Kulturna dobra općine Gvozd

Arheološko nalazište Jeresimići glavica – Pješčanica

Arheološko nalazište Jeresimići glavica – Pješčanica nalazi se na terasi nedaleko manjeg vodotoka, sjeverno od naselja, oko 250 m zračne udaljenosti od groblja u Pješčanici. Prema nalazima keramike može se svrstati u kasnobrončanodobno naselje. Naselje je omeđeno dobro izrađenom terasom. U konfiguraciji terena jasno se nazire ulazni humak te plići jarak. Uz nalazište na položaju groblja u Pješčanici čini vjerojatno dio naseobinskog sustava.

Lokacija: Pješčanica
Klasifikacija: arheološka baština

Oznaka kulturnog dobra: P-4268
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

Arheološko nalazište Humka Podgorje

Arheološko nalazište Humka Podgorje nalazi se uz glavni seoski put u Podgorju. Prema nalazima keramike nalazište se može datirati od kasnog brončanog do razvijenog željeznog doba. Naselje se nalazi na brežuljku, a omeđeno je velikim zemljanim humkom. U narodu se položaj naziva Unka ili Popova Humka.

Lokacija: Podgorje
Klasifikacija: arheološka baština

Oznaka kulturnog dobra: P-4277
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

[adrotate group=”1″]

Arheološko nalazište Kirin

Arheološka zona Kirin nalazi se na izdvojenom brijegu na području naselja Kirin u Općini Vrginmost. Brijeg ima oblik stošca na čijem vrhu se nalazi omanja, ogoljela zaravan s vidljivim tragovima krajiškog čardaka i jamama, odnosno grobnim rakama izdubljenim u kamenu pješčenjaku u kojima su prije više od 50 godina bili nađeni nalazi kostiju i rimskih novčića. Padine brijega su strme, osim južne koja je malo blaža, na koju se pak naslanja plato koji je u prošlosti služio kao refugij. Na samom brijegu nalazi se arheološko nalazište bogato nalazima od prapovijesti, preko ranog srednjeg vijeka, pa do novog vijeka. Neprekinuti kontinuitet proteže se od eneolitika do 16. ili 17. stoljeća. Uz arheološke nalaze, na lokalitetu se mogu naći i fosilni nalazi. Prostor omeđen potocima Mala i Velika Trepča ima odlike kulturnog krajolika koji je tijekom povijesnih vremena bio usko vezan uz život na uzvisini. Arheološka zona Kirin u naselju Kirin ima izuzetnu arheološku i kulturno-povijesnu vrijednost te se ubraja u jedne od najznačajnijih arheoloških nalazišta u Hrvatskoj.

Lokacija: Kirin
Klasifikacija: arheološka baština

Oznaka kulturnog dobra: Z-6753
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

 

Kontakt podaci o konzervatorskom odjelu

Nadležni KO: Konzervatorski odjel u Sisku
Kontakt adresa KO: Ivana Meštrovića 28, 44000 Sisak

Telefon: 044/ 515-180

Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

Ne vidite cijenu autobusne karte?

Korisni savjeti za putovanje autobusom

Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

Vicevi o putovanju

Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska