Kulturna dobra općine Dubravica

Tradicijska okućnica

Tradicijska okućnica locirana je na izduženoj parceli uz glavnu prometnicu u središtu naselja. Na njoj se nalaze kuća, štala i bunar. Kuća prizemnica od širokih planjki djelomično podrumljena građena je 1908. g.. Spada u red vrijednih kuća u sjeverozapadnoj Hrvatskoj zbog oblikovanja, materijala, dekoracije, unutrašnjeg prostora koji tipološki pripada razvijenijoj trodijelnoj kući, a prava rijetkost su očuvane 4 zidane peći te nekoliko predmeta pokućstva i onih vezanih za poljodjelstvo. Značajna je i za povijest lokalne uprave stoga što je u kući u razdoblju od 1926.-1935. g.bila općinska uprava.

Lokacija: Dubravica, Pavla Stossa 10
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1908. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-5221
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Kapela Majke Božje Lušačke na groblju

Kapela Majke Božje Lušačke u Rozgi smještena je na povišenom položaju usred mjesnoga groblja uz cestu Harmica-Dubravica. Sagrađena je 1771. godine na mjestu starije kapele o čemu svjedoči kamena škropionica s uklesanom godinom 1609., uzidana kao spolija u sjeverni zid prizemlja zvonika. Kapela je jednobrodna građevina nepravilne orijentacije. Pravokutna tlocrtna osnova zaključena je užim svetištem eliptoidnog apsidalnoga završetka, a masivni zvonik izveden je ispred glavnoga pročelja. Unutrašnjost kapele svođena je bačvastim svodom sa susvodnicama, a svetište polukalotom. Kapela Majke Božje Lušačke na groblju u Rozgi značajno je ostvarenje barokne sakralne arhitekture na širem zagrebačkom području.

Lokacija: Rozga
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 17. st. do 19. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-5943
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

[adrotate group=”1″]

Crkva sv. Ane

Župna crkva sv. Ane u Rozgi smještena je uz cestu koja iz smjera Kraja Donjeg vodi prema Pušći. Svetištem je okrenuta prema cesti i okružena cinktorom. Crkva je sagrađena 1842. godine u kasnobarokno-klasicističkom stilu kao jednobrodna građevina sa zvonikom iznad glavnoga pročelja i užim segmentnim svetištem. Unutrašnjost crkve svođena je sa tri polja pruskih svodova na pravokutnoj osnovi, odijeljenih pojasnicama između polustupova zaključenih toskanskim kapitelima te baldahinskim svodom iznad svetišta. Kasnobaroknom koncepcijom prostora i klasicističkim stilskim karakteristikama župna crkva sv. Ane u Rozgi predstavlja kvalitetno ostvarenje sakralne arhitekture 19. stoljeća u sjeverozapadnoj Hrvatskoj.

Lokacija: Rozga
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1842. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-5882
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Kurija staroga župnog dvora

Kurija starog župnog dvora u Rozgi smještena je jugoistočno od župne crkve, uz cestu Kraj Donji – Pušća. Sagrađena je 1789. godine kao drvena ožbukana jednokatnica pravokutne tlocrtne osnove. Temelji i zidovi podruma izvedeni su mješovitom građom kamena i opeke. Prostorni koncept zasnovan je na trodijelnoj podjeli sa središnjim hodnikom iz kojega se pristupa i bočnim prostorijama. Duž glavnoga pročelja proteže se drveni ganjak s karakterističnom rezbarenom ogradom. Kurija starog župnog dvora u Rozgi svojom arhitektonskom izvornošću pripada skupini rijetkih očuvanih drvenih stambenih građevina iz 18. st. na području sjeverozapadne Hrvatske.

Lokacija: Rozga
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1789. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-5852
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

 

Kontakt podaci o konzervatorskom odjelu

Nadležni KO: Konzervatorski odjel u Zagrebu
Kontakt adresa KO: Mesnička 49, 10000 Zagreb

Telefon: 01/ 4851-522

Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

Ne vidite cijenu autobusne karte?

Korisni savjeti za putovanje autobusom

Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

Vicevi o putovanju

Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska