Kulturna dobra općine Gornji Kneginec

Bauerov bunar

U brdovitom, vinogradarskom kraju, u naselju Banjščina – lokalitet Bauerbreg, uz cestu Varaždin – Varaždinske Toplice, na području općine Gornji Kneginec, nalazi se bunar iz 1784. godine. Gradila ga je talijanska obitelj Zirzon za vojne potrebe, a po nalogu cara Josipa II. Nalazi se na 280 m nadmorske visine, dubina zdenca je 137 metara, a visina vodenog stupa je 80 m. Bunarska kućica je drvene konstrukcije s dvostrešnim krovićem pokrivenim biber crijepom.

Lokacija: Varaždin Breg
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1784. god.
Autor: obitelj Zirzon

Oznaka kulturnog dobra: Z-442
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Crkva Sv. Marije Magdalene i kurija župnog dvora

Crkva sv. Marije Magdalene nalazi se u središtu naselja Gornji Kneginec, na uzdignutom platou. Crkva je izgrađena na prelasku 15. u 16. st. Pravilno je orijentirana, jednobrodna izdužena građevina s nižim i užim, poligonalno zaključenim svetištem. Uz sjeverno je pročelje nadsvođeni trijem rastvoren arkadom. Sjeverno od crkve župni je dvor s gospodarskim zgradama. Župni dvor je jednokatna građevina izgrađena potkraj 18. st.

Lokacija: Gornji Kneginec, RKT župa sv. Marije Magdalene
Klasifikacija: sakralno-profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 15. st. do 19. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-1235
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

[adrotate group=”1″]

Kula u Gornjem Knegincu

Srednjovjekovna se kula nalazi na uzdignutom platou u središtu naselja Gornji Kneginec, uz župnu crkvu, na jugozapadnom uglu crkvenoga dvorišta. Kula, tlocrta u obliku potkove, jedini je očuvani ostatak utvrde. Iako je kula vjerojatno ostatak renesansne faze kaštela, prema legendi u njoj je 1203. godine ugarsko-hrvatski kralj Emerik (1196 – 1204) zatvorio brata Andriju, hercega Dalmacije, Hrvatske i Slavonije, kasnijeg kralja.

Lokacija: Gornji Kneginec
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 16. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-1236
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Sakralni inventar crkve svete Marije Magdalene

Inventar župne crkve svete Marije Magdalene u Gornjem Knegincu, sastoji se od 13 predmeta i skupina predmeta. U unutrašnjosti crkve nalazi se vrlo vrijedan pokretni inventar, među kojim se posebno ističu: glavni oltar posvećen sv. Mariji Magdaleni, nastao početkom 19. stoljeća, u čijem se središnjem dijelu nalazi oltarna pala s prikazom svetice, te dva pobočna oltara – sv. Barbare i sv. Josipa, iz 1811.godine, koji su rad varaždinskog stolara Vinka Nitla. U središnjim su dijelovima oltara pale, koje je izradio varaždinski slikar Antun Keller. Propovjedaonica je nabavljena 1801. godine i postavljena uz južni zid lađe. Vrijedna je i skupina liturgijskog posuđa, koju čine dva kaleža; prvi, nastao oko 1700. godine, ukrašen anđeoskim glavicama s krilima te simbolima Kristove muke, dok je drugi kalež nastao u prvoj polovici 18. stoljeća, ukrašen dekoracijom od akantusova lišća, rokaja i vrpca. Na vanjskom rubu baze nalaze se žig gradskog pregleda Augsburga, kao i majstorski inicijali „AL“ u ovalu. Pokaznica ili monstranca bogato je ukrašena pozlaćenom i posrebrenom dekoracijom. Kutijica za hostije jednostavno je oblikovana cilindrična kutijica. Očuvan je i vrijedan pacifikal,. Ciborij je jednostavne forme, završava križem. Inventar čini i vrijedno misno ruho: tri kazule ili misnice.

Lokacija: Gornji Kneginec
Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
Vrijeme nastanka: 18. st. do 20. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-6110
Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

 

Kontakt podaci o konzervatorskom odjelu

Nadležni KO: Konzervatorski odjel u Varaždinu
Kontakt adresa KO: Gundulićeva 2, 42000 Varaždin

Telefon: 042/ 201-850

Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

Ne vidite cijenu autobusne karte?

Korisni savjeti za putovanje autobusom

Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

Vicevi o putovanju

Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska