Kulturna dobra općine Donji Vidovec

Crkva sv. Vida i župni dvor

Arhitektonski sklop crkve Sv. Vida i župnog dvora nalazi se u centru današnjeg naselja Donji Vidovec, te čini njegovu spomeničku dominantu. Crkva je pravilno orijentirana, jednobrodna građevina sa zaobljenim svetištem. Zvonik se nalazi na južnoj strani crkve, a u njegovom prizemlju smještena je sakristija. Stariju građevinsku fazu 15. st. teško je razlučiti, jer je krajem 18. st. došlo do temeljite pregradnje crkve. Zasigurno je srušeno svetište, te je podignuto veće i prostranije, a provedena je i barokizacija crkvene lađe koja je dobila svod. Župni dvor je kasnobarokna građevina koja se datira u 1765.g.

Lokacija: Donji Vidovec, Trg Oslobođenja 004
Klasifikacija: sakralno-profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 15. st. do 18. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-1113
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Inventar crkve sv. Vida

U središtu mjesta stoji crkva Svetog Vida koja je nastala na mjestu nekadašnje crkve iz 17. st. Današnja kasnobarokna građevina sa klasicističkim oblicima počela se graditi 1789. godine, dok je zvonik izgrađen ranije, te se spominje 1779.g. kao nov. Kasnobarokno-klasicistički crkveni inventar ima veće značenje od same arhitekture, te se sastoji od tri oltara (glavni oltar sv Vida, bočni oltari sv. Benedikta i sv. Antuna Padovanskog) i propovjedaonice s kraja 18.st., te lijepog i kvalitetnog crkvenog posuđa, nastalog u 17, 18 i u 19.st. Na glavnom oltaru smještena je slika Marije Pomoćnice, kopija poznate iz austrijskog svetišta Marija Zell, nabavljena 1786.g. iz Ptuja.

Lokacija: Donji Vidovec
Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
Vrijeme nastanka: 18. st. do 20. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-5371
Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

[adrotate group=”1″]

Umijeće vađenja zlata – zlatarenje u Međimurju

Umijeće vađenja zlata – zlatarenje u Međimurju vrijedna je i jedinstvena tradicija ovog područja Hrvatske, a spominje se prvi puta već u 17. stoljeću, te se u kontinuitetu nastavlja do polovice 20. stoljeća, nakon čega polako odumire zbog više razloga te se od tada jedino održava na individualnoj razini. Samo ispiranje je bilo vrlo mukotrpan posao, a mladići su učili od starijih umijeće ispiranja obično nakon završetka osnovne škole. U novije vrijeme, osim kao tradicijom prenošeno znanje generacijski, zlatarenje se kao prezentacija u Donjem Vidovcu odvija i u turističke svrhe. Danas živući i ujedno posljednji zlatari u Međimurju su iz Donjeg Vidovca koji je u prošlosti imao najviše ispirača zlata i oni smatraju da iskusni zlatar pod prstima i od oka može procijeniti ima li zlata u pijesku, a da ono što ovaj posao čini posebnim je oruđe koje se stoljećima ne mijenja kao i dugotrajni proces ispiranja zlata.

Lokacija: Donji Vidovec
Klasifikacija: znanje i vještine

Oznaka kulturnog dobra: Z-5984
Vrsta: nematerijalno kulturno dobro
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

 

Kontakt podaci o konzervatorskom odjelu

Nadležni KO: Konzervatorski odjel u Varaždinu
Kontakt adresa KO: Gundulićeva 2, 42000 Varaždin

Telefon: 042/ 201-850

Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

Ne vidite cijenu autobusne karte?

Korisni savjeti za putovanje autobusom

Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

Vicevi o putovanju

Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska