Kulturna dobra općine Donji Kraljevec

Orgulje u crkvi sv. Magdalene

Kao graditelja orgulja iz kapele sv. Magdalene u Donjem Kraljevcu, navodi se Mijo Krainc. Orgulje su izgrađene 1877.g., a predstavljaju srednjoeuropski tip orgulja, imaju osam registara, a registarski i svirni prijenos su mehanički. Orgulje su oštećene, izvorne prospektne svirale mada su devastirane predstavljaju posebnu vrijednost. Sviraonik, zračnice, sustav opskrbe zrakom, iako su zapušteni očuvani su u izvornom obliku.

Lokacija: Donji Kraljevec
Klasifikacija: glazbeni instrument
Vrijeme nastanka: 1877. god.
Autor: M. Krainz

Oznaka kulturnog dobra: Z-4288
Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Crkva Sv.Jurja Mučenika i građevina župnog dvora

Crkva i kurija čine spomeničku okosnicu centra mjesta Sv.Juraj u Trnju i njegov su najvrijedniji prostor. Sred.18. st.izgrađena je jednobrodna crkva sa svetištem i masivnim tornjem, kojoj je krajem istog stoljeća prigrađena sjeverna lađa i sakristija.Tijekom 18.i 19. st. u više je navrata bila umjetnički oslikana njena unutrašnjost. Svoje arhitektonsko oblikovanje koje je dobila tijekom 18. st. ostalo je očuvano do danas, za razliku od pokretnog inventara koji datira iz 19. i početka 20. st., pri čemu se naročito ističu umjetnički oslikani prozori iz 1914/15 god. Kurija župnog dvora unutar velikog župnog dvorišta, smještena nedaleko crkve,predstavlja skladnu gradnju iz 1882.god.

Lokacija: Sveti Juraj u Trnju, Sveti Juraj u Trnju bb
Klasifikacija: sakralno-profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 18. st. do 20. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-4666
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

[adrotate group=”1″]

Crkva sv. Magdalene i pil sv. Trojstva

Današnja crkva sv. Magdalene podignuta je sredinom 18.st. na mjestu stare drvene kapele. Prvotno jednobrodna građevina, 1850.g. proširena je u dvobrodnu. Pravilno je orijentirana, s polukružnim svetištem i naknadno prigrađenim zvonikom. U kapeli je očuvan kasnobarokni inventar. Pil Sv. Trojstva spominje se od 1793.g., a sklupturalna kompozicija Sv. Trojstva na oblacima nalazi se na vitkom stupu.

Lokacija: Donji Kraljevec, Draškovićeva 45, 40325 Draškovec
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 18. st. do 19. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-1111
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

 

Kontakt podaci o konzervatorskom odjelu

Nadležni KO: Konzervatorski odjel u Varaždinu
Kontakt adresa KO: Gundulićeva 2, 42000 Varaždin

Telefon: 042/ 201-850

Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

Ne vidite cijenu autobusne karte?

Korisni savjeti za putovanje autobusom

Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

Vicevi o putovanju

Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska