Kulturna dobra općine Đelekovec

Inventar crkve Uznesenja Blažene Djevice Marije

Inventar spomeničkog značaja sastoji se od tri oltara, propovjedaonice, krstionice, orgulja, 2 kamene škropionice, vrata glavnog ulaza, kaleža i zvona. Inventar je nastao većinom krajem 18. i početkom 19. stoljeća predstavlja crkvenu opremu sa stilskim oznakama kasnog baroka i klasicizma. Rjeđe sačuvanim predmetima pripada kalež kasnobaroknog tipa, zvono izrađeno od ljevača F. Crechfussa u Grazu iz 1710. godine, te kasnoklasicističke orgulje zanimljive kao rad domaćeg graditelja orgulja A. Žuvića iz sredine 19. stoljeća

Lokacija: Đelekovec
Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
Vrijeme nastanka: 18. st. do 19. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-1502
Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Umijeće ukrašavanja uskršnjih jaja – pisanica u Podravini

Na području Podravine poznato je nekoliko tehnika ukrašavanja pisanica od kojih su neke karakteristične za pojedina sela. Pisanje voskom često se smatra jednom od najstarijih tehnika. Izvodi se pomoću pisaljke kojom se na površinu jaja nanosi vosak. Tako ukrašene pisanice mogu biti dvobojne, trobojne i višebojne. Druga tehnika ukrašavanja pisanica je struganjem. Tehnika ukrašavanja tzv železnom vodom izvodi se pomoću solne kiseline u koju se umače tanki kist i iscrtava motiv na obojenoj površini. Tehnika ukrašavanja umatanjem danas se izvodi pomoću raznobojnih krpica, a nekad se izvodila pomoću srčike iz biljke setinec. Vrlo je raširena i tehnika ukrašavanja otiscima biljaka.

Lokacija: Đelekovec
Klasifikacija: znanje i vještine

Oznaka kulturnog dobra: Z-3791
Vrsta: nematerijalno kulturno dobro
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

[adrotate group=”1″]

Crkva sv. Emerika

Jednobrodna građevina pravokutnog tlocrta, s užim poligonalno zaključenim svetištem uz koje je s južne strane sakristija i zvonikom u središnjoj osi glavnog pročelja, smještena je u središtu naselja i orijentirana je u smjeru istok–zapad. Zidana crkva prvi puta se spominje 1659. godine, vjerojatno je obnovljenja 1723. godine, a konačan izgled klasicističkih stilskih karakteristika dobiva 1841. godine. Natkrivena je dvostrešnim krovom pokrivenim biber – crijepom, dok je nad zvonikom piramidalna limena kapa. Prostor crkve svođen je češkim kapama odijeljenim pojasnicama oslonjenim na bočne nosače profiliranih kapitela, a nad apsidom je zaobljen svod.

Lokacija: Imbriovec, Imbriovec bb
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 17. st. do 19. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-3546
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije i župni dvor

Župna crkva sagrađena je 1792. godine u kasnobarokno – klasicističkom duhu. To je jednobrodna građevina pravokutnog tlocrta sa zaobljenim svetištem. Glavno pročelje raščlanjeno je pilastrima i ukrašeno vazama, a iznad središnje osi uzdiže se zvonik. U unutrašnjosti je sačuvan vrijedan inventar iz istog vremena: glavni i dva bočna oltara, propovjedaonica, klupe te orgulje, rad Adama Žuvića. Crkveno zvono iz 1710. godine izradio je majstor Florentin Creckfuss iz Graza

Lokacija: Đelekovec, Pavleka Miškine 80
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1789. god. do 1792. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-2797
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

 

Kontakt podaci o konzervatorskom odjelu

Nadležni KO: Konzervatorski odjel u Bjelovaru
Kontakt adresa KO: Trg E. Kvaternika 6, 43000 Bjelovar

Telefon: 043/ 221-040

Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

Ne vidite cijenu autobusne karte?

Korisni savjeti za putovanje autobusom

Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

Vicevi o putovanju

Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska