Kulturna dobra općine Gola

Tradicijska okućnica, Petra Preradovića 25

Tradicijska okućnica u Goli formirana je tipičnim tradicijskim i gospodarskim zgradama, a to su: kuća, dva koša za kukuruz – „Komora“, pomoćna zgrada, bunar, štala i štagalj. Zgrade su dio narodnoga graditeljstva karakteristične za okućnicu, „dvor“, koja je do danas sačuvala prostorne i arhitektonske vrijednosti još iz doba formiranja, odnosno s kraja 19. stoljeća. Kuća, štala, štagalj i radionica su opremljeni pripadajućim, originalnim tradicijskim predmetima od kojih je većina bila u funkciji baš na ovom gospodarstvu.

Lokacija: Gola, Petra Preradovića 25
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 19. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-2857
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Etnografska zbirka Večenaj

Zbirka etnografskih predmeta broji 700 predmeta. Smještena je u tradicijskoj prizemnici i pripadajućim gospodarskim zgradama u naselju Gola. Predmeti se nalaze na mjestu korištenja. „Glavna hiža“ je opremljena krevetima, stolom, stolcima, uporabnim tekstilom i tkalačkim stanom.U kuhinji je pribor za pripremu i posluživanje hrane. U maloj sobi su kreveti, zipka, stol, stolci, ormari, hodalica i stalak za djecu, uporabni tekstil i sl. U gospodarskim zgradama su smješteni alati (postolarski i kovački), pomagala za proizvodnju tekstila, košare, klupe, korita, pomagala za obradu zemlje, čišćenje zrnaste hrane, transport i opremanje zaprega, užarski proizvodi i sl.

Lokacija: Gola
Klasifikacija: etnografska građa
Vrijeme nastanka: 20. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-4155
Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

[adrotate group=”1″]

Orgulje u crkvi sv. Tri Kralja

Orgulje su potpisano djelo domaće tvrtke Heferer iz 1892. godine. Mehaničkog su sustava s manualom i pedalom. Sviraonik se nalazi ispred orgulja. Na visokom postolju uzdiže se neogotički prospekt. Dva bočna polja svirala završavaju trokutnim zabatom sa neogotičkim ukrasima. Središnje polje podijeljeno je na tri polja svirala i ima ravno završen vijenac kućišta i atiku.

Lokacija: Gola
Klasifikacija: glazbeni instrument
Vrijeme nastanka: 1892. god.
Autor: F. Heferer

Oznaka kulturnog dobra: Z-2873
Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Crkva sv. Tri kralja

Jednobrodna građevina pravokutnog tlocrta, orijentirana u pravcu sjever-jug s užim, polukružno zaključenim svetištem uz koje je s istočne strane podignuta sakristija, dok je na glavnom južnom pročelju zvonik nadvišen piramidalnom limenom kapom. Smještena u središtu naselja. Unutrašnjost je nadsvođena češkim svodovima odijeljenim pojasnicama oslikanim stiliziranim vegetabilnim motivima i motivom križa. Inventar sačuvan uglavnom iz vremena izgradnje ima karakteristike klasicizma, a ističu se orgulje radionice Hefferer iz 1892. godine. Crkva je građena sredinom devetnaestog stoljeća primjer je arhitekture klasicizma i pripada značajnim sakralnim objektima Podravine.

Lokacija: Gola, Dravska 1
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1842. god.
Autor: Tvrtka Heferer

Oznaka kulturnog dobra: Z-2928
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Crkva Presvetog Trojstva

Crkva je sagrađena 1884.-1994. godine. To je jednobrodna građevina pravokutnog tlocrta s užim, poligonalno zaključenim svetištem i sakristijom s istočne strane, te zvonikom na pročelju. Primjer je historicističkog ansambla nastalog istovremenim arhitektonskim oblikovanjem i opremanjem unutrašnjosti.

Lokacija: Ždala, Vladimira Nazora 78a
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 19. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-2499
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

 

Kontakt podaci o konzervatorskom odjelu

Nadležni KO: Konzervatorski odjel u Bjelovaru
Kontakt adresa KO: Trg E. Kvaternika 6, 43000 Bjelovar

Telefon: 043/ 221-040

Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

Ne vidite cijenu autobusne karte?

Korisni savjeti za putovanje autobusom

Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

Vicevi o putovanju

Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska