Kulturna dobra općine Dicmo

Crkva Gospina Vaznešenja

Crkva Gospe Vaznešenja jednobrodna je građevina s polukružnom apsidom, pravilno orijentirana. Na glavnom pročelju su ulazna vrata flankirana prozorima, a nad njima je ploča s natpisom na ćirilici koja spominje obnovu crkve 1839. g. i jednostavna kružna rozeta, a u zabatu je trodijelna preslica. Lađa ima ravni oslikani strop s prikazom Boga Oca, evanđelistima i serafima. Nad ulazom je drveno pjevalište, a lađu od svetišta odjeljuje drveni ikonostas s ikonama iz 20. st.

Lokacija: Sušci
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 19. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-4876
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Arheološko nalazište Čemernica

Arheološko nalazište Čemernica – prapovijesna gradina i gomila nalazi se na eponimnom brdu iznad zaselka Grčići u Prisoju, na području Općine Dicmo. Gradina i gomila na Čemernici nisu arheološki istraživane. Gomila je najcvjerojatnije prapovijesni grobni tumul. Južno od gomile, udaljena oko 190 metara, nalazi se prapovijesna gradina. Na prostoru između gradine i gomile pretpostavlja se postojanje prapovijesnog podgradinskog naselja. Gradina je podignuta na istaknutom strateškom položaju s kojeg se mogao nadzirati važan prapovijesni put koji je povezivao gradinska naselja na priobalju s unutrašnjošću Dalmacije.

Lokacija: Prisoje
Klasifikacija: arheološka baština

Oznaka kulturnog dobra: Z-5509
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

[adrotate group=”1″]

Prijemna zgrada na željezničkoj postaji Dicmo

Prijemna zgrada na nekadašnjoj željezničkoj postaji Dicmo nalazi se u Dicmu, istočno uz cestu Split-Sinj. Sagrađena je 1902.g., kao prateći objekt uskotračne željezničke pruge Split–Sinj. To je manja zgrada pravokutnog razvedenog tlocrta visine Su+Pr+potkrovlje s natkrivenom čekaonicom za putnike. Građena je od blokova bijelog kamena obrađenih „na bunju“. Krovovi su drveni dvostrešni s dubokim strehama, pokriveni kupom kanalicom i valovitim salonitom (čekaonica). Otvori pročelja imaju zidane ravne nadvoje, a prozori kamene klupčice. Prilaz je dvama vanjskim stepeništima uz sjeverno i južno pročelje. Glavni ulaz u zgradu je na sjevernom pročelju. Južno od zgrade nalazi se „gustirna“.

Lokacija: Prisoje
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1902. god. do 1902. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-5715
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Ruralna cjelina Klanac

Ruralna cjelina Klanac nalazi se uz glavnu državnu cestu koja spaja Split sa Sinjem. Na istočnoj strani ceste smještena je prijemna zgrada (zaštićeno kulturno dobro, Z-5715) nekadašnje postaje željezničke pruge Sinj-Split, u narodnu zvane Sinjska rera. Klanac je zbog značaja željezničke postaje i položaja uz glavnu promentnicu u prošlosti bio mjesto okupljanja i druženja. Kuće su stambeno-gospodarske katnice ili prizemnice s potkrovljem, izduženog tlocrta, građene od klesanaca ili bolje priklesanog klesanog kamena slaganog u horizontalnim redovima, dvostrešna drvena krovišta pokrivena su utorenim crijepom. U zaseoku je nekoliko gustirni i gumna s kamenim popločanjem.
Zaseok Klanac u velikoj je mjeri sačuvao tradicijsku arhitekturu, opremu naselja i organizaciju prostora, uz manje intervencije suvremenim materijalima.

Lokacija: Prisoje
Klasifikacija: kulturno-povijesna cjelina
Vrijeme nastanka: 19. st. do 20. st.

Oznaka kulturnog dobra: P-5128
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – kulturno – povijesna cjelina
Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

 

Kontakt podaci o konzervatorskom odjelu

Nadležni KO: Konzervatorski odjel u Splitu
Kontakt adresa KO: Porinova bb, 21000 Split

Telefon: 021/ 305 444

Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

Ne vidite cijenu autobusne karte?

Korisni savjeti za putovanje autobusom

Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

Vicevi o putovanju

Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska