Kulturna dobra općine Gradac

Na području općine Gradac nalazi se 25 kulturnih dobara. 4 dobra pripadaju kategoriji arheološka građa, 4 dobra pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 4 dobra pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 4 dobra pripadaju kategoriji sakralni/religijski predmeti, 2 dobra pripadaju kategoriji etnografska građa, 2 dobra pripadaju kategoriji kulturno-povijesna cjelina, 2 dobra pripadaju kategoriji arhivska građa, 1 dobro pripada kategoriji arheološka baština, 1 dobro pripada kategoriji memorijalna baština, a 1 dobro pripada kategoriji sakralno-profana graditeljska baština.

Sva dobra općine Gradac:

 • Arhiv franjevačkog samostana
 • Arhivski dokumentiČetiri svijećnjaka iz samostana sv. MarijeCrkva sv. BarbareCrkva sv. Ivana KrstiteljaCrkva sv. JurjaCrkva sv. MargariteFranjevački samostan i župna crkva Uznesenja Blažene Djevice MarijeKulaPet djela iz zbirke franjevačkog samostanaRodna kuća fra Andrije Kačića MiošićaRuralna cjelina PodacaRuralna cjelina Staro selo DrvenikSklop kuća IvičevićSklop kuća na obaliSlika Sv. Franjo s djetetom IsusomStećakStećakStećakStećciUtvrda na GradiniZavičajna zbirka GradacZbirka etnografskih predmeta u Franjevačkom samostanuZbirka liturgijskoga tekstila u franjevačkom samostanuZgrada osnovne škole

  Arhiv franjevačkog samostana

  Arhiv franjevačkog samostana sadrži knjige i rukopise o povijesti samostana, kulturnih i privrednih prilika tog kraja. Knjige datiraju od 1468 do 1929 godine.

  Lokacija: Zaostrog
  Klasifikacija: arhivska građa
  Vrijeme nastanka: 15. st. do 20. st.

  Oznaka kulturnog dobra: RST-129,24/08-69
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Arhivski dokumenti

  Knjige i spisi od XV. do XX. stoljeća koji se odnose na povijest samostana i okolnih sela. Sadrži i 457 isprava na turskom jeziku. Arhiv ima kulturno-povijesni, politički i privredni značaj

  Lokacija: Zaostrog
  Klasifikacija: arhivska građa
  Vrijeme nastanka: 15. st. do 20. st.

  Oznaka kulturnog dobra: RST-233,24/21-72
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh [adrotate group=”1″]

  Četiri svijećnjaka iz samostana sv. Marije

  Na tri nožice u obliku stiliziranih životinjskih šapa nadvišenih volutom oslanja se trostrana baza koja u gornjoj zoni prelazi u kružno postolje za štap. Stranice baze dekorirane su vegetabilnim motivom, dok je gornji rub vitičasto izvijen. Nodus u obliku kupe koja izlazi iz lisnate čaške, te prstenasti međučlanovi završavaju balusterskim nastavkom i čaškom za svijeće. Radi se o vrijednom dijelu crkvenog inventara kojem je potreban hitan restauratorski zahvat.

  Lokacija: Zaostrog
  Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
  Vrijeme nastanka: 18. st.

  Oznaka kulturnog dobra: P-5117
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
  Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva sv. Barbare

  Crkva sv. Barbare na groblju naziva se u literaturi još i crkva sv. Bare, Stara crkva sv. Barbare, Grobljanska crkva i stara župska crkva. Crkva je sagrađena ispod sela u doba gotike i služila je kao župna crkva. U 18. st dobiva preslicu s tri otvora i ukrašenu volutama i crkvenu opremu. Kada se u selu gradi nova župna crkva sv. Barbare 1882. godine crkva postaje grobljanska crkva. U crkvi se čuvao triptih F. Naldija slikan temperom 1765. godine.Triptih je restauriran 90- tih godina i prenesen u zbirku franjevačkog samostana na obali.Crkva je opremljena jednostavnom kamenom oltarnom menzom na kojoj je slika „Polaganje u grob“ ulje na platnu novijeg datuma.

  Lokacija: Zaostrog
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 1882. god.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-4894
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva sv. Ivana Krstitelja

  Crkva je izgrađena u starom selu Podaca. Jednobrodna građevina predromaničkog je sloga, sagrađena u 11. – 12.st. Uzdužna pročelja raščlanjena su plitkim lezenama, s plitkom pravokutnom apsidom. Na zapadnom pročelju je iznad portala četverolisna rozeta, a u osi zabata je preslica baroknog sloga. Unutrašnjost crkve je rasčlanjena pilastrima i pojasnicama na tri traveja, svođena je bačvastim svodom, te ima posvetne križeve gotičkog sloga i natpis u gotici s godinom 1409. Pročelja su ožbukana, a krov pokriven kamenim pločama.

  Lokacija: Podaca, na groblju
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 11. st. do 12. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-4893
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva sv. Jurja

  Jednobrodna crkva sv. Jurja u Drveniku izgrađena je u XV. stoljeću istočno od zaseoka Kostanići i nalazi se na groblju. Jednobrodna građevina svođena je šiljastim svodom, a u 18. stoljeću je dograđeno novo, veće svetište. Na glavnom je pročelju jednostavni profilirani ulaz iznad kojeg je osmerolisna rozeta, a u zabatu trodijelna preslica. U temeljne zidove crkve ugrađene su srednjovjekovne nadgrobne ploče.

  Lokacija: Drvenik, na groblju
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 15. st. do 18. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-4877
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva sv. Margarite

  Crkva je građena 1751. godine na mjestu starije crkve koja je srušena. Od starije crkve ostala je apsida sa gotičkim svodom koja je ugrađena u noviju crkvu. Crkva je jednobrodna sa pravokutnom apsidom, građena pravilno klesanim kamenom i pokrivena dvostrešnim krovom s kupom kanalicom. Pročelje crkve raščlanjeno je portalom uokvirenim kamenim klesancima i profiliranim nadvratnikom. U osi portala je okulus s rozetom. U zidani kameni oltar postavljene su dvije nadgrobne ploče s natpisima i grbovima obitelji Kačić, a treća je uzidana u pločnik crkve pred oltarom. Crkva je obnovljena 1986. godine.

  Lokacija: Brist
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 1751. god.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-5060
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Franjevački samostan i župna crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije

  Franjevački samostan u Zaostrogu sagrađen je u 16. i 17. stoljeću. Građen je u obliku četverokuta, a sa sjeverne je strane omeđen crkvom. Samostan su u 14. stoljeću osnovali augustinci, koji ga nakon pada Bosne 1463. godine napuštaju, a naseljavaju ga franjevci izbjegli iz provincije Bosne Srebrene. Odlaskom Turske vlasti 1684. godine, samostan koji je imao oblik kvadrata s klaustrom, dobiva dva nova krila, zapadno i južno, a kasnije i istočno.
  Crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije izgrađena je 1747. godine na mjestu starije crkve svete Marije. Crkva je nadograđena 1874. godine kada je podignut i neoromanički zvonik na jugoistočnoj strani. Do crkve vodi popločana staza, s lijeve strane staze nalazi se groblje, a s desne drvored čempresa. Pročelje crkve građeno je u baroknom slogu, a posebno se ističe glavni ulaz nad kojim je profilirani nadvratnik sa natpisom iz 1589. godine pisanim na bosančici hrvatskim jezikom koji govori o posveti samostanske crkve. U apsidi je sakristija, a iznad nje kor s orguljama koje je izradio Petar Nakić 1738. godine. Glavni mramorni oltar izradio je 1722. godine majstor Vinko Panigo. U crkvi se nalazi grob fra Andrije Kačića Miošića koji je u ovom samostanu živio i radio.
  U samostanu se od osnutka održala humanistička škola i prikupljala se arhivska i bibliotečna građa. Danas biblioteka smještena u samostanu broji preko 30.000 naslova koji uključuju 27 inkunabula, te arhivsku građu. U samostanu se čuva i bogata zbirka umjetničkih djela.
  Uz samostanski sklop se nalazi vrt omeđen zidovima, kao i stari maslinik sjeverno od samostana. Posebno ose valorizira botanički vrt u sklopu samostanskog vrta.
  Sve nabrojeno čini samostan i crkvu u Zaostrogu jedinstvenim, slojevitim kulturnim dobrom važnim podjednako za hrvatsku povijest, književnost i umjetnost.

  Lokacija: Zaostrog
  Klasifikacija: sakralno-profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 16. st. do 18. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-5930
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Kula

  Na istočnom ulazu u selo Podaca sagrađena je kula za obranu od Turaka i pod njom manji obrambeni podzid. Najstariji prikaz kule datiran je u 1666. godinu. Kula nepravilnog tlocrta građena je lomljenim kamenom u mortu. Unutrašnjost kule ima bačvasti svod kroz koji se izlazilo na gornju etažu, te tragove drvene međukatne konstrukcije. Na oplošju kule je niz puškarnica u više nivoa, a na sjevernom pročelju je mašikula na kamenim konzolama. Na jugu su manja vrata u kamenim pragovima. Kula nije sačuvana u punoj visini.

  Lokacija: Podaca
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 17. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-5467
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Pet djela iz zbirke franjevačkog samostana

  Dvokrilni ormarić za relikvije, 18./19. st., polikromirano drvo s metalnim aplikacijama 36 x 27 x 13,5 cm,
  Raspelo, 18. st., polikromirano drvo, 98 x 56 cm, korpus 37 x 32 cm,Tabernakul, 18. st., pozlaćeno drvo, 68 x 51 x 37 cm,Portret A. Kačića, 19. st., ulje na platnu, 43 x 34 cm, Portret oca Mate Šimića, Gabrijel Jurkić, 1921., ulje na platnu, 50 x 33 cm umjetnička su djela iz Zbirke franjevačkog samostana u Zaostrogu. Djela pripadaju grupi umjetnina koja svjedoče o povijesnim ličnostima koja su u samostanu djelovala. Osim neosporne umjetničke vrijednosti , kvalitete izrade i upotrebe materijala imaju i jaku povijesnu i memorijalnu vrijednost.

  Lokacija: Zaostrog
  Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
  Vrijeme nastanka: 18. st. do 19. st.

  Oznaka kulturnog dobra: P-4889
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
  Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Rodna kuća fra Andrije Kačića Miošića

  Stambena katnica pravokutnog tlocrta, dijelom ukopana u teren, izgrađena je iznad sela Brista. Gospodarsko prizemlje i stambeni kat povezuju vanjske stube na zapadu. Na istočnom pročelju je sačuvana jedna puškarnica. Tipološki kuća pripada utvrđenim stambenim kućama Makarskog primorja, a ima i memorijalni značaj, obzirom da se tu 1704. godine rodio hrvatski pjesnik i narodni preporoditelj fra Andrija Kačić Miošić, o čemu svjedoči spomen ploča postavljena 1934. godine na južno pročelje kuće.

  Lokacija: Brist
  Klasifikacija: memorijalna baština

  Oznaka kulturnog dobra: Z-4875
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Ruralna cjelina Podaca

  Podaca se nalazi na padinama Biokova u Gornjem makarskom primorju na mjestu pogodnom za zaštitu. Na strmim liticama sa jugoistočne strane sela je kula iz 17. st. Glavno sastajalište mještana je “Štrada”, trg u sredini sela pored crkve. Kuće su građene na malim kućištima, zbijene jedna uz drugu. Postavljene su u pravcu istok – zapad, građene od priklesanog kamena vezanog vapnom, s dvoslivnim krovištima pokrivenim kamenom pločom, crijepom ili kupom kanalicom. Na južnim pročeljima su balature ispod kojih je ulaz u konobu na polukružni luk. U selu je crkva sv. Ivana iz 12. – 13. stoljeća te barokna župna crkva iz 18. stoljeća.  U Podaci su nađeni arheološki nalazi  iz mlađeg kamenog, ilirskog, rimskog i starohrvatskog doba.

  Lokacija: Podaca
  Klasifikacija: kulturno-povijesna cjelina

  Oznaka kulturnog dobra: Z-5175
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – kulturno – povijesna cjelina
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Ruralna cjelina Staro selo Drvenik

  Staro selo Drvenik nalazi se iznad mjesta Drvenik visoko na padinama planine Rilić, nastavka Biokova. Formirao se na nepristupačnom terenu zbog zaštite od pljački i napada, prvo gusara zatim Turaka. Selo se formiralo na potezu istok-zapad a nekad je bilo okruženo maslinicima i vinogradima. Potpuno je iseljeno nakon potresa 1962.g.. Sačuvana je tradicijska arhitektura i organizacija prostora te ima iznimnu ambijentalnu vrijednost sa pogledom na Pelješac, Korčulu i istočni rt otoka Hvara.

  Lokacija: Drvenik
  Klasifikacija: kulturno-povijesna cjelina

  Oznaka kulturnog dobra: Z-5110
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – kulturno – povijesna cjelina
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Sklop kuća Ivičević

  U središtu naselja Drvenik, uz samu obalu sagrađen je sklop danas ruševnih kuća koje su pripadale uglednoj obitelji Ivičević. Sklop čine dvije stambeno-gospodarske dvokatnice sa potkrovljem koje su izgrađene jedna uz drugu u XIX. stoljeću, zabatima okrenute prema jugu. Južno pred kućama sagrađeno je gospodarsko prizemlje sa zajedničkom terasom na svodovima, pod kojim su postojala gospodarska postrojenja. Terasa je na zapadu imala odrinu na kamenim stupićima.

  Lokacija: Drvenik
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 19. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-5297
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Sklop kuća na obali

  Sklop kuća na obali sastoji se od tri stambeno-gospodarske kuće opremljene terasama i balkonima, u prizemlju kojih se nalaze svođeni arsenali. Po načinu gradnje, oblikovanju i kasnobaroknim stilskim odlikama kuće se mogu datirati u 18. stoljeće. U pročelje jedne kuće ugrađena je antička spolija. Sačuvan je niz puškarnica, nastalih za potrebe obrane od gusara. Sklop kuća vješto objedinjuje stambeno-gospodarsku funkciju sa stilskim oblikovanjem i ladanjskim ugođajem. Prema tradiciji u jednoj od tih kuća boravio je fra Andrija Kačić Miošić.

  Lokacija: Brist
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 18. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-5099
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Slika Sv. Franjo s djetetom Isusom

  Slika prikazuje osnivača franjevačkog reda u habitu kako rukama pridržava dijete Isusa. Uz njega na desnoj strani slike su svečevi atributi, ljiljan, lubanja i raspelo. Scena koja se prikazuje je simbolično primanje djeteta Isusa iz Marijinih ruku , jedno od svečevih čuda koje se desilo na božičnoj misi u Grecciji. Na slici prevladavaju tonovi zemlje od oker do tamno smeđe te je čitav prizor podređen svjetlosnim naglascima na draperiji i tijelu djeteta te aureoloma obaju likova koje razbijaju tamu slike. Slika je jako oštećena, nakon restauratorskog zahvata moći će se pobliže odrediti datacijia i eventualna atribucija djela.

  Lokacija: Zaostrog
  Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
  Vrijeme nastanka: 18. st.
  Autor: nepoznati autor

  Oznaka kulturnog dobra: P-5123
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Stećak

  Na osami u polju nedaleko ruševine vjerojatno rodne kuće pjesnika Andrije Kačića Miošića nalazi se stećak-sanduk (2,80×1,66×0,50m). Uz rub je ukrašen uklesanim ukrasom-viticom, a u gornjem dijelu nalazi se polumjesec između dvije stilizirane ruže s po osam latica.

  Lokacija: Brist
  Klasifikacija: arheološka građa

  Oznaka kulturnog dobra: RST-15
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Stećak

  Stećak-sanduk postavljen na podnožje (1,90×0,76x1x40 m, visina podnožja 0,40 m), orijentiran je u smjeru istok-zapad. Sjeverna strana mu je ukrašena reljefom dvaju konjanika, a između njih je žena odjevena u dugu haljinu s uzdignutim rukama i raširenim prstima. Konjanici sa šljemovima na glavi okrenuti su jedan prema drugom s kopljima u ruci. Uz rub stećka teče široki ukras u obliku tordirane vrpce.

  Lokacija: Gradac
  Klasifikacija: arheološka građa

  Oznaka kulturnog dobra: RST-1824/79-66
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Stećak

  Stećak-sljemenjak (1,36×0,80×0,66m, gornji dio,0,76×0,48) nalazi se na groblju u Podacama ispred Crkve sv. Ivana. Rubovi su mu ukrašeni tordiranom vrpcom, a ispod sljemena teče cik-cak ukras. Na sljemenu su uklesani križevi s podnožjem u obliku trokuta.

  Lokacija: Podaca
  Klasifikacija: arheološka građa

  Oznaka kulturnog dobra: RST-16,24/80-66
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Stećci

  Na groblju u Gradcu nalaze se dva stećka-ploče orijentirana istok-zapad. Jedna je ukrašena uklesanim križem jednakih gotički raširenih krakova i ružom sa sedam latica (1,56×0,72x0x17m), a druga s uklesanim štitom i mačem. Štit visi na vrpci savinutoj u petlju (1,94×0,78x0x15m).

  Lokacija: Gradac
  Klasifikacija: arheološka građa
  Vrijeme nastanka: 14. st. do 15. st.

  Oznaka kulturnog dobra: RST-14,24/82-66
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Utvrda na Gradini

  Istočno od zaseoka Kostanić na brdu zvanom Gradina smješten je fortificirani sklop koji se sastoji od ruševnog obrambenog zida sa nizom puškarnica koji slijedi topografske karakteristike brda i višekatne kule sa nizom puškarnica na sjeveru. Na ovom je lokalitetu prisutan kontinuitet života od prapovijesti, a pronađeni su ostaci prapovijesne i antičke keramike. Utvrda se spominje već u XV. stoljeću, u posjedu humskih knezova Vlatkovića, a godine 1686. Turci su je osvojili i zapalili. U podnožju tvrđave sačuvani su arheološki ostaci crkve sv. Kuzme i Damjana.

  Lokacija: Drvenik
  Klasifikacija: arheološka baština
  Vrijeme nastanka: 15. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-5075
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Zavičajna zbirka Gradac

  Zavičajna zbirka Gradac prikupljena je marom vlasnika, obitelji Andrijašević. Prikupljeni predmeti su pripadali tradicijskoj seoskoj kulturi Vrgoračke krajine i Gornjeg makarskog primorja te građanskom sloju priobalja-obiteljima pomoraca, iseljenika i ribara. Predmeti su se koristili u svakodnevnom životu te su bili u upotrebi tijekom 19. i u prvoj polovici 20. stoljeća. Nekolicina predmeta je iz El Shatta gdje je stanovništvo Makarskog primorja izbjeglo za vrijeme Drugog svjetskog rata. Zbirka posjeduje i razna glazbala, a izložena je dnevna soba sa namještajem s početka 20. stoljeća. Zavičaja zbirka Gradac vrijedan je kulturno-povijesni dokument za gornje Makarsko primorje i Vrgoračku krajinu.

  Lokacija: Gradac
  Klasifikacija: etnografska građa
  Vrijeme nastanka: 19. st. do 20. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-4153
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Zbirka etnografskih predmeta u Franjevačkom samostanu

  U Franjevačkom samostanu u Zaostrogu čuva se nekoliko vrijednih zbirki, uključujući i etnografsku koja je i većim dijelom izložena. Predstavljen je svakodnevni život stanovnika Makarskog primorja, izložena je kužina sa otvorenim ognjištem. Izloženi su brojni predmeti vezani uz domaćinstvo i tradicijsko rukotvorstvo, uključujući horizontalan tkalački stan. Osobita vrijednost zbirke su kompleti muške i ženske nošnje iz raznih dijelova Hrvatske te brojni pojedinačni odjevni predmeti.

  Lokacija: Zaostrog
  Klasifikacija: etnografska građa
  Vrijeme nastanka: 18. st. do 20. st.

  Oznaka kulturnog dobra: RST-455,17/40-80
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Zbirka liturgijskoga tekstila u franjevačkom samostanu

  Zbirka liturgijskoga ruha broji 240 predmeta koje možemo datirati od ranoga 15. st. pa sve do konca 19. st. Neki od tekstilnih predmeta koji se čuvaju u samostanu pripadaju samomu vrhu umjetnina načinjenih od tekstila u Republici Hrvatskoj.

  Lokacija: Zaostrog
  Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti

  Oznaka kulturnog dobra: Z-6137
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Zgrada osnovne škole

  Zgrada Osnovne škole u Bristu sagrađena je 1878. godine odlukom Dalmatinskog sabora, a na spomen pjesniku fra Andriji Kačiću Miošiću, o čemu govori i spomen ploča na južnom pročelju. Škola je katnica tradicionalnog oblikovanja građena kamenom, s glavnim pročeljem okrenutim prema jugu. Spada u red najstarijih školskih zgrada u Dalmaciji, te je odigrala značajnu ulogu prosvjećivanja tamošnjeg pučanstva još od vremena Hrvatskog narodnog preporoda. U zgradi i danas djeluje osnovna škola Gradac – Područna škola Brist.

  Lokacija: Brist
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 1878. god.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-5074
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh
  Nadležni konzervatorski odjel: Konzervatorski odjel u Splitu
  Kontakt adresa KO: Porinova bb, 21000 Split

  Telefon: 021/ 305 444

  Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

  Ne vidite cijenu autobusne karte?

  Korisni savjeti za putovanje autobusom

  Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

  Vicevi o putovanju

  Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska