Kulturna dobra općine Donja Voća

Crkva sv. Martina i kurija župnog dvora

Župna crkva sv. Martina biskupa nalazi se u središtu naselja Donja Voća, na povišenom terenu. Ona je pravilno orijentirana građevina križnog tlocrta, a nastaje kao zrelobarokno djelo sredine 18.st. Okružena je cinktorom koji ima dvije kružne ugaone kapele i barokni ulaz oblikovan po «sistemu tri vrata», koji datira u 1762.g. Unutrašnji je prostor opremljen kvalitetnim baroknim inventarom i oslikan freskama pavlinske slikarske škole sredinom 18. st. Župni dvor skladna je cjelina sa očuvanim gospodarskim građevinama, a nalazi se na nešto višoj koti od crkve.

Lokacija: Donja Voća, RKT župa sv.Martina biskupa, Donja Voća 1
Klasifikacija: sakralno-profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 18. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-1077
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Crkva sv. Tome

U gornjem dijelu naselja poviše župne crkve, na izdignutom terenu iznad ceste nalazi se stara srednjovjekovna i barokizirana kapela Sv.Tome, okružena zidanom kamenom ogradom sa ulazom sistema troja vrata. Ona je jednobrodna građevina sa svetištem trostranog zaključka, sakristijom i bočnom kapelom uz sjevernu stranu lađe te zvonikom ispred glavnog pročelja, kroz koji se ulazi u crkvu. Barokizacija izvršena u prvim desetljećima 18. st. obogatila je srednjovjekovni korpus ove građevine baroknim načinom svođenja u unutrašnjosti i pokretnim inventarom. Kapela u cjelini čuva svoj osebujni sklad i kvalitetu kako arhitektonskog komponiranja unutarnjeg prostora tako i jednostavnosti svoje vanjštine.

Lokacija: Donja Voća, RKT župa sv.Martina biskupa, Donja Voća
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 16. st. do 18. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-1076
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

[adrotate group=”1″]

Spilja Vindija

Spilja Vindija nalazi se u Rijeci Voćanskoj, a od Donje Voće udaljena je oko 2 km. Povišeni položaj spilje na brdu iznad prirodne komunikacije pogodovao je vrlo ranom naseljavanju. S obzirom na značenje i količinu arheoloških, paleontoloških i antropoloških nalaza od vremena paleolitika pa sve do srednjega vijeka, ova spilja ima istaknuto mjesto među važnim svjetskim spiljskim lokalitetima.

Lokacija: Donja Voća
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 200000 god.p.n.e. do 1000. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-1078
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Inventar crkve sv. Tome

U unutrašnjosti kapele očuvan je vrijedan barokni crkveni inventar, nastao u 18.st., koji čine glavni oltar sv. Tome, oltar sv. Blaža, zatim oltar sv. Izidora, te oltar sv. Benedikta. Propovjedaonica je očuvana samo djelomično.

Lokacija: Donja Voća
Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
Vrijeme nastanka: 18. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-4523
Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Orgulje u crkvi sv. Martina biskupa

Orgulje tvrtke Heferer, opus 111 mehaničkog sistema s 8 registara i danas su u upotrebi. Opseg manuala je C-f3, a pedala C-g. Ugrađen u ogradu kora ormar je trodijelnog oblika s rizalitno izbočenim srednjim tornjem završenim polukružnim zabatom raskinuta gređa. Tri polja sa sviralama ukrašena su rezbarenim dekorativnim zavjesama stiliziranih vegetabilnih oblika. Ormar završava ravnom trabeacijom, nad kojom se, prema glavnom tornju, uzdiže voluta s vegetabilnim motivima. Na bočnim tornjevima smještene su dekorativne vaze, dok središnji krasi lira na postolju. Kućište je prebojano svjetlo oker ružičasta

Lokacija: Donja Voća
Klasifikacija: glazbeni instrument
Vrijeme nastanka: 1891. god.
Autor: Tvrtka Heferer

Oznaka kulturnog dobra: Z-4171
Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Tradicijska kuća (Gornja voća)

Tradicijska kuća – hiža, smještena je na vrhu brežuljka naziva Gruntišće, na katastarskoj čestici br. 5774 k.o. Gornja Voća, Gornja Voća 262. To je prizemna stambena kuća građena od širokih hrastovih greda – planjki, koje su slagane horizontalno i omazane blatom u koje je dodana slama. Na kraju je kuća izvana premazana vapnenom bojom. Na parceli se osim kuće nalaze i pripadajući gospodarski objekti – kuružnjak i štala,škedenj tj. građevina s prostorima za držanje životinja te skladištenje sijena i uroda. Tradicijska kuća – hiža izduženog je pravokutnog tlocrta. Uglovi građevine vezani su na hrvaški vugel, dok je krovište dvostrešno i pokriveno crijepom. Građevina s pripadajućim inventarom autentična je za ruralne sredine prostora sjeverozapadne Hrvatske. Vremenski ju se može datirati u razdoblje prve polovice 20.st.

Lokacija: Gornja Voća, Gornja Voća 262
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 19. st. do 20. st.

Oznaka kulturnog dobra: P-5283
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

 

Kontakt podaci o konzervatorskom odjelu

Nadležni KO: Konzervatorski odjel u Varaždinu
Kontakt adresa KO: Gundulićeva 2, 42000 Varaždin

Telefon: 042/ 201-850

Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

Ne vidite cijenu autobusne karte?

Korisni savjeti za putovanje autobusom

Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

Vicevi o putovanju

Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska