Kulturna dobra općine Dobrinj

Na području općine Dobrinj nalazi se 22 kulturnih dobara. 8 dobara pripadaju kategoriji kulturno-povijesna cjelina, 6 dobara pripadaju kategoriji sakralni/religijski predmeti, 3 dobra pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 2 dobra pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 1 dobro pripada kategoriji etnografska građa, 1 dobro pripada kategoriji likovna umjetnost, a 1 dobro pripada kategoriji arheološka baština.

Sva dobra općine Dobrinj:

 • Antependij s prikazom “Krunjenja Bogorodice” iz crkve sv. Stjepana
 • Arheološka zona Za Zidine-MirineCrkva sv. Ivana KrstiteljaCrkva sv. Ivana KrstiteljaDrveni retabl iz kapele sv. KlimentaEtnografska zona DolovoEtnološka zonaEtnozona naselja ČižićiInventar crkve sv. StjepanaKip “Sv. Ivana Krstitelja” u crkvi sv. Ivana KrstiteljaKulturno-povijesna urbanistička cjelina grada DobrinjPortret Ivana LukarićaReljef sv. Stjepana iz crkve sv. Stjepana prvomučenikaRuralna cjelinaRuralna cjelina KlimnoRuralna cjelina naselja DolovaRuralna cjelina naselja GabonjinToš (mlin za masline)Toš – mlin i tijesak za maslineTradicijska stambena zgrada, Gostinjac bbZvonik župne crkveZvono iz crkve Rođenja Blažene Djevice Marije

  Antependij s prikazom “Krunjenja Bogorodice” iz crkve sv. Stjepana

  Antependij s prikazom «Krunjenja Bogorodice», zlatni vez na svili, 89 x 125 cm, rađeno prema Paolu Venezianu, druga polovica XIV stoljeća. Tehnika vezenja zlatnim i srebrnim nitima na svilenoj pozadini uvjetovala je potpuno plošan tretman likova i linearno označavanje nabora, dok detalji prijestolja, te lica i ruke posjeduju relativnu trodimenzionalnost i stvaraju dojam plastičnih volumena. Djelo pripada razdoblju zrele gotike, nedvojbeno nadahnuto slikarstvom Paola Veneziana. Uz antependij iz samostana Sv. Marije u Zadru jedinstveno je djelo takve vrste u nas.

  Lokacija: Dobrinj
  Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
  Vrijeme nastanka: 14. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-5262
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Arheološka zona Za Zidine-Mirine

  Lokalitet čine ostaci manje utvrde justinijanovog vremena sagrađene sredinom 6. st. na prapovijesnom nasipu. Od utvrde je sačuvan jedan veći obrambeni zid koji se proteže u smjeru istok – zapad. U zapadnom dijelu zida sačuvana je trokutasta istaka. Veći broj komada urušenog ziđa nalazi se na cijeloj površini spomenutog nasipa, a s obzirom na konfiguraciju tla logično je očekivati urušeno ziđe kao i nalaze pokretne materijalne kulture i u moru u uvali Murvenica.

  Lokacija: Šilo
  Klasifikacija: arheološka baština
  Vrijeme nastanka: 6. god.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-2723
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – kulturno – povijesna cjelina
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh [adrotate group=”1″]

  Crkva sv. Ivana Krstitelja

  Do pod krovni vijenac sačuvani ostaci jednobrodne crkve s polukružno opisanom apsidom nalaze se na uzvisini sjeverno od sela Sužan na otoku Krku. Ziđe crkve građeno je manjim uslojenim tesancima u romaničkom slogu. Na pročelju je sačuvan zvonik na preslicu. Posebnu vrijednost predstavljaju ostaci fresaka u unutrašnjosti, najbolje očuvani u apsidalnom dijelu.

  Lokacija: Sužan
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština

  Oznaka kulturnog dobra: Z-1772
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva sv. Ivana Krstitelja

  Crkva se nalazi u šumi na brdašcu, na lokalitetu Gorinji, sjeverno od Sužana na otoku Krku. Stotinjak metara sjeverno od crkve vide se ostatci prapovijesne gradine. Crkva je romanička iako se prvi put spominje 1466. godine kao dar kneza Ivana Frankopana jednom omišljaninu. Biskupska vizitacija iz 1565. godine navodi je kao vlasništvo benediktinske opatije sv. Nikole kraj Omišlja.
  Crkva je jednobrodna (7,55 x 3,65 m), pravilno orijentirana s plitkom polukružnom apsidom. Zidovi, sačuvani u punoj visini, građeni su manjim uslojenim tesancima dok su na uglovima tesanci masivniji. Na pročelju, nad portalom, čiji su dijelovi razasuti uokolo objekta, stoji zvonik na preslicu sa kamenim okvirom i lučnim nadvojem. Jedan pravokutni prozor nalazi se na južnom zidu, uz apsidu. Na oba lateralna zida nalazi se po jedna pravokutna kustodija. U tjemenu apside je karakteristični uski romanički prozor čije se stranice šire prema unutra. Polukružni trijumfalni luk bio je prekriven žbukom baš kao i svi zidovi, iznutra i izvana.
  Posebnu vrijednost predstavljaju ostaci fresaka romaničke provenijencije vidljivi na gotovo svim zidovima, naročito na južnom gdje se prepoznaju fizionomije svetačkih likova.

  Lokacija: Sužan
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 14. st. do 15. st.

  Oznaka kulturnog dobra: P-4677
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Drveni retabl iz kapele sv. Klimenta

  Drveni retabl iz kapele sv. Klimenta u Klimnu na otoku Krku sastoji se od srednjeg-glavnog polja koje je razdijeljeno na 7 plitkih niša, atike i predele. U srednjoj niši nalazi se lik sjedeće Bogorodice s Djetetom i reljef sv. Veronike. U bočnim nišama su stojeći izduženi svetački likovi. U predeli je središnji motiv “ Poklonstvo pastira “, bočno s obje strane smješteni su apostoli. Na atici izvijeni bočni segmenti nose kompoziciju “Navještenja”. Okvir poliptiha je grub recentan rad. Impostacija likova izrazitih i realističkih fizionomija te finoća njihove obrade upućuje na renesansni rad 16.st. visoke umjetničke vrijednosti.

  Lokacija: Klimno
  Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
  Vrijeme nastanka: 16. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-5260
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Etnografska zona Dolovo

  Etnozona Dolova dio je geografskog i kulturno-povijesnog područja Dobrinjštine. Centar čini ruralna cjelina Dolova s užim okolišem, a etnozona se prostire širim područjem oko naselja uključujući ruševnu kapelu Sv. Jurja i poklonac uz cestu Kras-Dobrinj. Zona se očituje pretežno kao poljoprivredni areal interpretiran suhozidom i kao komunikacijska zona između kulturno-povijesnog područja Dobrinjštine i Vrbanštine. Prema oblicima i imenima poljoprivrednih parcela, moguće je da zona kontinuira oblikovanje prostora od 12. st., pa i iz doba prvih hrvatskih dolazaka na otok u 5/6. st. Usmena predaja o putevima zone upućuje na zonu kao glavnu posredničku vezu između frankopanskog Gradeca i Omišlja.

  Lokacija: Dolovo
  Klasifikacija: kulturno-povijesna cjelina
  Vrijeme nastanka: 12. st.

  Oznaka kulturnog dobra: RRI-0367-1975.
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – kulturno – povijesna cjelina
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Etnološka zona

  Etnozona Kras područje je najstarijih slavenskih seoba na otok Krk. Selo Kras formirano je zasigurno već u 13. st. kao prvobitan pastirsko-stočarski lokalitet dobrinjskog kulturnog kruga (Dobrinj je zasnovan prije 11. st.). Selo Kras rastresenog je tipa i zastupaju ga odijeljeni gospodarsko-stambeni prostori zasnivani na obradivom zemljištu i u blizini pašnjaka. Kamene kuće su prizemnice ili katnice s dvostrešnim krovom, pokrivenim kanalicama. Tipičan građevinski element je stubište nad svodom konobe koje vodi do kata. Gospodarske objekte prezentiraju mošune te guvna, a okoliš je interpretiran putovima omeđenim suhoziđem.

  Lokacija: Kras
  Klasifikacija: kulturno-povijesna cjelina
  Vrijeme nastanka: 13. st.

  Oznaka kulturnog dobra: RRI-0341-1973.
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – kulturno – povijesna cjelina
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Etnozona naselja Čižići

  Prostor obuhvaća ruralnu cjelinu Čižići s etnozonama Kalići i Dolčići. Naselje je otvorenoga tipa s blago rastresenim okućnicama. Stambene kuće uglavnom su jedno ili dvoprostorne, s dvostrešnim krovom prekrivenim kanalicama i kamenim stubištem s terasom na svod. Brojnost i oblik gospodarsko-stočarskih objekata u naselju i njegovoj okolini dokazuje prastaru stočarsku kulturu Dobrinjštine, a tipski se veže uz kulturna obilježja vinodolskog kopna, prvenstveno grižansko-crikveničkog kraja

  Lokacija: Čižići
  Klasifikacija: kulturno-povijesna cjelina

  Oznaka kulturnog dobra: RRI-0319-1972.
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – kulturno – povijesna cjelina
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Inventar crkve sv. Stjepana

  Inventar Sakralne zbirke u Dobrinju objedinjuje liturgijske predmete, kipove i slike XIV do XIX stoljeća. Najvrjednji su svileni antependij izvezen po uzoru na Paola Veneziana, XIV st., te relikvijar glava sv. Uršule, iskucano srebro XV. st

  Lokacija: Dobrinj
  Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
  Vrijeme nastanka: 14. st. do 19. st.

  Oznaka kulturnog dobra: RRI-98
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Kip “Sv. Ivana Krstitelja” u crkvi sv. Ivana Krstitelja

  Kip sv. Ivana Krstitelja iz Dobrinja, nalazi se u crkvi sv. Ivana Krstitelja u Svetom Ivanu Dobrinjskom na Krku i rad je nepoznata autora. Kvalitetno izveden skoro visoki reljef, dimenzija 88x35x14 cm, izdubljene poleđine, vjerojatno je ulomak poliptiha iz prve polovice 16. st. Drvo je rezbareno i polikromno. Prikazan je lik Krstitelja u kontrapostu. U lijevici drži knjigu na kojoj počiva Janje Božje. U desnici je vjerojatno držao izgubljen atribut, štap ili križ. Odjeven je u kratku tuniku kostrijeti, zategnutu užetom i nosi dugi plašt prebačen preko lijevog ramena.

  Lokacija: Sveti Ivan Dobrinjski
  Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
  Vrijeme nastanka: 1500. god. do 1550. god.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-3978
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Kulturno-povijesna urbanistička cjelina grada Dobrinj

  Grad u unutrašnjosti sjeveroistočnoga dijela otoka Krka, povezan s okolnim selima i uvalom Klimno. Već 1100. godine spominje se župna crkva sv. Stjepana. Dobrinj je jedan od četiri srednjovjekovna krčka kaštela, utvrđeno središte agrarnoga područja s petnaestak sela. Naselje se smjestilo na hrptu brda. Najstariji je dio Dolinje selo, sastavljeno od paralelnih nizova kuća, oblikovanih tako da vanjski pojas kuća ima funkciju obrambenog zida. Središte naselja je trg Placa. Značajnije građevine su, osim spomenute župne, crkva sv. Stjepana, Knežev dvor te crkva sv. Trojice (sv. Anton) s nekadašnjim gradskim grobljem (Simitir).

  Lokacija: Dobrinj
  Klasifikacija: kulturno-povijesna cjelina
  Vrijeme nastanka: 12. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-2682
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – kulturno – povijesna cjelina
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Portret Ivana Lukarića

  Portret svećenika Ivana Lukarića, ulje na platnu, 85 x 70 cm, 1776. g. Mladoliki muški lik prikazan do bokova stoji pred razgrnutom zavjesom iza koje se nazire biblioteka. Lijevom rukom gladi mačku, a desnom ukazuje na medaljon s natpisom 1776 / JOANNES / LUCCARICH / PLEBANUS / ANNORUM / 37.

  Lokacija: Dobrinj
  Klasifikacija: likovna umjetnost
  Vrijeme nastanka: 1776. god.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-5278
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Reljef sv. Stjepana iz crkve sv. Stjepana prvomučenika

  Reljef sv. Stjepana, drvo, rezbareno, polikromirano, 225×145 cm, Italija, 1602. g. Reljef je pala glavnog oltara župne crkve sv. Stjepana u Dobrinju. U gornjoj polovici reljefa prikazano je Krunjenje Blažene Djevice Marije – frontalno postavljena Bogorodica kleči na na oblacima ruku sklopljenih u molitvu. Na glavu joj postavljaju krunu s desna Bog Otac, s lijeva Krist. U donjem dijelu pale prizor promatraju središnji lik sv. Stjepana, lijevo sv. Ivan Evanđelista te desno klečeći s leđa prikazani lik sv. Andrije Apostola. Nad sv. Ivanom izranja lebdeći Arhanđeo Mihovil. U samom dnu reljefa urezana glagoljicom je upisana godina 1602.

  Lokacija: Dobrinj
  Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
  Vrijeme nastanka: 1602. god. do 1602. god.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-1957
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Ruralna cjelina

  Županje je rastreseni tip naselja, sazdano iz tri jezgre tkđ. rastresena tipa. One se formiraju na poljoprivrednom području s nizom objekata pretežno rodovskog nazivlja koji upućuje na slavensku/hrvatsku župsku organizaciju ali i Dobrinjštinu kao izvorište naseljavanja. Naročita je jezgra Jecalovo Selo.Naselje čini niz kamenih jednokatnica s dvostrešnim krovom prekritim kanalicom, te gospodarski kameni objekti građeni u suho, pokriveni biljem. Osobitost kuća su vanjska stubišta na voltu te cisterne s kamenim grlima (početak 19. st.) Razvijena arhitektura znak je građevinske/klesarske vještine Krčana u 18/19. st., a starije kuće s drvenom balaturom moguće imaju srednjovjekovno ishodište.

  Lokacija: Županje
  Klasifikacija: kulturno-povijesna cjelina
  Vrijeme nastanka: 18. st. do 19. st.

  Oznaka kulturnog dobra: RRI-0328-1973.
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – kulturno – povijesna cjelina
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Ruralna cjelina Klimno

  Naselje je predstavljalo rijedak primjer krčkog sela, skladno oblikovanog uz obalu. Osnovano je uz romaničku crkvicu Sv. Klimenta (14. st.) Jezgru sela pred 40-ak godina činio je međusobno povezan skup kamenih katnica s vanjskim stubištem, terasom na svod i nadstrešnicom, krovišta su dvostrešna, pokrivena kanalicama, prozori mali, ognjišta u unutrašnjosti, snažni dimnjaci izvana. Najstarije kuće potječu iz 16. st. Uz ovaj sklop nalaze se gospodarske zgrade građene kamenom u suho, pokrivene biljnom građom, tipa mošune

  Lokacija: Klimno
  Klasifikacija: kulturno-povijesna cjelina
  Vrijeme nastanka: 16. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-5331
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – kulturno – povijesna cjelina
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Ruralna cjelina naselja Dolova

  U jezgri zaseoka Dolova nalazi se sklop prizemnih jednoprostornih kamenih objekata male tlocrtne površine, s vanjskim kamenim stepeništem na svod, krovom prekrivenim kanalicom. Zaselak se nalazi na slobodnom prostoru obradivog zemljišta te predstavlja organizaciju ruralnog prostora koja je vezana uz neposredan poljoprivredan rad. Po koncepciji objekata male tlocrtne površine, naselje predstavlja rijedak primjer nekad rasprostranjene organizacije ruralnog prostora na otoku Krku prije 18./19.st.

  Lokacija: Dolovo
  Klasifikacija: kulturno-povijesna cjelina
  Vrijeme nastanka: 18. god. do 19. god.

  Oznaka kulturnog dobra: RRI-0326-1973.
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – kulturno – povijesna cjelina
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Ruralna cjelina naselja Gabonjin

  Organizacija sela Gabonjin pokazuje jaku poljoprivrednu kulturu Gabonjina, uz stariju stočarsku. Lokalitet Stanišće prezentira dobro očuvane starije oblike predajnog graditeljstva, dok dio naselja Vrh sela prezentira razvijene oblike predajnog graditeljstva iz 19. i početka 20. st. Selo je rastresitog tipa, zastupano samostalnim okućnicama s jednim ili više stambenih objekata te gospodarskim zgradama unutar suhozidne ograde. Kuće su kamene, prizemnice ili katnice, s vanjskim stubištima s terasama, nad svodovima, dvostrešnog krovišta s kanalicama i masivnim raznoliko oblikovanim dimnjacima. Gospodarski objekti su od suhozida s biljnim pokrovom.

  Lokacija: Gabonjin
  Klasifikacija: kulturno-povijesna cjelina
  Vrijeme nastanka: 19. st.

  Oznaka kulturnog dobra: RRI-0321-1973.
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – kulturno – povijesna cjelina
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Toš (mlin za masline)

  Mlin za masline – toš u Gostinjcu, jednoprostorni je prizemni objekt građen neobrađenim kamenom vezanim zemljom i vapnom. Dvostrešnog je krovišta pokrivenog kanalicama, s apsidalnim ognjištem na začelju. Okviri i dovratnici su od grubo klesanog kamena. Unutrašnjost toša sastoji se od uređaja za mrvljenje maslina, uređaja za tiještenje mase. Apsida uz objekt pokrivena je s kanalicom s malim otvorom za ubacivanje vode, leži uz kamenom ograđenu lokvu, potrebnu za odvijanje tehnološkog procesa. Po građi, obliku i funkciji tipičan je primjer predajnog narodnog graditeljstva s prijelaza 19. u 20.st. prema kriteriju kulture iz vremena grčko-rimskih kulturnopovijesnih slojeva i utjecaja.

  Lokacija: Gostinjac
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 19. st. do 20. st.

  Oznaka kulturnog dobra: RRI-0371-1975.
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Toš – mlin i tijesak za masline

  Toš – žrvanj i tijesak za masline spomeničke je vrijednosti dokumentira praksu obrade maslina na otoku Krku 19.stoljeća i ranije. Sastoji se od uređaja za mrvljenje ploda “ pjata “ kamenog koji se sastoji od jednog centralnog i nekoliko postranih kamena, “kola” od obrnuto postavljenog kamena, “senja“ drvene osovine koja kolo fiksira o stropnu gredu i “vesla“, drvene grede za pomicati kolo. Uređaj za tještenje maslina u ulje sastoji se od “svića“ kamena za oticanje ulja, dvije okomite grede “štanti“, “mandrevida“ horizontalne drvene grede sa vijkom, “ vida “ drveni vijak, “grede”, baza i “rejistar“ drvena ploča.Pokretni inventar je od kamena ili drva bez novijih industrijskih dodataka.

  Lokacija: Dobrinj
  Klasifikacija: etnografska građa
  Vrijeme nastanka: 19. st.

  Oznaka kulturnog dobra: RRI-22
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Tradicijska stambena zgrada, Gostinjac bb

  Stambeni objekt dio je niza povezanih kuća katnica, građen od kamena, s kamenom stubištem i terasom na svod.Objekt je smješten u širi prostor okućnice ozidane suhozidom, unutar koje se nalaze i gospodarski objekti, danas očuvani tek u temeljima.Ovakva organizacija prostora datira s početka 20. stoljeća, kada se iz stare stambene jezgre podigao novi, razvedeni objekt prezentirajući zidarsku i klesarsku vještinu krčkih seljaka na prijelazu stoljeća.Osim po arhitektonskoj vrijednosti, ovaj je objekt poznat i kao rodna kuća sopaca Vinka i Mate Trubića, obojica su reprezentanti tradicijske muzičke kulture otoka Krka koja čini poseban segment u cjelini istarsko-primorske muzičke kulture

  Lokacija: Gostinjac, Gostinjac bb
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 20. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-793
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Zvonik župne crkve

  Samostojeći zvonik, visok oko 40 metara, vijencima je razdijeljen u prizemlje i tri kata . Dok su niži katovi otvoreni samo po jednim manjim otvorom, treći je kat otvoren biforama na sve četiri strane. Iznad kata je kamena ograda i osmerokutna piramida oslonjena o osmerokutnu osnovu. Gradio ga je domaći majstor Pilepić od 1720. g. do 1726. g. Tijekom njemačke okupacije u eksploziji je porušen do visine prvog vijenca, a faksimilno je rekonstruiran nakon 2. Svjetskog rata.

  Lokacija: Dobrinj
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 18. st.
  Autor: majstor Pilepić

  Oznaka kulturnog dobra: Z-344
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Zvono iz crkve Rođenja Blažene Djevice Marije

  Zvono iz kapele u Polju kod Šila na otoku Krku iz godine 1671., bronca, 29 x O 34 cm, oblikovanjem pripada prelaznom razdoblju visokih i vitkih srednjovjekovnih zvona i onih kasnijih koji se već približavaju kvadratu. Površinu zvona krasi šest vodoravnih polja međusobno razdijeljenih vijencima. U drugom odozgo se nalazi biljni friz, a u petom najširem sljedeće figure – Raspeće, sv. Rok, sv. Franjo, te Bogorodica s Djetetom. U oblikovanju likova, držanju, naborima odjeće osjećaju se gotičke reminiscencije. Majstor ni talionica nisu poznati, no naslućuje se porijeklo iz Venecije.

  Lokacija: Šilo
  Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
  Vrijeme nastanka: 1671. god.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-5269
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh
  Nadležni konzervatorski odjel: Konzervatorski odjel u Rijeci
  Kontakt adresa KO: Užarska 26, 51000 Rijeka

  Telefon: 051/ 311-300

  Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

  Ne vidite cijenu autobusne karte?

  Korisni savjeti za putovanje autobusom

  Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

  Vicevi o putovanju

  Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska