Kulturna dobra općine Gračac

Ostatci staroga grada Zvonigrada

Ruševine srednjovjekovnog grada. Grad se prvi put spominje oko 1220. godine. Jezgru grada – obrambeni toranj opasuju zidine koje formiraju dvostruko dvorište. Oko 1826. godine je napušten i u ruševnom stanju.

Lokacija: Palanka
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 13. st.

Oznaka kulturnog dobra: RZG-0232-1969.
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Crkva Vaznesenja Gospodnjega

Pravoslavna Crkva Vaznesenja Gospodnjeg s grobljem se nalazi na uzvisini poviše ceste Srb-Donji Lapac podno brda Stražbenica. Sagrađena je 1878. godine. Građena je u kasnobaroknom stilu kao jednobrodna izdužena građevina s poligonalnom apsidom na istoku i ulazom s zvonikom u osi glavnog pročelja na zapadnoj strani. Njene vanjske mjere su: dužina s apsidom 18, a širina 7 metara.

Lokacija: Donja Suvaja, Donja Suvaja
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1878. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-6006
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

[adrotate group=”1″]

Crkva sv. Jurja Mučenika

Katolička Crkva sv. Jurja Mučenika je smještena u podnožju brda Gradina u blizini rijeke Otuče. Sagrađena je 1715. godine, preuređena 1808. godine. Zadnja obnova crkve je bila osamdesetih godina 20. stoljeća.
To je jednobrodna izdužena građevina s rizalitno istaknutim zvonikom na zapadnom pročelju, kvadratnom apsidom na istočnoj i sakristijom na južnoj strani. Dužina, uključujući apsidu je 22 m, a širina 10 m

Lokacija: Gračac, Gračac
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 18. st. do 19. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-6005
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Stari most na rijeci Otuči

U centru Gračaca rijeka Otuča je premošćena, gotovo pod pravim kutom, masivnim zidanim kamenim mostom sa sedam lučnih otvora segmentnog oblika. Izgrađen je 1834. godine. Dio mosta s lukovima ima dužinu cca 80 metara, dok su prilazi mostu izvedeni preko krilnih zidova mosta na nasipu s obje strane rijeke, tako da je uzvodna strana dugačka 121 metar, a nizvodna 150 metara. Svi lukovi su jednakog raspona, koji iznosi 9 metara. Visina tjemena luka u nasipu iznosi 3,5 metra. Debljina stubova između lukova pri dnu iznosi 150 cm. Širina mosta s ogradama u prvotnoj izvedbi je iznosila 6,2 m, dok je debljina zidane kamene ograde bila 40 cm

Lokacija: Gračac
Klasifikacija: ostalo
Vrijeme nastanka: 19. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-6106
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Crkva Rođenja Presvete Bogorodice

Pravoslavna crkva Rođenja Presvete Bogorodice sagrađena je 1775. godine, a produžena 1872. godine, kada joj je dodana priprata i zvonik nad pročeljem. O tome svjedoči natpis na kamenoj ploči nad vratima na glavnome zapadnom pročelju. To je jednobrodna izdužena građevina s ulaznim portalom i zvonikom na zapadu te širokom poligonalnom četverostranom apsidom na istoku. Uokolo crkve staro je groblje s očuvanim ornamentiranim kamenim križevima.

Lokacija: Mazin
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1775. god. do 1872. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-6004
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Crkva Rođenja Blažene Djevice Marije

U podnožju srednjovjekovne gradine Zvonigrad smješteno je staro groblje s katoličkom crkvom Rođenja Blažene Djevice Marije. Sagrađena je 1830. godine.
To je jednobrodna, blago izdužena građevina s poligonalnom apsidom na istoku i zvonikom prizidanim uz ulaz na pročelju sa zapadne strane.

Lokacija: Palanka
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1830. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-6011
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Crkva sv. Proroka Ilije

Pravoslavna crkva sv. Proroka Ilije izgrađena je 1876. godine, o čemu svjedoči natpis na kamenoj ploči nad ulaznim portalom na pročelju. Smještena je na zapadnom rubu Velikopopinskog polja na padinama brda Gradine, u dijelu naselja koje ljudi zovu „Kasar“, od vremena upravljanja baruna Antona Mollinarya, zadnjeg generala Vojne Krajine. Crkva je zidana klesancima kamena i žbukana, s poligonalnom apsidom i zvonikom nad pročeljem.
Glavno je pročelje izvedeno u kasnobaroknom stilu s pilastrima na uglovima, a plitki rizalit zvonika je od prizemlja rastvoren lučno završenim ulaznim vratima s kamenim okvirom, prozorom u razini hora i monoforama za zvona na sve četiri strane, oivičenim kamenim okvirima. Uz crkvu, s njene južne strane, smještena je kamena grobnica paroha Miloša Ličine, čijim je zalaganjem sagrađena crkva, dok se dobro sačuvano staro groblje s mnogobrojnim ornamentiranim kamenim križevima iz 19. stoljeća, nalazi u polju ispod Gradina. Pravoslavna crkva sv. Proroka Ilije u Velikoj Popini ima izrazite ambijentalne vrijednosti zbog smještaja na dominantnoj koti iznad samog središta naselja.

Lokacija: Velika Popina
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1876. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-6024
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Crkva Uspenja Presvete Bogorodice

Crkva Uspenja Presvete Bogorodice u Deringaju nalazi se na blagom uzvišenju uz lokalni put Deringaj – Gubavčevo polje na desnoj obali rijeke Otuče.Građena je u stilu historicizma kao jednobrodna izdužena građevina s polukružnom apsidom na istoku i ulazom s zvonikom u osi glavnog pročelja na zapadnoj strani.

Lokacija: Deringaj
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 19. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-6360
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Pravoslavna Crkva sv. Paraskeve (sv. Petke)

Crkva sv. Paraskeve (sv. Petke) u Pribudiću je smještena unutar ograđenog pravoslavnog groblja uz lokalni put prema Kninu.To je jednobrodna građevina s polukružnom apsidom na istoku i zvonikom prislonjenim uz glavno pročelje u osi crkve na zapadnoj strani

Lokacija: Pribudić
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 19. st. do 20. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-6350
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Crkva Rođenja sv. Jovana Preteče

Na pravoslavnom groblju u Bruvnu, na temeljima neke starije građevine, 1880. godine je sagrađena Crkva Rođenja sv. Jovana Preteče, o čemu svjedoči kamena natpisna ploča na južnom zidu naosa. Građena je u neoklasicističkom stilu kao jednobrodna izdužena građevina s poligonalnim svetištem i rizalitno istaknutim zvonikom nad glavnim pročeljem. Ukupna vanjska dužina crkve s svetištem je 22 m, a širina 8,5 metara

Lokacija: Bruvno, Bruvno
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1880. god.

Oznaka kulturnog dobra: P-4854
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

 

Kontakt podaci o konzervatorskom odjelu

Nadležni KO: Konzervatorski odjel u Zadru
Kontakt adresa KO: I. Smiljanića 3, 23000 Zadar

Telefon: 023/ 211-129

Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

Ne vidite cijenu autobusne karte?

Korisni savjeti za putovanje autobusom

Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

Vicevi o putovanju

Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska