Kulturna dobra općine Grožnjan – Grisignana

Na području općine Grožnjan – Grisignana nalazi se 21 kulturnih dobara. 10 dobara pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 3 dobra pripadaju kategoriji kulturno-povijesna cjelina, 3 dobra pripadaju kategoriji sakralni/religijski predmeti, 2 dobra pripadaju kategoriji glazbeni instrument, 2 dobra pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, a 1 dobro pripada kategoriji ostalo.

Sva dobra općine Grožnjan – Grisignana:

 • Četiri gospodarsko-stambene građevine
 • Crkva sv. Jurja na grobljuCrkva sv. Prima i FelicijanaDvije gospodarsko-stambene građevineGospodarsko-stambena građevinaKorska sjedala iz crkve sv. Vida i ModestaKuća “Kod pošte”Kuća “Motovun”Kuća „Institut“ Hrvatske glazbene mladežiKuća „Kozlad“Kuća „Mura“Kuća „Župni ured“Kulturno – povijesna cjelina naselja KostanjicaKulturno-povijesna cjelina GrožnjanaKulturno-povijesna urbanistička cjelina naselja ZavršjeLiturgijsko posuđeOrgulje u crkvi Rođenja Blažene Djevice MarijeOrgulje u crkvi sv. Vida i ModestaPoklonac na brdu sv. AndrijeSkulptura “Bogorodice”Stancija Silić

  Četiri gospodarsko-stambene građevine

  Četiri gospodarsko-stambene građevine sagrađene su kao objekti u nizu u samostalnom urbanističkom bloku unutar gradskih zidina Grožnjana. Građevine imaju dvije etaže, dvoslivnog su krovišta, orijentirane sjevernim pročeljem prema uličnoj strani. Razmještaj otvora na uličnom pročelju prve tri građevine je sličan. Prema duktusu gradnje moguće je pratiti dozidavanje ovih građevina od kasnosrednjovjekovnog razdoblja pa do 19. stoljeća. Sve građevine su obnavljane i adaptirane u drugoj polovini 20. stoljeća. Predmetne građevine paradigmatski su primjer izgleda stambeno-gospodarskih građevina Grožnjana. Njihova je funkcija danas prenamijenjena u stambenu.

  Lokacija: Grožnjan
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 15. st. do 19. st.

  Oznaka kulturnog dobra: P-5195
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva sv. Jurja na groblju

  U selu Sv. Jurja, SI od Grožnjana, nalazi se grobljanska crkva istog titulara (12./13. st.), jednobrodna s tri upisane polukružne apside, od kojih je središnja viša, šira i dublja od bočnih. Sjeverna apsida je zazidana, a nad južnom je podignut uski zvonik. Opisan smještaj zvonika jedinstven je u Istri. Iz crkve potječe zvono iz prve pol. 14. st. majstora Manfredinusa.

  Lokacija: Završje
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 12. st. do 14. st.
  Autor: majstor Manfredinus

  Oznaka kulturnog dobra: RRI-0024-1961.
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh [adrotate group=”1″]

  Crkva sv. Prima i Felicijana

  Crkva sv. Prima i Felicijana nalazi se na groblju sela Čirkoti kraj Završja. Unutrašnjost romaničke jednobrodne crkve s četverokutnom upisanom apsidom s trompama otkriva dva sloja fresaka, iz 13. i 15. st., s glagoljskim grafitima. U apsidi je prikaz niza apostola nadvišen scenom Maiestas Domini. Freske su vjerojatno rad radionice iz obližnjeg Friulija, a nastaju na samom prijelazu 14. u 15. stoljeće. Na sjevernom zidu nalazi se stariji sloj zidnih slika gdje su u dva registra prikazane su scene iz kristološkog ciklusa. Epigrafski i drugi nalazi iz rimskog razdoblja pronađeni na ovom lokalitetu svjedoče o kontinuitetu kultnog mjesta.

  Lokacija: Završje
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 13. st. do 15. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-606
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Dvije gospodarsko-stambene građevine

  Dvije gospodarsko-stambene građevine sagrađene su kao objekti u nizu u bloku sličnih građevina unutar gradskih zidina Grožnjana. Građevine imaju dvije etaže, dvoslivnog su krovišta, orijentirane sjevernim pročeljem prema uličnoj strani i to su im ujedno jedina rastvorena pročelja. Razmještaj otvora kod obje građevine je identičan. U prizemlju su gospodarska vrata, iznad njih je otvor za sijeno, a desno još po jedan manji pravokutni prozorski otvor na obje etaže. Predmetne građevine paradigmatski su primjer izgleda stambeno-gospodarskih građevina Grožnjana. Njihova je funkcija danas prenamijenjena u stambenu te unutrašnjost adaptirana.

  Lokacija: Grožnjan
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 14. st. do 15. st.

  Oznaka kulturnog dobra: P-5275
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Gospodarsko-stambena građevina

  Gospodarsko-stambena građevina sagrađena je kao objekt u nizu u bloku sličnih građevina unutar gradskih zidina Grožnjana. Građevina ima dvije etaže, jednoslivnog je krovišta s potkrovnim vijencem od škrilja, orijentirana južnim pročeljem prema uličnoj strani i to joj je ujedno jedino rastvoreno pročelje. Izvorna građevinaje građena klesancima i priklesancima u pravilnim pasovima, međutim po tom duktusu gradnje, karakterističnom za kasnosrednjovjekovnu arhitekturu, teško je odrediti vrijeme nastanka s obzirom da je arhitektura funkcionalna, bez ukrasa, kamene erte variraju od masivnijih priklesanih, do pravilnijih štokovanih, te je kao takva gotovo adatabilna. Predmetna građevina paradigmatski je primjer izgleda stambeno-gospodarskih građevina Grožnjana. Njezina je funkcija danas prenamijenjena u stambenu.

  Lokacija: Grožnjan
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 14. st. do 15. st.

  Oznaka kulturnog dobra: P-5196
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Korska sjedala iz crkve sv. Vida i Modesta

  Renesansna, drvena korska sjedala u župnoj crkvi sv. Vida i Modesta sastoje se od dva para trosjeda. Jedan par sjedala je bogatiji s međusobno razmaknutim sjedalima i naslonima za ruke te s bogato ukrašenim vitičastim zaključkom nad leđnim naslonom i pripadajućim klecalom. Drugi par sjedala je jednostavniji, bez klecala, s rezbarenom prednjom stranom sjedala i škrinjom ispod sjedišta. Bogata rezbarena dekoracija rozeta, vitičastih i vegetabilnih motiva, te zatvoreni kubični oblik sjedala upućuju na dataciju u 16. st. Sjedala su najvjerojatnije rad domaće radionice.

  Lokacija: Grožnjan
  Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
  Vrijeme nastanka: 16. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-431
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Kuća “Kod pošte”

  Kuća „Kod pošte“ stambena je građevina u nizu podignuta na pretpostavljenom potezu srednjovjekovnih zidina Grožnjana. Kuća ima četiri etaže, dvoslivnog je krovišta, orijentirana sjevernim pročeljem prema ulici, a južnim prema stražnjoj slijepoj ulici. Ulično pročelje rastvoreno je širokim ulaznim prostorom i manjim prozorom u prizemlju uokvirenim masivnim kamenim ertama, te s po dva prozora na ostalim etažama, mansardnim u visokom potkrovlju, pri čemu su prozori druge etaže dodatno ukrašeni profiliranim nadprozornicima i podprozornicima te prozorskim konzolama. Na dvorišnoj strani, odnosno strani okrenutoj prema slijepoj ulici, kuća je u prizemlju rastvorena širim ulazom i malim kvadratnim prozorom. Analizom duktusa gradnje ustanovljeno je da je građevina nadograđivana u različitim vremenskim razdobljima, a iščitava se veći zahvat u 17./18. stoljeću. Najstariji srednjovjekovni sloj struktura vidljiv je u prizemlju s ulične strane. Kuća je adaptirana u drugoj polovini 20. stoljeća.

  Lokacija: Grožnjan
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 17. st. do 18. st.

  Oznaka kulturnog dobra: P-5190
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Kuća “Motovun”

  Sklop građevina „Motovun“ podignut je na uglu urbanističkog bloka građevina, na posjedu čiji se ogradni zid nalazi na potezu srednjovjekovnih gradskih zidina. Sklop se sastoji od tri međusobno spojene građevine različitih tlocrtnih dispozicija i usmjerenja.
  Središnja građevina je troetažna, dvoslivnog krovišta sljemenskog usmjerenja sjever – jug, te se spaja na zapadnoj strani s nešto uvučenijom dvoetažnom građevinom suprotnog usmjerenja krovišta. Na istočnoj strani je proširena troetažnom dogradnjom koja nastavlja pad glavnog krovišta. Ta je dogradnja u istoj ravnini s južnim pročeljem središnje građevine, no s obzirom da je dvostruko kraća, na sjeveru se iščitava stepenast prijelaz.
  Sklop građevina je tipičan primjer stambeno-gospodarskog sklopa s početka 19. stoljeća imućnijih vlasnika.

  Lokacija: Grožnjan
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 19. st. do 19. st.

  Oznaka kulturnog dobra: P-5198
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Kuća „Institut“ Hrvatske glazbene mladeži

  Kuća „Institut“ Hrvatske glazbene mladeži stambena je građevina u nizu. Kuća ima četiri etaže, dvoslivnog je krovišta, orijentirana južnim pročeljem prema ulici, a sjevernim prema stražnjoj slijepoj ulici. Na uličnom se pročelju iščitavaju prozori različitih veličina i pozicija koji ne slijede okomite osi. Prema pozicijama prozorskih otvora koji su otklonjeni od osi, te oblikovanju kamenih erti ulaza, moguće je zaključiti kako je građevina nastala na kasnosrednjovjekovnoj osnovi. Kuća je adaptirana u drugoj polovini 20. stoljeća te su tada izvršeni zahvati u njenoj unutrašnjosti.

  Lokacija: Grožnjan
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 15. st. do 20. st.

  Oznaka kulturnog dobra: P-5280
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Kuća „Kozlad“

  Kuća „Kozlad“ stambena je građevina u nizu podignuta unutar srednjovjekovnih zidina Grožnjana. Kuća ima četiri etaže, nepoznatog nagiba krovišta, orijentirana sjevernim pročeljem prema ulici, i to je njeno jedino rastvoreno pročelje. Ulično pročelje rastvoreno je na klasičan način trima prozorskim osima, međusobno znatno udaljenih prozora, a u prizemlju trima vratima. Kuća je izvrstan primjer gradske kuće za stanovanje s kraja 19. stoljeća, ali i svjedočanstvo arhitekture kasnosrednjovjekovnog Grožnjana.

  Lokacija: Grožnjan
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 15. st. do 19. st.

  Oznaka kulturnog dobra: P-5194
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Kuća „Mura“

  Kuća „Mura“, zajedno sa svojim ograđenim vrtom, podignuta je paralelno sa zapadnim potezom srednjovjekovnih gradskih zidina i u njihovoj je neposrednoj blizini. Sjevernim je perimetralnim zidom povezana sa susjednom građevinom, a njezino je dvorište okrenuto prema zidinama i ograđeno kamenom ogradom. Kuća je dvoslivnoga krovišta i ima četiri etaže. Rastvaranje glavnog pročelja prozorima poredanima u osi i oblikovanje građevine govori u prilog pretpostavci da je kuća u većoj mjeri pregrađena krajem 19. stoljeća, međutim, sama njena pozicija i odnos prema drugim građevinama poput uskog prolaza s istočne strane, ukazuju na mogućnost da je kuća nastala na starijoj kasnosrednjovjekovnoj osnovi. U drugoj polovini 20. stoljeća građevina je adaptirana za stanovanje i obnovljena su krovišta.

  Lokacija: Grožnjan
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 15. st. do 19. st.

  Oznaka kulturnog dobra: P-5197
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Kuća „Župni ured“

  Kuća „Župni ured“ Hrvatske glazbene mladeži u naravi je troetažna uglovnica dvostrešnog krovišta s prigradnjama na dvorišnoj strani. Kuća je rastvorena u klasičnoj dispoziciji prozorskih otvora i vrata pri čemu čitamo tri osi na pročelju okrenutom prema Trgu Ruggera Paladina koje funkcionira kao reprezentativno pročelje i dvije osi na pročelju okrenutom prema ulici. Dvoslivno krovište plitko je i uvučeno u odnosu na perimetralne zidove tako da sa strane ulice nije odmah vidljiv njegov zabat, a koji je rastvoren manjim kvadratnim prozorom. Kuća je žbukana, pod krovom je izveden jednostavni profilirani upušteni žbukani vijenac, a između prizemlja i kata izveden je razdjelni vijenac kvadratnog presijeka. Sokl kuće sastavljen je od kamenih ploča različitih širina. S dvorišne strane kući je prigrađen aneks s jednoslivnim krovištem i manji prostor koji u zoni posljednje etaže završava terasom. Kuća je sudeći po jednostavnim ertama i klasičnoj podijeli pročelja kao i uvučenom krovištu sagrađena početkom 20. stoljeća.

  Lokacija: Grožnjan
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 20. st. do 20. st.

  Oznaka kulturnog dobra: P-5189
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Kulturno – povijesna cjelina naselja Kostanjica

  Naselje Kostanjica smješteno je u sjevernoj Istri, jugozapadno od Grožnjana. Kostanjica je u vojnom smislu funkcionirala kao nastavak obrambene točke Završja, bila je utvrđena zidinama čiji je ostatak vidljiv na južnoj strani naselja. Na samom početku mjesta formiran je maleni trg sa gotičkom župnom crkvom sv. Petra i Pavla pregrađenom u 18.st., zvonikom i gradskom lođom. Od trga na sjeveru dvije paralelne ulice vode prema južnom dijelu mjesta gdje se opet sastaju čineći na taj način izduženi stambeni otok po sredini mjesta. Kuće datiraju iz 18. i 19. st., visoke su građevinske i ambijentalne vrijednosti, a sačuvani su i dijelovi stambene arhitekture ranijih razdoblja.

  Lokacija: Kostanjica
  Klasifikacija: kulturno-povijesna cjelina
  Vrijeme nastanka: 18. st. do 19. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-4103
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – kulturno – povijesna cjelina
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Kulturno-povijesna cjelina Grožnjana

  Grožnjan je smješten na izbočenom grebenu iznad doline rijeke Mirne, nekoliko km JI od Buja. Zidine su sačuvane djelomice, gradska vrata u potpunosti, no osnovna urbanistička organizacija zbijenog srednjovjekovnog grada jasno je vidljiva i danas. Sačuvan je priličan broj renesansnih i baroknih kuća, podestatova palača iz 1588. pregrađena je 1726. Unutar zidina, do glavnih gradskih vrata na istoku, nalazi se gradska loža iz 1587. s fontikom. Barokna župna crkva sv. Marije, sv. Vida i Modesta sagrađena je na mjestu starije crkve, koja se spominje u 14. st., sa zvonikom odvojenim od crkve. Ispred gradskih vrata nalazi se crkva sv. Kuzme i Damjana sagrađena 1554., a pregrađena 1834.

  Lokacija: Grožnjan
  Klasifikacija: kulturno-povijesna cjelina
  Vrijeme nastanka: 12. st. do 21. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-5326
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – kulturno – povijesna cjelina
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Kulturno-povijesna urbanistička cjelina naselja Završje

  Završje, gradić u blizini Grožnjana u sjevernoj Istri nastaje na mjestu prapovijesne gradine, prvi se puta spominje 1102. u darovnici kralja Ulricha II. akvilejskom patrijarhu. Vjerojatno već tada postoji neka vrsta utvrđene građevine u današnjem središtu mjesta. Ta se utvrda (kaštel) zasigurno pregrađuje i ojačava tijekom uprave goričkih grofova, a najopsežnije kada postaje posjedom obitelji Contarini 1530. godine koja njime vlada sve do 18. st. Cijelo je mjesto bilo zaštićeno i dvostrukim prstenom zidina, koje su i danas mjestimice vidljive, a od ulaza u utvrđeni grad, sačuvana su južna gradska vrata. Uz kaštel se nalazi dvobrodna crkva Blažene Djevice Marije sv. krunice iz 16/17.st.

  Lokacija: Završje
  Klasifikacija: kulturno-povijesna cjelina
  Vrijeme nastanka: 1102. god.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-4450
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – kulturno – povijesna cjelina
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Liturgijsko posuđe

  Liturgijsko posuđe koje se danas čuva u crkvi Rođenja BDM predstavlja po svom porijeklu, plemenitosti materijala i kvaliteti visoku vrijednost. Najvrjedniji primjerak, gotička pokaznica iz 1449. otuđena je 2007. iz crkve Bogorodice od sv. krunice kada je zbog sigurnosti inventar preseljen u novu župnu crkvu. Sačuvano srebrno liturgijsko posuđe, kaleži, pokaznice, kadionice, kandila, ophodna raspela, kanonske ploče, svijećnjaci, uglavnom su iz stilskog razdoblja baroka, 17. i 18. st.

  Lokacija: Završje
  Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
  Vrijeme nastanka: 17. st. do 18. st.

  Oznaka kulturnog dobra: RRI-143
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Orgulje u crkvi Rođenja Blažene Djevice Marije

  Pozitiv u Završju djelo je poznatog venecijanskog graditelja Giovanni Battiste Piaggia iz 1740. godine. Izvorni manual ugrađen je u gornji dio kućišta, dok je koso prislonjeni pedal rezultat kasnije intervencije. Manual je opsega E/C – c3. Kućište orgulja jednostavna je kubična oblika s jednodijelnim otvorom za svirale. S bočnih strana, prema vijencu uspinje se bujna, oslikana vitica koja u bogatoj kompoziciji prelazi u zabat pročelja.

  Lokacija: Završje
  Klasifikacija: glazbeni instrument

  Autor: Giovanni Battista Piaggi – graditelj orgulja

  Oznaka kulturnog dobra: Z-1133
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Orgulje u crkvi sv. Vida i Modesta

  Orgulje su talijanskog tipa iz 1846. god., a pripisuju se G. Girardiju. Mehaničkog su sustava s jednim manualom i pedalom. Godine 1973. preuredio ih je majstor Patrick Collon iz Belgije. Prospekt ormara flankiran je dvama visokim kaneliranim pilastrima s jonskim kapitelima, koji se penje do same trabeacije i tako pojačavaju dojam visine korpusa. Friz trabeacije dekoriran je fino obrađenom girlandom, a neposredno pod završnim vijencem nizom plastičnih zubaca. Niz bokove kućišta spušta se velika voluta profilirana u obliku palmina lista.

  Lokacija: Grožnjan
  Klasifikacija: glazbeni instrument
  Vrijeme nastanka: 1846. god.
  Autor: G. Giardi

  Oznaka kulturnog dobra: Z-3737
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Poklonac na brdu sv. Andrije

  Na međi pješačkih putova na brdu sv. Andrije nalazi se kasnorenesansni poklonac, pravokutna tlocrta i ravnog začelja s polukružno zaključenim ulazom, nadvišen dvostrešnim krovom kojeg čine dvije veče kamene ploče. Interijer poklonca oslikavan je više puta te se mogu iščitati tri sloja. Prvi sloj, izveden fresko tehnikom, datira iz 16. stoljeća, dok su drugi i treći izvedeni krajem 18. i u 19. stoljeću. Predmetni poklonac jedini je sačuvani primjerak renesansnog poklonca u kojem je sačuvan istodobni oslik.

  Lokacija: Završje
  Klasifikacija: ostalo
  Vrijeme nastanka: 16. st. do 19. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-5230
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Skulptura “Bogorodice”

  Gotička skulptura sjedeće Bogorodice potječe iz crkve sv. Prima i Felicijana u Čirkotima kraj Završja. Izrađena je od kamena, visoka je 75 cm, a mjestimice su sačuvani izvorni tragovi polikromije: pozlate na kosi i ogrtaču i crveno-smeđe boje na haljini. Bogorodica sjedi na niskom prijestolju bez naslona, ruku položenih u krilu (nedostaju šake), glave blago nagnute prema lijevom ramenu. Skulptura je proizvod Ljubljanske kiparske radionice koja je djelovala četrdesetih godina 15. st. na Dolenjskem, Gorenjskem i u Istri do zaleđa Trsta, a može se datirati oko polovice ili treću četvrtinu 15. st. Primjer je gotičkog „mekog stila“.

  Lokacija: Završje
  Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti

  Oznaka kulturnog dobra: Z-1371
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Stancija Silić

  Stambeno gospodarski kompleks «Stancija Silić» kraj Završja nastao je povezivanjem desakralizirane srednjovjekovne kapele sv. Pelagija s novosagrađenim objektima s njezine južne strane. Ova se trodijelna stambeno-gospodarska zgrada sastoji od pregrađene kapele, monumentalnog prolaza i zgrade na južnoj strani koja svojim gabaritima oponaša kapelu. Bogati fresko oslik iz 14. stoljeća strapiran je i pohranjen u župnom uredu u Bujama.

  Lokacija: Završje
  Klasifikacija: profana graditeljska baština

  Oznaka kulturnog dobra: RRI-0323-1973.
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh
  Nadležni konzervatorski odjel: Konzervatorski odjel u Puli
  Kontakt adresa KO: Ul. Grada Graza 2, 52100 Pula

  Telefon: 052/ 375-660

  Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

  Ne vidite cijenu autobusne karte?

  Korisni savjeti za putovanje autobusom

  Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

  Vicevi o putovanju

  Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska