Kulturna dobra općine Garčin

Arheološko nalazište “Dužine – Čaklovac”

Nalazi se uz južnu trasu autoceste Zagreb – Lipovac, uz nekadašnji potok Brezine, oko 2 km istočno od sela Zadubravlje. Veliko prapovijesno naselje se na temelju analize keramičkog materijala sa nalazišta datira u ranu pretklasičnu fazu starčevačke kulture, stupanj Linear A. Unutar naselja su otkriveni brojni zemunični i nadzemni objekti, radne, kulte i otpadne jame, pravilno raspoređeni unutar naselja.

Lokacija: Zadubravlje
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 63 st.p.n.e. do 53 st.p.n.e.

Oznaka kulturnog dobra: Z-1719
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Arheološko nalazište “Veliki Brijeg”

Prapovijesno nalazište uz rijeku Biđ kod Bickog Sela – tell veličine 200 x 500 m, visinske razlike oko 2 m, izdužen pravcem jugozapad – sjeveroistok. Površinski nalazi ukazuju na višeslojno prapovijesno nalazište koje je trajalo od neolitika (starčevačka kultura) preko eneolitika (lasinjska i retz – gajary kultura) i brončanog doba (kultura polja sa žarama) do mlađeg željeznog doba (latenska kultura).

Lokacija: Bicko Selo
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 63 st.p.n.e. do 1. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-1703
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

[adrotate group=”1″]

Arheološko nalazište “Selište”

Smješten uz južnu trasu autoceste Zagreb – Lipovac na oko 1 km istočno od sela Zadubravlje i na oko 1,5 km zapadno od Bickog Sela. Ovo višeslojno arheološko nalazište nalazi se na izduženom jezičku koji se proteže u pravcu sjeverozapad – jugoistok u duljini od oko 300 m te se spušta od sjevera prema jugu. Nađeni ulomci keramike pripadaju razdoblju prapovijesti te srednjeg vijeka.

Lokacija: Bicko Selo
Klasifikacija: arheološka baština

Oznaka kulturnog dobra: Z-1702
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Arheološko nalazište “Brezik”

Prapovijesno arheološko nalazište otkriveno 1988. godine, nalazi se uz južnu trasu autoceste Zagreb – Lipovac, oko 1,5 km sjeverozapadno od mjesta Zadubravlje. Na ovom području teren se spušta u blagim terasama od sjevera prema jugu u savsku ravnicu. Mnogobrojni površinski nalazi prapovijesne keramike i kamenih alatki (mikrolita) ukazuju na kontinuirano naseljavanje od eneolitika do početka starijeg željeznog doba.

Lokacija: Zadubravlje
Klasifikacija: arheološka baština

Oznaka kulturnog dobra: Z-1718
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Crkva sv. Mateja Apostola i Evanđeliste

Crkva je izgrađena 1796. godine kao jednobrodna građevina s polukružnim svetištem, prigrađenom kvadratičnom katnom sakristijom i zvonikom uklopljenim u os glavnog pročelja, naglašenog plitkim rizalitom u visini dvoetažnog zvonika. Rizalit je u prizemlju rastvoren portalom te s po jednim lučno zaključenim prozorom sa svake strane. Iznad njega ziđe je u osi portala rastvoreno širokim pavokutnim prozorom. Dvoetažni zvonik s baroknom lukovicom i laternom naglašen je ugaonim pilastrima i udvojen visokom atikom.

Lokacija: Garčin, Kralja Tomislava 116
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1796. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-1281
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Arheološko nalazište “Klinovac”

Prapovijesno arheološko nalazište nalazi se u istočnom dijelu sela Klokočevik. To je prirodni brežuljak formiran poput klina koji se blago spušta od sjevera prema jugu i to od zadnjih obronaka Dilj gore prema savskoj dolini. Prilikom zaštitnih arheoloških istraživanja 1962. g. otkriven je dio neolitskog naselja s mnogobrojnim arheološkim nalazima koje pripada sopotskoj kulturi, fazi IA, IB, i II. Uz ostatke kuća na što ukazuju nalazi podnica, nađeni su i brojni ulomci keramičkog posuđa različitih oblika i načina ukrašavanja, dijelovi žrtvenika, kamenih artefakata – sjekire, svrdla, klinovi – dlijeta, strelice i noževi.

Lokacija: Klokočevik
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 54 st.p.n.e. do 39 st.p.n.e.

Oznaka kulturnog dobra: Z-4907
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

 

Kontakt podaci o konzervatorskom odjelu

Nadležni KO: Konzervatorski odjel u Slavonskom Brodu
Kontakt adresa KO: A. Starčevića 43, 35000 Slavonski Brod

Telefon: 035/ 212-570

Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

Ne vidite cijenu autobusne karte?

Korisni savjeti za putovanje autobusom

Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

Vicevi o putovanju

Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska