Kulturna baština općine Civljane

Barišića mlinica “Donja mlinica”

Mlinica se nalazi na rijeci Cetini. Građena je od kamena vezanog vapnom s krovom na dvije vode pokrivenim kamenim pločama nepravilnog oblika, a za odvod dima služi badža-najjednostavniji dimnjak koji se sastoji od jedne ploče u pokrovu malo podignute.

Lokacija: Cetina
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 18. st.

Oznaka kulturnog dobra: RST-0587-1971.
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Mlinica “Gornja mlinica”

Nalazi se ispod jednog od glavnih vrela Cetine. Mlin je tip kašikara na četiri mlina od kojih su dva urušena. Iznad prostora za mljevenje je stambeni prostor, a uz mlin je štala. Zidovi su kameni, a krov od kamenih ploča.

Lokacija: Cetina
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 18. st.

Oznaka kulturnog dobra: RST-0588-1971.
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

[adrotate group=”1″]

Mlinica u zaseoku Kotluše

Izgrađena je na potoku. Do kata je bila izgrađena u suhozidu, a pokrivena ševarom, a kasnije su zidovi učvršćeni vapnom, a krov je betonska ploča. Dva mlina rade na principu drvenih kašika.

Lokacija: Civljane
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 19. st.

Oznaka kulturnog dobra: RST-0591-1971.
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Vukovića mlinica

Nalazi se na Vukovića vrelu. Mlin kašikar sa šest mlinova. Građena je od kamena, vrlo debelih zidova s krovom na dvije vode pokriven kamenim pločama. Uz prostoriju mlina je štala koja je od mlina odjeljena pregradom od prepletenog pruća.

Lokacija: Cetina
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 18. st.

Oznaka kulturnog dobra: RST-0592-1971.
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Arheološko nalazište crkve sv. Spasa

Crkva svetog spasa CetinaCrkva sv. Spasa nalazi se u selu Cetina u blizini izvora rijeke Cetine. Podignuta je tijekom druge polovice 9. stoljeća ili na prijelazu 9. u 10. stoljeće o čemu svjedoči tehnika gradnje i skulpturalno-epigrafički ostaci. Riječ je o jednobrodnoj longitudinalnoj građevini s troapsidalnim svetištem. Zidovi crkve s unutrašnje su strane ojačani pravokutnim lezenama, a s vanjske strane oblikom kontraforima. Najvažnija posebnost crkve oblikovanje je njezinog zapadnog dijela, gdje se na samom pročelju nalazi zvonik, a u predvorju crkvenog broda dvokatni tzv. westwerk. Zvonik crkve najstariji je očuvani zvonik u srednjovjekovnom graditeljstvu Hrvatske. Crkvu sv. Spasa okruživalo je srednjovjekovno groblje.

Lokacija: Cetina
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 9. st. do 10. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-4303
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

 

Kontakt podaci o konzervatorskom odjelu

Nadležni KO: Konzervatorski odjel u Šibeniku
Kontakt adresa KO: J. Čulinovića 1/3, 22000 Šibenik

Telefon: 022/ 219-325

Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

Ne vidite cijenu autobusne karte?

Korisni savjeti za putovanje autobusom

Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

Vicevi o putovanju

Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska