Kulturna dobra općine Farkaševac

Crkva sv. Arhangela Mihajla i Gavrila

Kasnobarokna crkva s kraja 18. stoljeća je jednobrodna građevina pravokutnog tlocrta s polukružno zaključenim svetištem odijeljenim ikonostasom i zvonikom u središnjoj osi glavnog pročelja. Prostor broda nadsvođen je češkim kapama, a svetište bačvastim svodom sa susvodnicama i polukupolom nad apsidom. Zanimljiv je oslik interijera koji prikazuje parove pilastara korintskih kapitela povezanih vijencem. Zidne površine su marmorizirane, a na svodnim poljima smješteni su ovalni i okrugli medaljoni profiliranih okvira. Oblikovanjem se ističe glavno zapadno pročelje sa zvonikom u središnjoj osi i zabatom formiranim zaobljenim lukovima.

Lokacija: Bolč
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 18. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-2834
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Kulturno-povijesna cjelina Bolč

Arheološki prostor srednjovjekovnog naselja okruženog jarkom, parohijska crkva sv. Arhangela i Gavrila s parohijskom kućom, građevine stambene i gospodarske namjene smještene na izvorno sačuvanim prostranim parcelama te drvored divljih kestena čine cjelinu povijesne, arhitektonske i ambijentalne vrijednosti . Svojim skladnim arhitektonskim oblikovanjem, izvornim stilskim detaljima i uklopljenošću u krajolik, građevine oblikuju vrijedan povijesni mikroambijent te obogaćuju karakterističnu vizuru središta naselja Bolč.

Lokacija: Bolč
Klasifikacija: kulturno-povijesna cjelina
Vrijeme nastanka: 15. st. do 20. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-6139
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – kulturno – povijesna cjelina
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

[adrotate group=”1″]

Farkaševa gradina

Farkaševa gradina (Farkaševi dvori i sl.) nalazi se 300 JI od trase auto-ceste i 40 metara istočno od Potoka Dunjara, u jugoistočnom bloku čestice, (N 45° 53 587″, E 16° 37 483″, nadmorske visine 110 m. To je srednjovjekovno kružno gradište sa dva obrambena jarka, wasserburg, koji su nekad bili spojeni s potokom. Na zapadnom dijelu nalazi se malo uzvišenje, možda „kula“ na kojem je nađeno nešto ulomaka keramike, opeke te kućnog lijepa. Lokalna predaja govori da je gradište dobilo ime po bivšem vlasniku vlastelinu Farkašu, a te se ime prenijelo i na današnje naselje. Također se spominje da je nedaleko gradišta bilo i naselje i crkva.

Lokacija: Farkaševac
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 14. st. do 16. st.

Oznaka kulturnog dobra: P-4591
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

Ikonostas u crkvi sv. Oca Nikolaja

Filijalna pravoslavna crkva sv. Oca Nikolaja u mjestu Kabal sagrađena je 1760. godine. Izvorno je vjerojatno cijeli ikonostas bio drvorezbareni, međutim, njegovo je mjesto danas zamijenila jednostavno zidana ploha na kojoj su raspoređene ikone u tri glavna niza (gotovo sve su rađene tehnikom ulja na dasci). U središtu donjega reda nalaze se carske dveri s ikonama s prikazom Bogorodice i Arkanđela Gabrijela. Pored su prijestone ikone Krista i Bogorodice, na sjevernim dverima ikona Arkanđela Mihaela, a na južnim sv. Velikomučenika Georgija. Iznad sjevernih i južnih dveri nižu se jedna poviše druge ikone mučenika i apostola u parovima. U središnjem dijelu raspoređene su ikone sv. Nikole (ulje na platnu), sv. Vida, te Krista Pantokratora s Bogorodicom i sv. Ivanom. Pri vrhu su smještene ikone s prikazom „Smrt Bogorodice“ i ikona Arkanđela, kao i pet manjih ikona u ovalnim okvirima te četiri ikone u formatu uspravnoga pravokutnika. Sve su ikone dobar rad neznanoga majstora iz 19. stoljeća, s likovima svetaca prikazanim na tradicionalan način sakralnog slikarstva ikona.
Među njima se posebno ističu dvije ikone „Blagovijesti“ u formatu uspravnog ovala te uokvirene bogato rezbarenim okvirom. Likovi Bogorodice i Arkanđela Gabrijela također su prikazani na tradicionalan način, no rezbarija okvira s rocaille motivom pokazuje da je autor u oblikovanju ornamenta slijedio suvremena likovna strujanja vješto ih spojivši s tradicionalnim slikarstvom na ikonama. Ove su dvije vrijedne ikone vjerojatno još zadnji sačuvani primjer nekadašnjeg ikonostasa iz vremena oko 1760. godine.

Lokacija: Kabal
Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
Vrijeme nastanka: 18. god. do 19. god.

Oznaka kulturnog dobra: P-5095
Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

 

Kontakt podaci o konzervatorskom odjelu

Nadležni KO: Konzervatorski odjel u Zagrebu
Kontakt adresa KO: Mesnička 49, 10000 Zagreb

Telefon: 01/ 4851-522

Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

Ne vidite cijenu autobusne karte?

Korisni savjeti za putovanje autobusom

Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

Vicevi o putovanju

Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska