Kulturna dobra općine Drnje

Orgulje u crkvi Rođenja Marijina

Veće orgulje s pozitivom u ogradi kora, s 14 registara, 2 manuala i pedalom posljednje su poznato i signirano djelo varaždinskog graditelja Ignaza Pettera iz godine 1851. Premda su u dosta lošem stanju, orgulje su jedno od rijetkih Petterovih djela tog tipa. Kućište je gotovo „scenski“ oblikovano i zauzima svu širinu kora. Cjelina je skladna i slikovita. Kućište je prebojano maslinasto zeleno, dok su profilacije tamnije zelene, a plastična dekoracija pozlaćena.

Lokacija: Drnje
Klasifikacija: glazbeni instrument
Vrijeme nastanka: 1851. god.
Autor: Ignaz Petter

Oznaka kulturnog dobra: Z-3731
Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Crkva sv. Stjepana Kralja

Crkva (kapela) sv. Stjepana Kralja u Torčecu smještena u središtu naselja sagrađena je 1842. godine u klasicističkim oblicima. U blizini je nekad stajala drvena kapela čije je postojanje potvrđeno navodom iz 1731. godine, a izvjesno je da se u Torčecu nalazio i stariji sakralan objekt u vrijeme kad je naselje bilo sjedište župe te je kao takvo spomenuto 1334. godine. Od djelomice sačuvanog inventara historicističkih obilježja iz druge polovine devetnaestog stoljeća ističe se glavni oltar Presvetog Srca Isusova u svetištu.

Lokacija: Torčec
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1842. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-2759
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

[adrotate group=”1″]

Arheološko nalazište „Torčec – Crkvišće“,

Nalazište„Torčec – Crkvišće“ smješteno je sjeverno od sela Torčec na razmeđi općina Drnje i Đelekovec. Položaj se nalazi na blago povišenoj dravskoj terasi smještenoj uz cestu koja iz Torčeca vodi prema Đelekovcu. Sa svoje južne strane položaj Crkvišće omeđen je dubokim starim meandrom rijeke Drave. Probna arheološka istraživanja rezultirala su otkrićem kasnosrednjovjekovnog i ranonovovjekovnog groblja. Pojedini nalazi (S – karičice) ukazuju i na postojanje starijeg sloja ukopavanja. Na lokalitetu se nalaze i ostaci crkve sv. Stjepana Kralja.

Lokacija: Torčec
Klasifikacija: arheološka baština

Oznaka kulturnog dobra: P-4097
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

Crkva Rođenja Blažene Djevice Marije i župni dvor

Župna crkva Rođenja Blažene Djevice Marije u Drnju pokazuje pojednostavljene elemente baroknog klasicizma kakve se grade do sredine 19. stoljeća. Kvalitetan je primjer veće župne crkve građene prema tipskim vojnokrajiškim nacrtima uobičajenim za prostor Vojne krajine i njezina rubna područja. Sagrađena je 1846. g. na mjestu na kojem su se nalazile dvije prijašnje drvene crkve spominjane u kanonskim vizitacijama. Župni dvor sagrađen je 1836. godine također na mjestu starije drvene građevine. Jedan je od malobrojnih župnih dvorova sačuvanih kao dio graditeljske i stilske cjeline s crkvom, građenih u isto vrijeme.

Lokacija: Drnje
Klasifikacija: sakralno-profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 19. st.

Oznaka kulturnog dobra: P-4819
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

Arheološka zbirka obitelji Zvijerac

„Arheološka zbirka obitelji Zvijerac“ sastoji se od 1359 predmeta datiranih od prapovijesti do novog vijeka. Jezgra predmetne zbirke nastala je sakupljanjem slučajnih nalaza pronađenih tijekom dugogodišnje eksploatacije građevnog šljunka i pijeska na antropogenim jezerima nastalim uz rijeku Dravu. To su Šoderica (Keter) kod Botova, Jegeniš kod Đelekovca (Legrada), Prosenica u Gabajevoj Gredi te Čingi-Lingi kod Molvi. Ostatak zbirke čine predmeti prikupljeni terenskim rekognosciranjem prostora čitave Podravine. Arheološki materijal različite je provenijencije i stanja sačuvanosti, podijeljen je prema vremenu nastanka, a podjednako su zastupljeni uporabni predmeti, oružje i oruđe. Najstarije primjerke u zbirci predstavljaju osteološki ostaci izumrlih životinja poput mamuta ili vunastog nosoroga te razne okamine. U zbirci je razdoblje željeznog doba zastupljeno oružjem (mačevima, kopljima, strelicama, metalnim koricama za mačeve) te fibulama. Antički dio kolekcije odnosi se na vrijeme prisutnosti Rimskog carstva u Panoniji koje je prezentirano numizmatičkim nalazima, oružjem te fibulama. Srednjovjekovni i novovjekovni dio zbirke podjednako je zastupljen primjercima uporabnih predmeta (britve, sjekire), konjaničke opreme (ostruge) i oružja (karolinški mačevi tipa scramasax, kratki mačevi s dvostrukim zarezima, mačevi palaši, listolika koplja, sjekire lepezastog tipa s krilcima). „Arheološka zbirka obitelji Zvijerac“ jedina je privatna arheološka zbirka na području Koprivničko-križevačke županije koja predstavlja nezaobilazan i sveobuhvatan izvor podataka za materijalnu prošlost Podravine od najranijeg razdoblja ljudske prisutnosti do konca 17. stoljeća.

Lokacija: Torčec
Klasifikacija: arheološka građa
Vrijeme nastanka: 11 st.p.n.e. do 17. st.

Oznaka kulturnog dobra: P-5281
Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

 

Kontakt podaci o konzervatorskom odjelu

Nadležni KO: Konzervatorski odjel u Bjelovaru
Kontakt adresa KO: Trg E. Kvaternika 6, 43000 Bjelovar

Telefon: 043/ 221-040

Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

Ne vidite cijenu autobusne karte?

Korisni savjeti za putovanje autobusom

Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

Vicevi o putovanju

Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska