Kulturna dobra općine Gornja Vrba

Arheološko nalazište “Bukovi”

Smješteno je sjeverozapadno od Donje Vrbe, sa sjeverne i južne strane autoceste Zagreb – Lipovac na zemljištu koje se terasasto spušta od sjevera prema jugu. Nađeni ulomci keramike od eneolitika do završetka brončanog doba ukazuju na višeslojno prapovijesno naselje iznad kojeg je u srednjem vijeku izgrađeno jedno naselje manjeg značaja.

Lokacija: Donja Vrba
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 36 st.p.n.e. do 15. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-1706
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Arheološko nalazište “Vrbsko polje”

Arheološko nalazište se nalazi zapadno od Donje Vrbe i sjeverno od Gornje Vrbe u blizini južne trase autoceste Zagreb – Lipovac na izduženoj gredi koja se spušta od sjevera prema jugu u dužini od oko 100 m i širini od oko 50 m. Nalazi keramike i kamenih alatki (mikrolita) govore o postojanju prapovijesnog naselja u razdoblju od eneolitika do kasnog brončanog doba te manjeg srednjovjekovnog naselja.

Lokacija: Gornja Vrba
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 36 st.p.n.e. do 15. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-1707
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

[adrotate group=”1″]

Arheološko nalazište “Saloš, Pašnik, Berca”

Prapovijesno i srednjovjekovno nalazište nalazi se sjeverno od Donje Vrbe uz autocestu Zagreb – Lipovac. Arheološki kompleks sastoji se od dvije velike gradine i nizinskog dijela gdje se razvilo i najstarije naselje iz razdoblja neolitika na zadnjim rubnim terasama brodskog gorja. Gradine se nalaze u središnjem i istočnom dijelu arheološkog kompleksa i dominiraju okolnim terenom. Površinski ulomci keramike, nalazi mikrolita i životinjskih kostiju pripadaju raznim kulturama od neolitika (sopotska kultura) do starijeg željeznog doba. Otkriveni su i ulomci srednjovjekovne keramike, stoga je najvjerojatnije da su tijekom srednjeg vijeka ovdje postojala manja naselja.

Lokacija: Donja Vrba
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 54 st.p.n.e. do 15. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-4909
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Arheološko nalazište “Vrbsko polje-Bukovlje”

Prapovijesno i srednjovjekovno arheološko nalazište nalazi se sjeverno od sela Gornja Vrba uz južnu trasu autoceste Zagreb – Lipovac. Arheološki nalazi pronađeni su na blagoj padini grede izdužene pravcem istok-zapad (oko 200 x 100 m), koja se blago spušta prema sjeveru (prema autocesti). Na oranicama su nađeni ostaci kasnobrončanodobne nekropole na što ukazuju nalazi gara, pepela, spaljenih kostiju, keramike, mikrolita te ulomci srednjovjekovne keramike. Površinski nalazi ukazuju na višeslojnonalazište s nekropolom iz brončanog doba i naseljem iz srednjeg vijeka.

Lokacija: Gornja Vrba
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 14 st.p.n.e. do 15. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-4952
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Arheološko nalazište Gornja Vrba – Savsko polje

Arheološko nalazište Gornja Vrba – Savsko polje, nalazi se na blago povišenom terenu, udaljenom oko 100 m sjeverno od rijeke Save i 400 m sjeverozapadno od Ininog terminala u Ruščici te odmah s istočne strane upravne zgrade Ine u Industrijskoj zoni na bjelišu. Površinski arheološki nalazi pronađeni su na površini oko 300 x 200 m. Mnogobrojni ulomci srednjovjekovne keramike na ovom prostoru, ukazuju na postojanje većeg selišta u periodu srednjega vijeka, a ulomci prapovijesne keramike potvrđuju kontinuitet naseljavanja na ovom nalazištu, što nije ni malo začudno s obzirom na blizinu rijeke Save, ali i drugih vodotoka u blizini (npr . današnji Crni kanal, koji je stari prapovijesni vodotok). S jugoistočne strane nalazišta Gornja Vrba – Savsko polje, nalazi se nalazište Ruščica – Glogove – Praulje. Od materijalnih nalaza prisutni su mnogobrojni ulomci srednjovjekovne te u nešto manjem broju ulomci prapovijesne keramike, litički artefakti te ulomci ljepa i željeza. Predmetno nalazište je do sada bilo nepoznato i neevidentirano.

Lokacija: Gornja Vrba
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 13 st.p.n.e. do 16. st.

Oznaka kulturnog dobra: P-4697
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

 

Kontakt podaci o konzervatorskom odjelu

Nadležni KO: Konzervatorski odjel u Slavonskom Brodu
Kontakt adresa KO: A. Starčevića 43, 35000 Slavonski Brod

Telefon: 035/ 212-570

Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

Ne vidite cijenu autobusne karte?

Korisni savjeti za putovanje autobusom

Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

Vicevi o putovanju

Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska