Kulturna dobra općine Ernestinovo

Zgrada bivšeg vlastelinstva Reiner

Dvorac sjedišta bivšeg vlastelinstva Reiner u Ernestinovu tlocrtno je u obliku slova «U». Kompleks objekata s glavnom zgradom nastao je krajem 18., a dvorac je dograđivan i adaptiran sve do 20. stoljeća. Zgrada je bez obzira na brojne adaptacije sačuvala stilske odlike kasnobarokne profane arhitekture s kraja 18. stoljeća i početka 19. stoljeća. Urbanistička vrijednost dvorca daje kvalitetu čitavom naselju, a ogleda se u veličini parcele i lokaciji u centru naselja, a arhitektonska u tlocrtnoj dispoziciji i sačuvanoj izvornoj strukturi građevine iz 18. stoljeća.

Lokacija: Ernestinovo
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 18. st. do 20. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-1695
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

[adrotate group=”1″]

Reformatorska crkva

Reformatorska crkva u Laslovu izgrađena je 1878.g. Jednobrodna longitudinalna građevina završava plitkom trostranom apsidom i rizalitno isturenim zvonikom uz glavno pročelje. Fasadno platno vertikalno je rasčlanjeno lezenama u polja između kojih su ukomponirani prozorski otvori sa šiljatim lukom. Glavno pročelje sa zvonikom rastvoreno je prozorskim otvorima kružnog oblika. Šiljati prozorski otvori, dodatno su aplicirani u zoni tjemena plitkom štuko dekoracijom u obliku triju kružnica s floralnim motivom u sredini. Zvonik je u donjem dijelu rastvoren arkadno kao trijem. Uglovi korpusa zvonika konkavno su uvučeni te zaključno aplicirani s korintskim kapitelima.

Lokacija: Laslovo
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1878. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-1762
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Nadležni konzervatorski odjel: Konzervatorski odjel u Osijeku
Kontakt adresa KO: Kuhačeva 27, 31000 Osijek

Telefon: 031/ 207-400

Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

Ne vidite cijenu autobusne karte?

Korisni savjeti za putovanje autobusom

Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

Vicevi o putovanju

Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska