Kulturna dobra općine Fažana – Fasana

Na području općine Fažana – Fasana nalazi se 12 kulturnih dobara. 3 dobra pripadaju kategoriji sakralni/religijski predmeti, 2 dobra pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 2 dobra pripadaju kategoriji likovna umjetnost, 1 dobro pripada kategoriji glazbeni instrument, 1 dobro pripada kategoriji muzejska građa, 1 dobro pripada kategoriji kulturni krajolik, 1 dobro pripada kategoriji ostalo, a 1 dobro pripada kategoriji profana graditeljska baština.

Sva dobra općine Fažana – Fasana:

 • Četiri slike iz zbirke NP Brijuni
 • Crkva sv. ElizejaCrkva sv. Marije od KarmelaJavna ustanova “Nacionalni park Brijuni”, Pododsjek za zaštitu kulturnih dobara – muzejska građaKulturni krajolik otočja BrijuniKulturno – umjetnička zbirka i Zbirka namještajaOrgulje u crkvi sv. Kuzma i DamjanaOsam slika Huga i Lilly CharlemontSlika “Bogorodica s Djetetom, sv. Margaretom i sv. Andrijom”Slika “Posljednja večera”Slika Bogorodica sa svecimaUtvrda Brioni Minor s minskom uzobalnom bočnom bitnicom Brioni Minor,uzobalnom topničkom bitnicom na Punti grossa i obalnom bitnicom za lansiranje torpeda na Punti Grossa

  Četiri slike iz zbirke NP Brijuni

  Četiri slike dio su kulturno-umjetničke zbirke Javne ustanove NP Brijuni. Slika „Iz Vrisnika“ Joke (Ivana) Kneževića, rađena u tehnici ulja na lesonitu, oslikana s obje strane, prikazuje motive primorskog mjesta iz različitih vizura, dok „Figura“ Ferdinada Kulmera, slikana u tehnici ulja na platnu, prikazuje sumarno skiciranu žensku figuru na intenzivnoj plavoj pozadini. Ulje na platnu, slika „Kamenolom Spliska II„“ Frane Šimunovića donosi dramatičan ton zagasitih boja, dok slika Vilima Svečnjaka „Cvijeće“, rađena u tehnici ulja na dasci, nervoznim duktusom i gustim nanosima boje početkom šezdesetih godina 20. st. prikazuje mrtvu prirodu.

  Lokacija: Fažana
  Klasifikacija: likovna umjetnost
  Vrijeme nastanka: 20. st.
  Autor: Joko Knežević – slikar
  Ferdinand Kulmer – slikar
  Frano Šimunović – slikar
  Vilim Svečnjak – slikar

  Oznaka kulturnog dobra: Z-2520
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva sv. Elizeja

  Crkva sv. Elizeja jednobrodna je ranokršćanska građevina s istaknutom, izvana poligonalnom, a iznutra polukružnom apsidom. Na pročelju su dva mala kvadratna prozora s predromaničkim i kasnoantičkim spolijama u funkciji nadprozornika. Prozor na pročelju i na čelu apside zatvoreni su perforiranom kamenom tranzenom. Na apsidi ima sačuvan potkrovni vijenac od kamena izveden poput «zuba pile». U trijemu su izložena dva fragmenta kasnoantičkog sarkofaga. Ispred crkve istraženo je malo ranokršćansko groblje.

  Lokacija: Fažana
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 6. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-866
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh [adrotate group=”1″]

  Crkva sv. Marije od Karmela

  Crkva sv. Marije od Karmela jednobrodna je malena građevina s ravnim začeljem podignuta krajem 14. stoljeća. U unutrašnjosti su sačuvani tragovi fresko oslika iz 15. stoljeća: na začelnom zidu nazire se scena Krunjenja Bogorodice, dok se na južnom i sjevernom dijelu svoda iščitavaju likovi iz još nedefiniranih scena. Ispred kapele prigrađena je prostrana lopica.

  Lokacija: Fažana
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 14. st. do 15. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-867
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Javna ustanova “Nacionalni park Brijuni”, Pododsjek za zaštitu kulturnih dobara – muzejska građa

  Pododsjek za zaštitu kulturnih dobara skrbi o pokretnoj i nepokretnoj kulturnoj baštini Nacionalnog parka Brijuni. Muzejski fundus broji preko 30.000 predmeta raspoređenih u dvadesetak arheoloških, umjetičkih, kulturno-povijesnih i prirodoslovnih muzejskih zbirki.
  U Registar kulturnih dobara RH upisane su Zbirka razglednica, Geološko-paleontološka zbirka i Sportska zbirka. Razglednice obuhvaćaju razdoblje od šezdesetak godina – od posljednjih godina 19. st. do polovine proteklog stoljeća – te predstavljaju dragocjeni izvor vizualnih informacija o zbivanjima i promjenama na otoku Veli Brijun u spomenutome razdoblju. Geološko-paleontološka zbirka sadrži ihnofosile i fosile, a najveću zanimljivost ove nevelike ali zanimljive zbirke svakako predstavljaju troprsti otisci stopala dinosaura iz razdoblja krede. U Sportskoj zbirci čuvaju se ponajviše palice za golf i polo, igara omiljenih na Brijunima tijekom dvadesetih i tridesetih godina 20. st.

  Lokacija: Fažana
  Klasifikacija: muzejska građa

  Oznaka kulturnog dobra: Z-5987
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – muzejska grada
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Kulturni krajolik otočja Brijuni

  Brijuni su otočna skupina u Fažanskom akvatoriju. Prvi tragovi naseljavanja na otočju potječu iz razdoblja neolitika. U antici je otočje predstavljalo zemljišni posjed na kojem se grade villae rusticae. Sačuvanost arhitekture kompleksa u uvali Verige ukazuje na visoku razinu življenja. Na zapadnoj obali Velikog Brijuna u kasnoj antici formira se utvrđeno naselje-kastrum. Gradnja u luci Brijuni počinje u vrijeme vlasti akvilejskih patrijarha koji u 12.st. grade stambeno-fortifikacijsku građevinu. Od druge pol. 19. st. otočje čini dio forifikacijskog sustava oko pulske luke s nizom vojnih utvrda i baterija. Potkraj 19. st. otočje kupuje austrijski industrijalac Paul Kupelwieser i pretvara ga u odmaralište. Grade se čamčarnica, privatne vile, posebno opremljeni hoteli, kupalište s pomoćnim objektima, otvara se zoološki vrt, uređuje hipodrom i igrališta za golf i polo. Cijeli projekt pretvorio je Brijunsko otočje u svjetski poznato ljetovalište za aristokraciju iz čitave Europe. Turizam na Brijunima dokida se dolaskom Drugog svjetskog rata, da bi u drugoj polovini 20. stoljeća postao ekskluzivan kao mjesto rada i ljetovanja predsjednika nove države, Josipa Broza Tita, a u tom razdoblju gradi se pet glavnih državnih vila.
  Navedeni brojni elementi kulturno-povijesnih obilježja klasificiraju prostor Brijunskog otočja u kulturni krajolik iznimne vrijednosti.

  Lokacija: Fažana
  Klasifikacija: kulturni krajolik

  Oznaka kulturnog dobra: Z-5983
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – kulturni krajolik
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Kulturno – umjetnička zbirka i Zbirka namještaja

  Kulturno umjetnička zbirka NP Brijuni obuhvaća slike, skulpturu, keramiku, kopije fresaka te dva primjerka mozaika. Od najstarijeg djela zbirke s kraja 19. i početka 20. st. ističu se radovi austrijskih umjetnika H.Charlemonta, P.Ressa, G.Hoffera, C.von Zumbuscha i J.Engelharta. Drugi dio zbirke obuhvaća radove renomiranih umjetnika iz svih republika bivše Jugoslavije poput F.Šimunovića, I.Tišova, F.Kulmera, M.Uzelca, V.Svečnjaka, Z.Price, N.Reisera, O. Postružnika, N. Omerse, M. Maleš, M. Kockovića, Z. Kalina, D Džamonje, F. Kršinića. Veći dio Zbirke namještaja čine kvalitetni komadi 19. stoljeća, dok se posebno ističe komplet empire namještaja kojim je uređen salon vile Primorke.

  Lokacija: Fažana
  Klasifikacija: ostalo
  Vrijeme nastanka: 19. st. do 20. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-4653
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Orgulje u crkvi sv. Kuzma i Damjana

  Orgulje talijansko-dalmatinskog tipa potpisano su djelo graditelja Pietra de Corte iz godine 1858. Orgulje su mehaničkog sistema s manualom, pedalom i 18 registara. Kućište je vrlo jednostavno s jednodijelnim prospektom na visokom postolju. Pročelje uokviruju dva snažna polustupa s kubičnim kapitelima, postavljena na sam brid prospekta. I u trabeaciji prospekta ponavljaju se jaki istaci te cjelina djeluje vrlo robusno.

  Lokacija: Fažana
  Klasifikacija: glazbeni instrument
  Vrijeme nastanka: 1858. god.
  Autor: Pietro De Corte – graditelj orgulja

  Oznaka kulturnog dobra: Z-3898
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Osam slika Huga i Lilly Charlemont

  Najvrjedniji primjerci kulturno-umjetničke zbirke Javne ustanova NP Brijuni jesu slike austrijskog slikara Huga Charlemonta i njegove kćerke Lilly Charlemont koje predstavljaju važan dokument za iščitavanje povijesnog razvoja i preobrazbu otočja. Slike „Rekonstrukcija rimskog kompleksa u zaljevu Verige“, „Antički krajolik u zaljevu Verige“, „Stari Brijuni i „Rimsko razdoblje na Brijunima“, rezimiraju čitavu povijest Brijuna, dok slike „Krčenje i obrađivanje Brijuna“, „Brnistre u kamenolomu Rankun“ i „Berba na Brijunima“ bilježe transformaciju Brijuna iz močvarnog malaričnog otočja u suvremeno mondeno ljetovalište. Od Hugove kćeri Lilly sačuvana je samo melankolična slika „Ugođaj na bari“.

  Lokacija: Fažana
  Klasifikacija: likovna umjetnost

  Autor: Hugo i Lilly Charlemont

  Oznaka kulturnog dobra: Z-1804
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Slika “Bogorodica s Djetetom, sv. Margaretom i sv. Andrijom”

  Na desnom, bočnom oltaru crkve sv. Kuzme i Damjana u Fažani nalazi se slika mletačkog umjetnika Baldassare d`Anne „Bogorodica s Djetetom, sv. Margaretom i sv. Andrijom“. Slika dimenzija 220×120 cm, rađena je tehnikom ulja na platnu. U gornjem djelu slike, na oblacima sjedi Bogorodica s Djetetom koje blagoslivlja. U donjoj su zoni prikazani sv. Margareta i sv. Andrija s pripadajućim atributima. Sv. Margareta lijevom rukom pridržava mučeničku plamu, dok joj uz noge leži zmaj, dok sv. Andrija desnom rukom pridržava otvorenu knjigu a lijevom križ.

  Lokacija: Fažana
  Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
  Vrijeme nastanka: 17. st.
  Autor: Baldassare d Anna

  Oznaka kulturnog dobra: Z-3970
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Slika “Posljednja večera”

  Slika „Posljednja večera“, dimenzija 140×290 cm, rađena tehnikom ulja na platnu smještena na sjevernom zidu župne crkve sv. Kuzme i Damjana u Fažani rad je umjetnika Zorzi Venture. Autora i dataciju otkriva nam natpis u donjem desnu kutu slike: ZORZI VINTVRA D`CAPODISTRIAE F. 1598. Oko frontalno prikazanog stola raspoređeni u grupicama sjede Krist i apostoli, s naglaskom na izoliran, uspravni lik Jude. Kao kulisa u pozadini naziru se elementi arhitekture koja prelazi u eksterijer s prikazom dvije vedute gradova uz vodu. Kompozicija slike složena je kombiniranjem elemenata preuzetih s raznih grafičkih listova. Godine 1989. slika je restaurirana u Zavodu za restauriranje umjetnina u Zagrebu.

  Lokacija: Fažana
  Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
  Vrijeme nastanka: 1598. god.
  Autor: Zorzij (Juraj) Ventura Brajković

  Oznaka kulturnog dobra: Z-3063
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Slika Bogorodica sa svecima

  Slika „Bogorodica sa svecima“, nepoznatog slikara, rađena tehnikom ulja na platnu, dimenzija 210 x147 cm, datirana u 18. stoljeće, pronađena je na tavanu župne kuće u Fažani. Slika je u vrlo lošem stanju te je prizor gotovo nečitljiv. Slika je izduženog pravokutnog formata, polukružno zaključena. U središtu kompozicije prikazana je Bogorodica raskriljenih ruku kako lebdi na oblacima. Uz Bogorodicu nazire se figura anđela. U donjem desnom kutu prikazan je jedan svetački lik. Slikani sloj se trusi i otpada, nosioc je krt, oslabljen, izrezan na komade pa neadekvatno zašiven, deformiran, krhkih i popucalih niti. Potreban je hitan cjelovit konzervatorsko-restauratorski zahvat.

  Lokacija: Fažana
  Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
  Vrijeme nastanka: 18. st. do 18. st.

  Oznaka kulturnog dobra: P-4640
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Utvrda Brioni Minor s minskom uzobalnom bočnom bitnicom Brioni Minor,uzobalnom topničkom bitnicom na Punti grossa i obalnom bitnicom za lansiranje torpeda na Punti Grossa

  Poligonalna blindirana obalna utvrda Brioni Minor (1895.-1910.) nalazi se iznad Punta Grosse na otoku Mali Brijun na 30,40 m/ n.v. kao dio Pomorske tvrđave Pula. Izdubljena je u živoj stijeni s rovom i 2 cisterne. Imala je blindirane čelične kupole za topove. God. 1914. opremljena je s 12 topova, 41 puščanom lafetom i položajem reflektora. Nakon 1947. g. u utvrdi je skladište na 20375 m2. Građevina ima prizemlje, kat i platforme s obrambenim nasipima, postoljima i parapetima za smještaj topova. Istočno od utvrde je minska uzobalna bočna bitnica Brioni Minor sa 4 topa, a sjeverozapadno topnička bitnica. Od 1910.g. na Punti Grossa je obalna bitnica za lansiranje torpeda. Građevina ima prizemlje i motrilište sa čeličnom kupolom. U luci Sv. Nikole uz glavni fortifikacijski put je 7 vojno servisnih i smještajnih tzv.„baraka“.

  Lokacija: Fažana
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 1895. god. do 1914. god.

  Oznaka kulturnog dobra: P-5242
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh
  Nadležni konzervatorski odjel: Konzervatorski odjel u Puli
  Kontakt adresa KO: Ul. Grada Graza 2, 52100 Pula

  Telefon: 052/ 375-660

  Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

  Ne vidite cijenu autobusne karte?

  Korisni savjeti za putovanje autobusom

  Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

  Vicevi o putovanju

  Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska