Kulturna dobra općine Đurđenovac

Zgrada parne pilane, Trg Nikole Šubića Zrinskog

Zgrada parne pilane izgrađena je krajem 19. stoljeća. Radila je s pet strojnih pila. U zgradi se nalazi parni stroj iz 1901. godine s natpisom Easte Brünner Maschinen – Fabriks – Gesellschaft No 2423 Wannieckwerk – Brün 1901… Zahvaljujući tom stroju Đurđenovac je prvo mjesto u Slavoniji koje je dobilo električnu rasvjetu još 1891. godine. Zgrada ima karakteristike reprezentativne industrijske arhitekture secesijskog stila koja se odlikuje raznolikošću materijala, raščlanjenosti pročelja, dekorativnim oblicima i modernom konstrukcijom. Zgrada parnog stroja kao utilitarna industrijska arhitektura je spoj vrhunskog tehničkog i umjetničkog dosega srednjoeuropskog ozračja s kraja 19. stoljeća.

Lokacija: Đurđenovac, Trg N.Š. Zrinskog
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 19. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-5935
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Vila Neuschloss, Trg bana J. Jelačića

Vila vlasnika tvornice Mony Neuschloss izgrađena je početkom XX. stoljeća na parceli sjeveroistočno od tvorničkog kompleksa kao slobodnostojeća stambena vila okružena bogatom površinom parka. Secesijska ornamentika je stilizirana narodnim graditeljstvom. Vila dočarava raznovrsnost secesijske arhitekture s nekom vrstom eklektičkih varijacija u duhu reprezentativne rezidencijalne arhitekture. Vila Neuschloss nam jasno ukazuje na društveni položaj vlasnika tvornice, njegovo bogatstvo i ukus, ali i njegovu spremnost da prihvati novo i suvremeno. Markantni objekt vile ostao je sve do danas glavni akcent industrijskog urbaniteta Đurđenovca i s bogatim parkom predstavlja specifičnu vrijednost.

Lokacija: Đurđenovac, Trg bana J. Jelačića
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1909. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-5872
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

[adrotate group=”1″]

Vila Leimdörffer i vila Schwertasek, Cvjetna ulica

Uz vilu Neuschloss najreprezentativnije građevine za stanovanje u Đurđenovcu predstavljaju dvije vile izgrađene oko 20-ih godina prošlog stoljeća koje su bile namijenjene stanovanju najviših zaposlenika drvno industrijskog magnata u Đurđenovcu. Dvije stambene vile u Đurđenovcu su vrijedan primjer industrijske arhitekture stanovanja ladanjskog tipa koja svim svojim elementima upućuje na visoku razinu življenja u industrijskom gradu sa specifičnim stilskim oblikovanjem i izuzetnom arhitektonskom vrijednosti. Izgrađene su u secesijskom stilu, s elementima tradicijske gradnje kanatnom konstrukcijom romantičarskog ugođaja Tudor Revival i English Cottage stila okružene parkovnim zelenilom.

Lokacija: Đurđenovac, Cvjetna ulica
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 20. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-5900
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Kulturnopovijesna cjelina Đurđenovca

Zahvaljujući bogatim šumskim resursima i razvoju drvne industrije izgrađen je Đurđenovac. Pripada urbanoj tipologiji company town-a, tzv. grad-kompanija, nastao zahvaljujući investicijama pojedinih kompanija u industrijski kompleks uz koji se formiralo urbano naselje zatvorenog tipa sa svim javnim sadržajima potrebnim za moderan život. Pionir te urbane tipologije na prostoru Hrvatske bio je upravo Đurđenovac. Razvoj drvne industrije u Đurđenovcu započeo je 1866. kada je grof Ladislav Pejačević, veleposjednik šuma u našičkom kraju, sklopio s poduzetnikom Josefom Pffeiferom iz Beča prvi ugovor za iskorištavanje šumskih resursa. Godine 1895. Karl Neuschloss & Sohn, Domovinska banka d.d., i Ignaz Deutsch & Sohn osnivaju Neuschlossovu našičku tvornicu tanina i paropila d.d. sa sjedištem u Budimpešti, koja je djelovala sve do raspada Austro-Ugarske Monarhije kada je preustrojila svoje poslovanje i 1921. osnovala internacionalni holding – Union des Usines et des exploitations de Forestieres Nasic S. A. sa sjedištem u Ženevi. Trgovačko društvo Našička tvornica tanina i paropila d.d., dio međunarodnog holdinga Union des Usines…S. A. sjedište je imalo u Zagrebu (Mažuranićev trg 23) i upravljalo najvećim i najznačajnijim industrijskim kapitalom u Đurđenovcu. Prateći postupno planiranje i razvoj i cijelog naselja uočava se kako se sve javne i stambene zgrade u Đurđenovcu i arhitektonskim oblikovanjem i namjenom asocijativno vežu uz tvorničku arhitekturu.

Lokacija: Đurđenovac
Klasifikacija: kulturno-povijesna cjelina
Vrijeme nastanka: 1918. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-6466
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – kulturno – povijesna cjelina
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Arheološko nalazište Lipina 1

Arheološki lokalitet „Lipina 1“ otkriven je prilikom rekognosciranja – terenskog pregleda, u okviru trase magistralnog plinovoda Slobodnica – Donji Miholjac.
Lokalitet je smješten na blagom ovalnom uzvišenju uz cestu, 14 km sjeveroistočno od Našica, zapadno od sela Lipine.

Lokacija: Lipine
Klasifikacija: arheološka baština

Oznaka kulturnog dobra: Z-6608
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

 

Kontakt podaci o konzervatorskom odjelu

Nadležni KO: Konzervatorski odjel u Osijeku
Kontakt adresa KO: Kuhačeva 27, 31000 Osijek

Telefon: 031/ 207-400

Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

Ne vidite cijenu autobusne karte?

Korisni savjeti za putovanje autobusom

Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

Vicevi o putovanju

Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska