Znamenitosti Darde – najiscrpniji vodič kroz kulturno-povijesnu baštinu

Pred vama je najdetaljniji vodič kroz znamenitosti Darde. Kulturno-povijesnu baštinu na području općine Darda sačinjava šest kulturnih dobara.

Inventar crkve sv. Arhanđela Mihaila

Inventar sakralnih predmeta obuhvaća umjetnine i liturgijske predmete, Arhijerejski tron, Bogorodičin tron, kasnobarokni Putir, Obrednog Krista i Kandila, Crkvene knjige te Ikonostas na kome je 38 ikona, oslikan u duhu baroknog akademizma i rocailla krajem 18. stoljeća dok dio ikona datira na početak 20. stoljeća i ima stilske karakteristike klasicizma s vidnim utjecajem zapadne ikonografije. Ikone su rađene tehnikom ulja na platnu, a slikali su ih Dimitrij Tolmačev i Nikolaj Mališnin, pravoslavni Rusi, 1925. godine

Lokacija: Darda
Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti

Oznaka kulturnog dobra: Z-3398
Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Crkva sv. Ivana Krstitelja

Župna crkva sv. Ivana Krstitelja barokna je sakralna građevina, djelomično sa klasicističnim stilskim obilježjima, izvorno građena kao dvorska kapela u sklopu vlastelinskog kompleksa dvorca Esterhazy. Ima tlocrt u obliku pravokutnika sa lađom koja završava trostranim svetištem. Recentnije su sagrađeni sakristija na sjevernoj strani svetišta zatim vjeroučionica na južnoj te zvonik.

Lokacija: Darda, Maršala Tita 122
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština

Oznaka kulturnog dobra: Z-1628
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

[adrotate group=”1″]

Dvorac Esterhazy

Dvorac Esterhazy DardaDvorac se nalazi na periferiji naselja, okružen parkom. Jednokatna trokrilna građevina “U” tlocrtnog oblika izgrađena je krajem 18. ili poč.19. st. u duhu baroknog klasicizma. Na jednostavno oblikovanom glavnom pročelju ističu se trolučni portik i ostakljena altana. Dvorac je pripadao obitelji Esterhazy.

Lokacija: Darda
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 18. st. do 19. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-1629
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Crkva sv. Mihaila Arhanđela

Parohijska crkva sv. Mihaila Arhanđela u Dardi, sagrađena je 1777.g. u duhu kasnobarokne arhitekture s dekorativnim elementima klasicizma. Jednobrodna građevina s polukružnom apsidom i zvonikom iznad glavnog pročelja. Unutrašnjost crkve je zasvedena bačvastim svodom a svetište polukupolom. Crkva je građena opekom i pokrivena dvostrešnim krovom. Zvonik je pokriven kasnobaroknom lukovicom s dvije lanterne.

Lokacija: Darda
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1777. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-1630
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Arheološko nalazište “Lipa”

Razmotrivši navedene činjenice može se zaključiti, artefakti iz neposredne okolice nalazišta «Lipa» kod Dalja ukazuju na postojanje nekropole, možda i naselja, željeznog doba. Dosadašnji arheološki nalazi potvrđuju navedeno, te svojom brojnošću govore u prilog postojanju značajnog arheološkog potencijala tog nalazišta.

Lokacija: Darda
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 800 god.p.n.e. do 10. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-3642
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Srednjovjekovni podvodni i kopneni arheološki lokalitet Sulejmanov most

Otkriveno je više drvenih pilona promjera od 10 do 40 cm očuvanih u različitoj dužini. Ustanovljeno je da se piloni pod vodom koncentrirani na prostoru oko 20 m širine i 40 m dužine. Osim pilona na dnu ribnjaka otkrivene su drvene daske koje su vjerojatno bile dio hodne površine mosta. Sulejmanov most jedna je od najimpresivnijih građevina srednjeg vijeka podignuta na prostoru Hrvatske. Izgrađen je tijekom pohoda Sulejmana II. na Beč 1566., a povezivao je Osijek i Dardu.

Lokacija: Darda
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 1566. god.

Oznaka kulturnog dobra: P-5192
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

 

Kontakt podaci o konzervatorskom odjelu

Nadležni KO: Konzervatorski odjel u Osijeku
Kontakt adresa KO: Kuhačeva 27, 31000 Osijek

Telefon: 031/ 207-400

Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

Ne vidite cijenu autobusne karte?

Korisni savjeti za putovanje autobusom

Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

Vicevi o putovanju

Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska