Kulturna dobra općine Feričanci

Orgulje u crkvi Svetog Duha

Orgulje s 10 registara, manualom i pedalom, mehaničkog sisteme, djelo su anonimnog majstora, premda se s mnogo vjerojatnosti mogu pripisati pečuškom graditelju Franzu Fochtu, negdje oko 1860. Opseg je manuala C-f3, a pedala C-a. Orgulje su kvalitetno djelo, lijepa zvuka, čuvane i popravljane. U ogradu kora ugrađen je slijepi prospekt lažnog pozitiva. Trodijelno kućište horizontalno je završeno. Četiri pravokutne lezene s lisnatim kapitelima vertikalno artikuliraju prospekt. Bogate filigranski rezbarene zavjese vegetabilnih motiva, posebna su kvaliteta tog kućišta.

Lokacija: Feričanci
Klasifikacija: glazbeni instrument

Autor: Franzu Fochtu

Oznaka kulturnog dobra: Z-4610
Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Kurija Mihalović

Kurija Mihalović u Feričancima izgrađena je u drugoj polovici 18. st. kao rezindencijalna stambena građevina plemićke obitelji Mihalović. To je jednokatna građevina pravokutnog tlocrta s altanom na dvorišnom pročelju. Iznad simetrično raščlanjenih pročelja uzdiže se četveroslivno krovište s pokrovom od biber crijepa. U svojoj tlocrtnoj dispoziciji i konstrukcijskom sustavu, obradi pročelja i interijera kurija Mihalović posjeduje sva obilježja barokno – klasicističke profane arhitekture.

Lokacija: Feričanci
Klasifikacija: profana graditeljska baština

Oznaka kulturnog dobra: Z-1247
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

[adrotate group=”1″]

Crkva sv. Duha

Župna crkva sv. Duha u Feričancima izgrađena je na prijelazu 18. u 19. stoljeće u duhu kasnobaroknog klasicizma. To je jednobrodna građevina s užim poligonalnim svetištem, zvonikom ukomponiranim u glavno pročelje i recentnom katnom sakristijom sa zapadne strane svetišta. Lađa crkve presvođena je stropnom konstrukcijom, odnosno imitacijom zrcalnog svoda, a svetište češkim kapama. Ziđe i strop crkve ukrašeni su dekorativnim oslicima. Crkva je građena opekom, pokrivena dvostrešnim krovom s pokrovom od biber crijepa, a svetište limenom oplatom.

Lokacija: Feričanci
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 18. god. do 19. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-1248
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Crkva sv. Trojice

Po svojoj tlocrtnoj tipologiji crkva je jednobrodna građevina s užim polukružnim svetištem i zvonikom rizalitno istaknutim na zapadnome pročelju. Izgrađena je 1754. g. nakon što je 1747. g. stara drvena crkva izgorjela u požaru. Crkva Sv. Trojice u Gazijama lokalitet je koji kontinuira od sredine 18. stoljeća i perioda naseljavanja pravoslavnoga stanovništva na područje između Papuka i Krndije, na čemu se temelji njezina kulturnopovijesna vrijednost.
Crkva je primjer skromne barokne sakralne gradnje obogaćene historicističkim graditeljskim slojem i elementima lokalnih obilježja. Njezinu skromniju arhitektonsko-stilsku vrijednost nadopunjuju očuvani izvorni i specifični arhitektonski elementi, a napose neizostavan i rijetko očuvan ambijent u kojemu je crkva nastala i s kojim je srasla.

Lokacija: Gazije
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1754. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-6326
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Vinski podrum i žitnica

Stari vinski podrum – žitnica u Feričancima jednokatna je gospodarska zgrada građena na prijelazu iz 18. u 19. stoljeće. Gospodarska zgrada građena je opekom. U prizemlju gospodarske zgrade nalazi se bačvasto svođeni vinski podrum koji se proteže ispod 2/3 površine zgrade. Pod podruma čini sjekomice slagana opeka s odvodnim kanalima. Unutarnju konstrukciju zgrade žitnice čini drveni grednik. Pod kata niveliran je u dva nivoa. Krovna konstrukcija je drvena, tipa dvostruke stolice, dvostrešna, s pokrovom od crijepa.
Gospodarska zgrada vinskog podruma i žitnice povijesno je vrijedna kao jedina sačuvana gospodarska zgrada plemićke obitelji Mihalović u sklopu nekadašnjeg vlastelinstva Orahovica – Feričanci te se odlikuje očuvanošću zidanih i drvenih konstrukcija u unutrašnjosti zgrade te kao takva ima svojstvo kulturnog dobra.

Lokacija: Feričanci, Ferićeva 63
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 18. st. do 19. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-6802
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

 

Kontakt podaci o konzervatorskom odjelu

Nadležni KO: Konzervatorski odjel u Osijeku
Kontakt adresa KO: Kuhačeva 27, 31000 Osijek

Telefon: 031/ 207-400

Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

Ne vidite cijenu autobusne karte?

Korisni savjeti za putovanje autobusom

Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

Vicevi o putovanju

Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska