Kulturna dobra općine Drenovci

Crkva sv. Mihaela

Smještena je na prostranom platou u centru naselja, građena 1797. u baroknom stilu. Visoki zvonik dominira nad glavnim pročeljem koje je rasčlanjeno dvojnim pilastrima. Sa strana je po jedna polukružna niša s kipovima svetaca. Pročelje je horizontalno podijeljeno visokim kordonskim vijencem. Prizemna sakristija uz svetište jednostavne je kvadratne tlocrtne koncepcije.Longitudinalna lađa s baldahinskim svodom ima pojasnice koje se konkavno zaobljuju. Polukružno svetište svođeno je polukupolom. Na južnom zidu nalazi se propovjedaonica kružnog oblika. Pod je popločan keramičkim i kamenim pločama različitog oblika.

Lokacija: Drenovci, Braće Radića 006
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1797. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-1145
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Crkva Rođenja sv. Ivana Krstitelja

Izgrađena 1814. na platou u sredini sela. Jednobrodna je s poligonalnim svetištem, zvonikom u pročelju, sakristijom na zapadu. Glavno pročelje vertikalno podijeljeno s 4 pilastra. U bočnim poljima su niše. Visoka je atika s volutama i okulusom u pravokutnom polju. Zvonik je profiliran ugaonim pilastrima, rasčlanjen horizontalnim vijencima, rastvoren s 4 lučna prozora,završen baroknom kapom s lanternom. Bočne fasade imaju potkrovni vijenac, podjele od pilastara i 3 prozora. Svetište je ukrašeno pilastrima i rastvoreno s 2 prozora i centralno postavljenim okulusom. Lađa i svetište zasvedeni su baldahinskim svodom. Crkva je skladnih dimenzija s kasnobarokno-klasicističkim karakteristikama.

Lokacija: Račinovci, Ulica braće Radića 002
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1814. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-1162
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

[adrotate group=”1″]

Crkva sv. Ilije Proroka

Smještena je u središtu naselja, sagrađena u kasnobaroknom stilu. Jednobrodna je građevina longitudinalnog tlocrta s poligonalnom apsidom, sakristijom uz sjeverni zid apside i zvonikom iznad glavnog pročelja. Fasada je podijeljena plitkim pilastrima između kojih su rastvoreni polukružni prozori. Crkvu i zvonik optiču vijenci. Portali su pravokutno oblikovani. Zvonik krasi lezena, okulus, ugaoni pilastri s volutama na kapitelima te polukružni prozori. U unutrašnjosti je baldahinski svod čiji se lukovi oslanjaju na arhitrave, ukrašene zupcima. Arhitravi počivaju na pilastrima s volutastim kapitelima. Prozore ukrašavaju vitraji.

Lokacija: Rajevo Selo, Ulica Zrinskih i Frankopana 60
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1805. god. do 1805. god.

Oznaka kulturnog dobra: P-4765
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

Inventar crkve rođenja sv. Ivana Krstitelja

Inventar je crkve u cijelosti sačuvan. Obiman je i raznolik te je značajan pokazatelj stvaranja i djelovanja lokalnih i regionalnih majstora u vremenu prijelaza iz 19. u 20. st. Inventar crkve sadrži ukupno 13 cjelina s predmetima obrađenima u katalogu. Sačinjava ga: glavni oltar sv. Ivana Krstitelja, bočni oltari Srce Isusovo i Srce Marijino, 14 postaja križnoga puta, propovjedaonica, klupe raznih dimenzija i klecalo, svjetiljka „Vječno svjetlo“, kip sv. Franjo s Isusom, kip sv. Antun s Isusom, škropionica, harmonij, tučana peć i klepetalo. Poseban dio inventara čine i liturgijski predmeti od tekstila kao što su misnice, plaštevi, manipule, velumi, burse i pale. Oltari su drveni retabli, skulptirani i polikromirani, vertikalno podijeljeni na centralni i krilni dio.

Lokacija: Račinovci
Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti

Oznaka kulturnog dobra: Z-6583
Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Inventar crkve sv. Mihaela

Crkveni inventar s elementima kasno-barokno klasicističkog stila nastao je tijekom 19. st., a inventar u neostilu početkom 20. st. Oltari, kipovi, krstionica i propovjedaonica djela su tirolske radionice Ferdinanda Stuflessera, a klupe, postaje Križnog puta i luster djela su vjerojatno lokalnog umjetničkog obrta, s vrlo kvalitetnim izričajem. Raritet predstavljaju orgulje poznate osječko-apatinske obiteljske orguljarske radionice Fabing. Inventar se sastoji od glavnog oltara, dva bočna oltara, Božjeg groba, krstionice, propovjedaonice, kipa sv. Franje Asiškog, 14 postaja Križnog puta, lustera, klupa, orgulja, škropionica. Poseban dio inventara predstavlja liturgijsko ruho s 26 vrijednih i očuvanih predmeta. Najvrjedniji je ružičasti komplet iz 18./19. st. Motivi na tkaninama ruha kopiraju izvornike iz doba renesanse, što je odlika 19. st.

Lokacija: Drenovci
Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
Vrijeme nastanka: 19. st. do 20. st.
Autor: Radionica Ferdinanda Stuflessera

Oznaka kulturnog dobra: Z-6706
Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Crpna stanica Teča na Savi

Dio nizinskog dijela slijeva uz Savu, na području Račinovaca, gravitira direktno u Savu. Odvodnja se kod niskih i visokih vodostaja Save vrši pomoću crpnih stanica Teča kod Račinovaca i Konjuša kod Gunje. Crpna stanica na potoku Teča štiti nizinski dio katastarskih općina Gunja, Đurići i Račinovci od prekomjernog zadržavanja vlastitih oborinskih voda za vrijeme visokih vodostaja. Poduzeće Jugoslavensko Ganz a.d. iz Beograda izvođač radova. Crpna stanica ima dvije centrifugalne crpke tipa Tk 800 sa slobodnim krajem osovine, ukupnog kapaciteta 3.560 lit/s. Crpke pokreću dva diesel agregata Ganz – Danubius Budapest, preko remena. Kapacitet za crpni agregat 1152 iznosi: prvi 1700 lit/sec, kod statičke visine 1,14 – 1,21 m, a drugi 1153 iznosi 1570 lit/sec, kod statičke visine 1,21 – 1,25 m. Crpke su izrađene od lijevanog željeza, osovina od SM čelika. Kompleks Teča sastoji se od nekoliko građevina: crpne stanice, čuvarnice, stambene zgrade, gravitacijskog ispusta, tlačnog cjevovoda, ustava, izljevne građevine, dovodnog kanala Teča te odvodnog kanala u Savu. Zgrada crpne stanice je najveća, jednoprostorna hala sa strojevima, s vidljivim čeličnim rešetkastim krovnim nosačima i daščanom oplatom na kosini krova. Izduženog pravokutnog tlocrta, pročelja ukrašenog lezenama i rastvorenog velikim ostakljenim bravarskim stijenama. Dvoslivno krovište pokriveno je novijim crvenim rebrastim limom.

Lokacija: Račinovci
Klasifikacija: ostalo
Vrijeme nastanka: 1930. god. do 1933. god.
Autor: Jugoslavensko Ganz a.d. iz Beograda

Oznaka kulturnog dobra: P-5334
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

 

Kontakt podaci o konzervatorskom odjelu

Nadležni KO: Konzervatorski odjel u Vukovaru
Kontakt adresa KO: Olajnica 19/II, 32000 Vukovar

Telefon: 032/ 443-203

Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

Ne vidite cijenu autobusne karte?

Korisni savjeti za putovanje autobusom

Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

Vicevi o putovanju

Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska