Kulturna dobra općine Donji Lapac

Crkva sv. Ilije

Crkva je smještena u naselju. Riječ je o pravilno orijentiranoj jednobrodnoj građevini s peterostranom apsidom i zvonikom ispred glavnog pročelja. Lađa ima strop ravna podgleda, te je osvijetljena s dva para simetrično postavljenih prozorskih otvora, a svetište s jednim prozorskim otvorom. U lađi se nalazi drveno pjevalište. Zvonik prekriva veći dio pročelja. Horizontalno je vijencem razdijeljen na dvije zone. Vertikalno je raščlanjen ulaznim otvorom i manjim pravokutnim otvorima u zoni kora i tavana u istoj osi, te otvorima za zvona na sve četiri strane u drugoj zoni. Zaključen je jednostavno profiliranim vijencem, iznad kojeg se nalazi oktogonalni tambur raščlanjen prozorskim otvorima na svakoj plohi i zaključen kupolom. Od crkvenog inventara je sačuvan ikonostas. Crkva je građena od kamenom te je popločena je kamenim štokanim pločama, sagrađena je 1795. godine, a obnavljana je 1964. i 2003. godine.

Lokacija: Nebljusi
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1795. god.

Oznaka kulturnog dobra: P-4827
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

Crkva Rođenja BDM

Župna crkva Rođenja Blažene Djevice Marije smještena je izvan naselja, glavnim je pročeljem orijetirana prema sjeverozapadu. Crkva je u klasicističkom slogu sagrađena 1844. godine, te je stradala u Drugom svjetskom ratu. Riječ je o jednobrodnoj građevini pravokutnog tlocrta s užim polukružnim svetištem, sakristijom sjeveroistočno uz svetište i zvonikom iznad glavnog pročelja. Lađa je bila svođena češkim svodom i polukalotom nad zaključkom. Prostor svetišta od lađe odvojen triumfalnim lukom.

Lokacija: Boričevac
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1844. god.

Oznaka kulturnog dobra: P-4828
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

[adrotate group=”1″]

Stari hotel Ozeblin

Zgrada starog hotela Ozeblin nalazi se u središtu naselja na križanju dvaju prometnih komunikacija gdje svojim proporcijama formira i artikulira jedan od uglova. Riječ je o djelomično podrumljenoj jednokatnoj uglovnici, sa secesijskim stilskim obilježjima, građenoj 1912. godine. Vanjski plašt građevine artikuliran je u vidu triju osi raščlanjenih ulaznim i prozorskim otvorima, a zaključenim zaobljenim atikama. Središnja os naglašena je balkonom na konzolama, dok su bočne osi blago rizalitno istaknute. Zgrada starog hotela Ozeblin uz urbanističku vrijednost u vidu okosnice urbanog identiteta Donjeg Lapca, također predstavlja i rijedak i vrijedan primjer danas u cijelosti očuvane građevine građene u secesijskom stilu na području Like.

Lokacija: Donji Lapac, Trg Nikole Tesle 1
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1912. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-6574
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Crkva Rođenja Presvete Bogorodice

Crkva se nalazi u naselju, na uzvisini. Riječ je o jednobrodnoj, pravilno orijentiranoj građevini s poligonalnom apsidom i zvonikom ispred glavnog pročelja. Prostor svetišta svođen je polukalotom, a osvijetljen je jednim centralno postavljenim pravokutnim prozorskim otvorom. Zidna masa mu je rastvorena dvjema proshomidijama. U lađi svođenoj bačvastim svodom nalazi se zidano pjevalište u donjoj zoni rastvoreno trima pravokutnim pri vrhu blago zaobljenim otvorima u prvoj zoni i secesijskom kovanom ogradom u drugoj zoni. Sjeverni zid lađe rastvoren je dvama prozorskim otvorima, a južni zid bočnim ulazom zaključenim nadsvjetlom i jednim prozorskim otvorom. Sukladno povijesnim podacima crkva Rođenja Presvete Bogorodice u Ličkim Doljanima podignuta je 1799. godine. Na osnovni korpus lađe i svetišta prigrađen je zvonik 1912. godine o čemu svjedoči natpis na zvoniku. Crkva je tada temeljito obnovljena u secesijskom stilu o čemu svjedoči danas očuvana ograda kora, oslik u crkvi i dio očuvanog popločenja na crkvenom koru. Crkva posjeduje arhitektonske vrijednosti koje je očituju u zanimljivu spoju izvorne vojnokrajiške arhitekture s primjesama secesijskog stila implementiranog u izgradnji zvonika i temeljitoj obnovi interijera crkve. Crkva je jedna od rijetkih primjera građevine građene u secesijskom stilu na području Like.

Lokacija: Doljani
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1799. god. do 1912. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-6568
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Crkva sv. Ilije Proroka

Crkva je smještena u naselju, na uzvisini. Riječ je o pravilno orijentiranoj jednobrodnoj građevini s peterostranom apsidom i zvonikom ispred glavnog pročelja, dimenzija 27.2 x 9.5 metara. Lađa i svetište imaju strop ravna podgleda. Lađa crkve je osvijetljena s dva para simetrično postavljenih prozorskih otvora, a svetište s jednim prozorskim otvorom. U lađi se nalazi drveno pjevalište. Zvonik prekriva veći dio pročelja. Horizontalno je vijencem razdijeljen na dvije zone. Vertikalno je raščlanjen ulaznim otvorom i manjim pravokutnim otvorima u zoni kora i tavana u istoj osi, te otvorima za zvona na sve četiri strane u drugoj zoni. Zaključen je jednostavno profiliranim vijencem, iznad kojeg se nalazi oktogonalni tambur raščlanjen prozorskim otvorima na svakoj plohi i zaključen kupolom. Svi prozorski otvori polukružno su zaključeni. Na južnom pročelju nalazi se bočni ulazni otvor. Crkva je podignuta 1795. godine, a obnavljana je 1964. i 2003. godine. Crkva svetog Proroka Ilije u Nebljusima posjeduje arhitektonske vrijednosti u vidu očuvanosti vitalnih elemenata vojnokrajiške arhitektutre, te povijesnu komponentu vezanu uz zbivanja na području ličkog Pounja, kao područja razgraničenja Vojne krajine i Turaka.

Lokacija: Nebljusi
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1795. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-6569
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

 

Kontakt podaci o konzervatorskom odjelu

Nadležni KO: Konzervatorski odjel u Gospiću
Kontakt adresa KO: Budačka 12, 53000 Gospić

Telefon: 053/ 746-571

Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

Ne vidite cijenu autobusne karte?

Korisni savjeti za putovanje autobusom

Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

Vicevi o putovanju

Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska