Kulturna dobra općine Desinić

Na području općine Desinić nalazi se 11 kulturnih dobara. 3 dobra pripadaju kategoriji glazbeni instrument, 2 dobra pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 1 dobro pripada kategoriji sakralno-profana graditeljska baština, 1 dobro pripada kategoriji profana graditeljska baština, 1 dobro pripada kategoriji sakralni/religijski predmeti, 1 dobro pripada kategoriji muzejska građa, 1 dobro pripada kategoriji kulturno-povijesna cjelina, a 1 dobro pripada kategoriji memorijalna baština.

Crkva sv. Ane i župni dvor

Jednobrodna, pravilno orijentirana, neoromanička crkva sv. Ane podignuta je u 19. st. na mjestu starije iz 17. st., u naselju Desinić, neposredno uz glavnu cestu prema kojoj je okrenuta začeljem. Sjeverno od crkve je smještena zgrada stare škole, a južno stari župni dvor. Unutrašnjost crkve čine pravokutna lađa i svetište zaključeno stiješnjenom apsidom. Izvana je oblikovana historicističkom dekoracijom u stilu neoromanike, a posebnost joj daje zvonik na preslicu koji je na sjeveru rijetka pojava. Unutrašnjost crkve oslikana je zidnim slikama Otona Ivekovića iz 1923. g.
Stara župna kurija iz 18. st. zanimljiv je primjer provincijalne barokne izgradnje.

Lokacija: Desinić, Ratkajeva ulica
Klasifikacija: sakralno-profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 19. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-2081
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na početak

Dvor Veliki Tabor – muzejska građa

Muzejska građa Dvora Veliki Tabor organizirana je u pet (5) zbirki. Arheološka zbirka (388 predmeta) sadrži kasnosrednjovjekovno i novovjekovno keramičko posuđe, pećnjake i njihove ulomke, metalne predmete te predmete od opeke i drva. U Kulturno-povijesnoj zbirci (362 predmeta) nalaze se predmeti koji ilustriraju razdoblje i kulturu vlasnika Velikog Tabora – obitelji Ratkay i Otona Ivekovića, čija su ulja na platnu i lesonitu dio Likovne zbirke (16 predmeta). Etnografskom zbirkom (488 predmeta) obuhvaćeni su predmeti iz svakodnevnog života zagorskog sela od srednjeg vijeka do suvremenog doba, a Paleontološko-geološka zbirka (10 predmeta) sadrži probne uzorke iz ugljenokopa Pregrade.
Arheološka zbirka Vrbovec obuhvaća građu s lokaliteta srednjovjekovnoga plemićkog grada Vrbovca koji je sustavno istraživao Institut za arheologiju i koja je kao zatvorena cjelina pristigla u Muzej.

Lokacija: Hum Košnički
Klasifikacija: muzejska građa
Vrijeme nastanka: 10. st. do 20. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-4060
Vrsta: pokretno kulturno dobro – muzejska grada
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na početak [adrotate group=”1″]

Kapela sv. Marije Magdalene

Pravilno orijentirana jednobrodna kapela smještena je na brijegu nasuprot Velikom Taboru. Osnovnu tlocrtnu dispoziciju čine lađa i uže, poligonalno svetište koji su međusobno odvojeni polukružnim trijumfalnim lukom. Na zapadu je smješteno pjevalište, a sjeverno uz svetište sagrađena je sakristija trapezoidnog tlocrta. Zaključni zid svetišta artikuliran je nišama između kojih su ostaci zidnog oslika iz 18. ili početka 19. st. U unutrašnjosti se nalaze glavni rokoko oltar, propovjedaonica i orgulje iz 18. st. te bočni oltari sv. Vida i sv. Antuna iz 19. st. Kapela je značajna po sačuvanim elementima iz različitih faza gradnje, karakterističnom ornamentalnom vanjskom osliku te masivnom zvoniku.

Lokacija: Hum Košnički
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 17. st. do 18. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-2633
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na početak

Orgulje u crkvi sv. Marije Magdalene

Orgulje (pozitiv) imaju šest registara, mehanički sistem na probod, a opseg manuala je C/E – c3. Iako je zapušten, instrument je potpuno sačuvan. Orgulje je izradio 1763. god. Kaspar Mitterreiter, jedan od najvećih tadašnjih majstora iz Graza. Kao jedini instrument ovog velikog graditelja sačuvan u Hrvatskoj, orgulje su važan organološki i kulturno-povijesni spomenik.

Lokacija: Hum Košnički
Klasifikacija: glazbeni instrument
Vrijeme nastanka: 1763. god.
Autor: Kaspar Mitterreiter

Oznaka kulturnog dobra: Z-2870
Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na početak

Crkva sv. Jurja

Trobrodna, neogotička crkva s istaknutim bočnim kapelama i zvonikom u pročelju sagrađena je 1902. godine prema projektu Josipa Vancaša na mjestu stare župne crkve, na uzvišenju u središtu Desinića. U novu crkvu integrirane su starije građevne strukture iz 16., odnosno 17. i 18. st., tako da su produljenjem i proširenjem građevine početkom 20. stoljeća, povijesni prostorni dijelovi jednobrodne gotičke crkve i njene dogradnje objedinjeni u prostornu cjelinu zaključenu križno-rebrastim svodovima, u kojoj dominira široki glavni brod.
U središnjoj osi glavnog pročelja je zvonik koji u visini lađe ima kvadratni tlocrt, dok je gornji dio osmerokutan, zaključen visokim piramidalnim krovom.

Lokacija: Desinić, Trg sv. Jurja
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1902. god.
Autor: Josip Vancaš

Oznaka kulturnog dobra: Z-2080
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na početak

Dvorac Palffy-Erdödy

Dvorac Velika Horvatska smješten je na brežuljku sjeverno od doline potoka Horvatske, zapadno od istoimenog naselja. Sagradila ga je obitelj Palffy – Erdödy 1611. g. Neko vrijeme bio je u vlasništvu obitelji Ratkaj, a posljednji vlasnici su bili Ottenfelsi. Izvorno je bio dvoetažan, četverokrilan s dvorištem u sredini, kojeg su sa tri strane definirali arkadni nizovi. Nakon rušenja 1913. g. sačuvalo mu se samo istočno krilo. Njegova prostorna organizacija prizemlja i dijelom kata zasniva se na nizanju prostorija prema vanjskom perimetralnom zidu, s dvorišne strane ih prati arkadno rastvoreni hodnik. Pročelje je doživjelo veće preinake. Dvorac je bio okružen prostranim perivojem.

Lokacija: Velika Horvatska
Klasifikacija: profana graditeljska baština

Oznaka kulturnog dobra: Z-2231
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na početak

Dvor Veliki Tabor

Kulturno-povijesna cjelina Veliki Tabor obuhvaća plato nevisoka brijega na kojem se nalazi istoimeni burg, zajedno s okolnim parcelama u podnožju. Burg je smješten na istočnoj strani platoa, a podigla ga je obitelj Ratkay g. 1502. Začetak sklopa činila je isprva utvrđena peterokutna zgrada „palasa“, kasnije okružena prstenom ziđa s polukružnim kulama. Cijeli plato što se proteže zapadno od burga nekoć je bio okružen slabijim zidom s dvije polukule, ulaznom kulom na zapadnom početku platoa te do danas sačuvanim peterokutnim bastionom nad prilaznim putem. Veliki Tabor jedan je od najočuvanijih srednjovjekovnih gradova u nas i predstavnik fortifikacijske arhitekture kasnoga srednjeg vijeka.

Lokacija: Hum Košnički
Klasifikacija: kulturno-povijesna cjelina
Vrijeme nastanka: 16. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-3072
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – kulturno – povijesna cjelina
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na početak

Orgulje u župnoj crkvi sv. Jurja

Pneumatske orgulje sa 16 registara, manualom i pedalom iz 1908. godine djelo J. Brandla među najboljim su graditeljevim ostvarenjima na području Krapinsko-zagorske županije. Opseg je manuala C-f3, a pedala C-d1. Orgulje su u svirnom stanju, ali su već duže vrijeme neodržavane.

Lokacija: Desinić
Klasifikacija: glazbeni instrument
Vrijeme nastanka: 1908. god.
Autor: Josip Brandl

Oznaka kulturnog dobra: Z-5628
Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na početak

Sakralni inventar kapele sv. Marije Magdalene

Sakralni inventar skroman je i ne odveć brojan. Kapelu krasi glavni i dva bočna oltara te po mnogočemu jedinstveno oblikovana propovjedaonica, sakristijski ormar skromnih dimenzija, pozitiv te kvalitetno oblikovan i rijetko viđen drveni luster. Sav inventar djelomično je ili potpuno obnovljen.
Oblikovne karakteristike odišu lokalnim ukusom vidljivog najviše u likovima figura te masivnim ornamentima. Oni su veliki, kićeni, oblikovani poput kartuša i u odnosu na veličinu oltara nezgrapni. Kolorit je najumjerenije riješen u slučaju pozitiva i propovjedaonice dok je na oltarima, posebice na onom glavnom izražajan i zastupljen u osnovnim bojama.

Lokacija: Hum Košnički
Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
Vrijeme nastanka: 18. st. do 19. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-6390
Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na početak

Klavir iz Velikog Tabora

Klavir iz dvora Veliki Tabor u Humu Košničkom kvalitetan je primjer bečkog klavira iz vremena oko 1850. godine, rad graditelja Johanna Pottjea koji je djelovao u Beču u prvoj polovini 19. stoljeća. Duljina mu je 2390 mm, širina 1356 mm, visina mjerena s poklopcem kod desne noge 940 mm, a visina korpusa 370mm. Korpus u boji oraha stoji na tri osmerokutne noge ukrašene prstenastom dekorativnom profilacijom te s mjedenim kotačima. Na prednjoj strani ispod klavijature ističe se dekorativna profilacija u obliku lire, iz koje se nastavljaju dvije mjedene pedale (forte i unda corda). Glazbalo bečke mehanike ima sedam oktava (AAA – a4), žice su željezne osnove sa željeznim opletom (AAA – HHH po jedna u koru; CC – c po dvije u koru; cis – a4 po tri u koru).

Lokacija: Hum Košnički
Klasifikacija: glazbeni instrument
Vrijeme nastanka: 1850. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-6486
Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na početak

Rodna kuća Đure Prejca

Đuro Prejac, rođen 1870. g., istaknuti je hrvatski skladatelj, glumac i redatelj. Školovao se na glumačkoj školi u Zagrebu, a solo-pjevanje je učio kod Ivana Zajca. Od 1899. godine djelovao je kao redatelj i glumac zagrebačkog HNK, a istodobno je bio nastavnik u školi Hrvatskog glazbenog zavoda. S obzirom na njegovu iznimnu nadarenost i svestranost, tridesetak je godina bio središnja osoba hrvatskoga lakoglazbenog teatra.
Rodna kuća Đure Prejca smještena je u samom centru općine Desinić u čijem je i vlasništvu. Sagrađena je u drugoj polovici 19. stoljeća, kao tipični primjer onodobnog tradicijskog graditeljstva. Djelomično je zidana od kamena lomljenca i žbukana, sa zabatima u drvenoj oplati, a izvorno je bila prekrivena šopom. Tijekom naknadnih preinaka dobila je drveni ostakljeni ganjčec, pokrov od šopa zamijenjen je glinenim utorenim crijepom, čime je narušen njezin prvobitni izgled. Pravilnim pristupom obnovi, a na temelju postojećih starih fotografija, moguće je kuću obnoviti u njenom izvornom izgledu, čime bi ona vratila svoju tradicijsku i ambijentalnu vrijednost.

Lokacija: Desinić
Klasifikacija: memorijalna baština
Vrijeme nastanka: 19. st. do 20. st.

Oznaka kulturnog dobra: P-5077
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

Povratak na početak Nadležni konzervatorski odjel: Konzervatorski odjel u Krapini
Kontakt adresa KO: Magistratska 12, 49000 Krapina

Telefon: 049/ 371-342

Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

Ne vidite cijenu autobusne karte?

Korisni savjeti za putovanje autobusom

Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

Vicevi o putovanju

Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska