Kulturna dobra općine Draganić

Oltar sv. Trojstva i drveni friz

Inventar čine retabl oltara sv. Trojstva i drveni friz uz stijene kapele. Retabl je drveni tektonski, polikromiran i pozlaćen, izrađen 1692.g. pripada tipu oltara kasnorenesansne koncepcije. Na stijenama lađe i svetišta kapele nalazi se friz drvenih oplata s likovima svetaca u prirodnoj veličini. Anonimni slikar pod utjecajem pavlinske škole prikazao je skup svetaca u liturgijskom obredu. Friz je naslikan 1705. g. Do sada je jedini poznati primjer unutarnjeg oslika u sakralnom prostoru s prikazom likova u prirodnoj veličini.

Lokacija: Draganić
Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
Vrijeme nastanka: 17. st. do 18. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-4500
Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Umijeće izrade puranca

Umijeće izrade puranca vezano uz pučke običaje posljednje korizmene nedjelje Cvjetnice karakteristično za područje Draganića, u kojem se umjesto palme ili masline koristi „puran“ ili „puranac“ složen od šiba lijeske, drenka, sviba, bršljana, imele, trušljike, borovice, šljive, trešnje. Do Drugog svjetskog rata puranac su na blagoslov nosili isključivo muškarci i to na ramenu zbog njegove veličine. Po dolasku s blagoslova dio puranca stavljao se u peć kako bi se mirisom okadila kuća ili bi se spremao na tavan za obranu kuće od požara. Izvorni način slaganja puranca lokalna zajednica i KUD „Sv. Juraj“ čuvaju kao dio svog lokalnog identiteta i tradicije.

Lokacija: Draganić
Klasifikacija: običaji, obredi i svečanosti

Oznaka kulturnog dobra: Z-4849
Vrsta: nematerijalno kulturno dobro
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

[adrotate group=”1″]

Kapela sv. Trojstva

Jedina drvena kapela sačuvana na karlovačkom području smještena je izvan naselja, na povišenom položaju. Jednobrodna je građevina pravokutnog tlocrta s trostranim svetištem u širini lađe, sakristijom južno uz svetište i zvonikom ispred glavnog pročelja. Građena je od tesanih hrastovih planjki, na starijem dijelu drvenih stijena spojenih hrvatskim vezom. Oltar s retablom ranobaroknog tipa datiran je u 1692. godinu. Na stijenama lađe i svetišta kapele nalazi se friz drvenih oplata s likovima svetaca u prirodnoj veličini. Kapela je na području slobodne plemenite draganićke općine sagrađena 1689. g., sakristija je dograđena u 19.st.

Lokacija: Draganić
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 17. st. do 19. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-274
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Etnografska zbirka Barice Turčić

Zbirka je smještena u staroj obiteljskoj kući nekadašnje zadruge Domladovac. Predmeti su karakteristični za seosko kućanstvo Draganićkog kraja, kako za kulturu stanovanja, način odijevanja, tako i za poljodjelstvo i općenito za način privređivanja. Najveći broj predmeta čuva se na mjestu nekadašnjeg korištenja, odnosno u stambenom dijelu kuće gdje su tekstilije, posuđe i nošnje, dok su alati i pomagala u podrumu kuće ili u gospodarskoj zgradi.Najveći broj predmeta je nastao ili je kupljen te korišten u obitelji Turčić, odnosno ranije u staroj zadruzi Domladovac, u etnološkoj literaturi često spominjanoj kao jednoj od najvećih u Hrvatskoj, a koja se u zajednici održala sve do sredine 20. st.

Lokacija: Draganić
Klasifikacija: etnografska građa
Vrijeme nastanka: 19. st. do 20. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-5609
Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Kurija župnoga dvora

Kurija na mjestu starije drvene župne kuće sagrađena 1827. godine na brijegu u blizini župne crkve. Sačuvana je u izvornoj namjeni, tlocrtnoj dispoziciji, karakterističnoj klasicističkoj formi kubusa i krovišta, te s unutarnjim rasporedom, konstrukcijom (svođeni prodrum i prizemlje) te materijalom gradnje i elementima unutarnjeg uređenja .

Lokacija: Draganić
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1827. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-5936
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Kapela sv. Antuna Pustinjaka

Kapela sv. Antuna Pustinjaka kvalitetan je primjer barokne sakralne gradnje s elementima u vanjskom oblikovanju 19. st., koja zbog sačuvanih obilježja ima izrazito povijesno-umjetničko značenje.

Lokacija: Draganić
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 18. st. do 19. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-6254
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Etnografska zbirka Ferde Zdelara

Etnografska zbirka Ferde Zdelara smještena je na njegovom posjedu u Draganiću, u naselju Goljak. Zbirka broji više od 124 predmeta. Većina predmeta izložena je u svom autohtonom okruženju, u tradicionalnom drvenom čardaku gdje su smještene tekstilije, narodne nošnje, pomagala za proizvodnju i obradu tekstila i kućni inventar. Unutar tri gospodarske zgrade nalaze se poljodjelske sprave i alati, pomagala za opremanje životinja, te pomagala za proizvodnju vina. Veliki broj predmeta u zbirci je kućne radinosti, djelo članova obitelji Zdelar, iz 19. i 20. stoljeća. Stoga, ova zbirka dobro svjedoči o seoskom načinu života u Draganiću i okolnim mjestima.

Lokacija: Draganić
Klasifikacija: etnografska građa
Vrijeme nastanka: 1870. god. do 1960. god.

Oznaka kulturnog dobra: P-4969
Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

Kapela sv. Fabijana i Sebastijana

Kapela je u središtu draganićkog sela Lazina na mjestu starije drvene kapele iz 17. st. sagrađena 1704. godine. Godine 1834. na mjestu predvorja podignut je zvonik. Izvorni inventar iz vremena gradnje crkve nije sačuvan. Drveni neostilski glavni oltar je tipa tabernakul s izdvojenom oltarnom palom na zidu svetišta. Među vrijednim jednostavnim sakralnim građevinama karlovačkog kraja kapela se ističe neobično šiljato zaključenim svetištem kao rudimentom tlocrtne dispozicije i oblikovanja starije kapele.

Lokacija: Draganić, Lazina
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 18. st. do 19. st.

Oznaka kulturnog dobra: P-5246
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

 

Kontakt podaci o konzervatorskom odjelu

Nadležni KO: Konzervatorski odjel u Karlovcu
Kontakt adresa KO: V. Vranicanija 6, 47000 Karlovac

Telefon: 047/ 600-796

Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

Ne vidite cijenu autobusne karte?

Korisni savjeti za putovanje autobusom

Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

Vicevi o putovanju

Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska