Kulturna dobra općine Goričan

Orgulje u crkvi sv. Leonarda

Manje orgulje mehaničkog sistema s 9 registra, 1 manualom i pedalom djelo su J. Angstera iz Pečuha. Građene su oko 1888.god. Opseg manuala je C-f3, a pedala C-d1. Kučište je komponirano s povišenim srednjim tornjem i dvije niže spojnice. S tri para pilastara fasada je podijeljena na pet polja sa sviralama. Lukove otvora nad sviralama tornjeva održavaju konzole. Vrlo visoka trabeacija bočnih tornjeva završava stiliziranom dekorativnom školjkom, dok spojnice prekriva rezbarena vitica što se koso uspinje prema tornju. Stolarija je prebojana razrijeđenom smeđom imitirajući strukturu drveta dok je plastična dekoracija pozlaćena.

Lokacija: Goričan
Klasifikacija: glazbeni instrument
Vrijeme nastanka: 1888. st.
Autor: Joszef Angster

Oznaka kulturnog dobra: Z-4507
Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Crkva sv.Leonarda, kurija župnog dvora i pil sv. Obitelji

U središtu naselja,na mjestu nekadašnjeg kipa sv.Leonarda, nalazi se izdužena jednobrodna crkva uz čije je zapadno pročelje podignut zvonik. Izdignuta je u rang župne crkve 1789.god, nekoliko godina nakon ponovne posvete kojoj je prethodila temeljita obnova. U duhu dvoranskih kasnobaroknih crkava oblikovan je i njen unutarnji prostor s kvalitetnim inventarom kasnobaroknog izričaja. Zidana kurija župnog dvora podignuta 1813.god. ističe se jednostavnim oblikovanjem i usklađenim volumenom s okolinom. U njenoj je neposrednoj blizini i skulpturalna grupa Svete Obitelji kasnobarokno-klasicističkog ugođaja na pilu recentne izvedbe, koja akcentira oveći ozelenjeni prostor.

Lokacija: Goričan, Župa sv. Leonarda, Školska 39
Klasifikacija: sakralno-profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 18. st. do 19. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-2950
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

[adrotate group=”1″]

Arheološko nalazište Nekropola pod tumulima

Arheološko nalazište Nekropola pod tumulima kod Goričana nalazi se jugoistočno od današnjeg naselja, neposredno uz regulirani potok Berek, na prosječnoj n.v. od 141 m. Na položajima toponimskih naziva Gmajna, Buci i Gorinka 1970-tih godina ukupno je bilo ubicirano 30 tumula, ali danas se njihov broj znatno smanjio izgradnjom stambenih objekata i stalnom obradom zemljišta teškom mehanizacijom.. Tumuli goričanske nekropole nepravilnog su kružnog tlocrta, promjera 15-30 m s visinom od 0,20-1,60 m. Pronađeni materijal iz tumula pripada željeznodobnoj kulturi Martijanec-Kaptol.

Lokacija: Goričan
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 7 st.p.n.e. do 5 st.p.n.e.

Oznaka kulturnog dobra: P-4473
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

Inventar sakralnih predmeta u crkvi sv. Leonarda

Glavni oltar Svetog Leonarda nastao je u 17. st. Na sredini menze smješten je tabernakul. Oko njega su ritmički s lijeve i desne strane raspoređeni stupovi u čijim se međuprostorima nalaze kipovi sv. Petra i sv. Stjepana kralja (s lijeve strane), te sv. Ladislava i sv. Pavla (s desne strane). Sam tabernakul flankiraju dva anđela na postolju. Oltar završava atikom koja je oblikovana poput slobodnostojeće glorijete. Oltar Majke Božje Žalosne, potječe iz 18. st. Središnja niša ispunjena je skulpturalnim prikazom Majke Božje Žalosne koja drži mrtvog Krista. Probodena je sa sedam noževa u prsa. Iza skulpturalnog prikaza nalazi se veliki drveni križ. Atiku i središnju nišu povezuju dva veća lebdeća anđela posrebrene draperije i pozlaćenih krila. Bočni oltar svetog Križa, iz 18.st., u svojoj osnovi ponavlja oblike bočnog oltara Majke Božje Žalosne. Ispred stupova postavljene su skulpture sv. Magdalene i sv. Marije. Iznad skulptura postavljena su, sa svake strane niše, anđeli lučonoše, čije facijalane karakteristike odgovaraju fizionimiji lica svetica. U središnjoj niši postavljen je figuralni prikaz Raspeća, raspelo s mrtvim Kristom, sklopljenih očiju, čija glava je pala na desu stranu i oslanja se na rame. Atiku, koja je izvedena kao slobodnostojeća glorijeta, i središnji dio povezuju dva lebdeća anđela pozlaćenih krila i draperije. Unutar glorijete smještena je figura sv. Florijana. U svom oblikovanju ovaj oltar prikazuje smiraj arhitektonske kompozicije kasnobaroknog vremena, a klasicizam nagovještaju pojedini motivi (zupci i girlande).

Lokacija: Goričan
Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
Vrijeme nastanka: 17. st. do 19. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-6243
Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Arheološko nalazište Okolek

Arheološko nalazište Okolek nalazi se južno od današnjeg naselja Goričan, istočno od ceste koja spaja ovo naselje sa naseljem Hemuševec, na prostoru toponimskog naziva Hranjčevica. Ovo je povišeni teren kružnog oblika kojem se najviša kota nalazi na 144,57 metara nadmorske visine. Nalazište je determinirano temeljem prikupljenih površinskih nalaza antičkog novca, ulomaka keramike, opeka i tegula. Nikakva arheološka istraživanja do sada nisu vršena na ovom nalazištu.

Lokacija: Goričan
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 1. st. do 4. st.

Oznaka kulturnog dobra: P-4866
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

 

Kontakt podaci o konzervatorskom odjelu

Nadležni KO: Konzervatorski odjel u Varaždinu
Kontakt adresa KO: Gundulićeva 2, 42000 Varaždin

Telefon: 042/ 201-850

Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

Ne vidite cijenu autobusne karte?

Korisni savjeti za putovanje autobusom

Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

Vicevi o putovanju

Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska