općinske skupštine Koprivnica i lokalne zajednice koji su smatrali potrebitim da Hlebinska slikarska škola dobije primjeren izložbeni prostor. Dograđena je 1985. godine. Poštujući zahtjeve investitora, Begović stvara suvremenu arhitekturu u skladu s ambijentom u kojemu nastaje, uvažavajući autohtone oblike i materijale podravske arhitekture te ideju naivnog slikarstva. Rafiniranim korištenjem osvjetljenja te funkcionalnim i vizualnim prožimanjem otvorenih i zatvorenih prostora ostvaruje snažan arhitektonski dojam i rafiniran estetski izričaj. Urbanističku vrijednost projekt ostvaruje kroz odstupanje od definiranog pravca izgradnje naselja. Galerija, svojim uvlačenjem u dubinu i osmišljenim zelenim pretprostorom predstavlja vidljivu stanku, prostor okupljanja, kulturnu jezgru naselja. Tako se pridružuje najznačajnijim ostvarenjima „novog regionalizma“ i suvremene vernakularne arhitekture šezdesetih godina prošlog stoljeća, koja nadilazi okvire Podravine i zauzima značajno mjesto u autorovom opusu te korpusu izgradnje izložbenih i galerijskih prostora na prostoru kontinentalne Hrvatske.

Lokacija: Hlebine, Trg Ivana Generalića 14 i 15
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1968. god. do 1985. god.
Autor: Miroslav Begović

Oznaka kulturnog dobra: P-5286
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

 

Kontakt podaci o konzervatorskom odjelu

Nadležni KO: Konzervatorski odjel u Bjelovaru
Kontakt adresa KO: Trg E. Kvaternika 6, 43000 Bjelovar

Telefon: 043/ 221-040

Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

Ne vidite cijenu autobusne karte?

Korisni savjeti za putovanje autobusom

Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

Vicevi o putovanju

Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska