Kulturna dobra općine Cista Provo

Na području općine Cista Provo nalazi se 15 kulturnih dobara. 8 dobara pripadaju kategoriji arheološka baština, 3 dobra pripadaju kategoriji sakralni/religijski predmeti, 2 dobra pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 1 dobro pripada kategoriji sakralno-profana graditeljska baština, a 1 dobro pripada kategoriji kulturno-povijesna cjelina.

Sva dobra općine Cista Provo:

 • Arheološka zona Crljivica
 • Arheološka zona Osoje-Mandarića stranaArheološko nalazište “Crkvine”Arheološko nalazište Biorine-KosiriArheološko nalazište GradinaArheološko nalazište LazineArheološko nalazište ZadužbinaCrkva sv. Ante PadovanskogGlavni oltar sv. Ivana Krstitelja iz crkve sv. Ivana KrstiteljaGradina Vitrenik i pećina IkovačaOltar sv. Ivana NepomukaRuralna cjelina Vuletića stajeSakralni inventar crkve sv. Ante PadovanskogSklop VuletićStara crkva svetog Ivana Krstitelja

  Arheološka zona Crljivica

  Arheološka zona Crljivica nalazi se u Cisti Velikoj, uz samu magistralnu cestu Trilj-Imotski, u dužini od oko 200 metara. Radi se o kompleksnoj arheološkoj zoni koji ima nekoliko faza razvoja. Prva faza su tri brončanodobna tumula (Velika i Mala Crljivica), druga faza je trasa antičke ceste Salona-Tilurij-Nove-Narona, a treća faza je srednjovjekovno groblje s više od 80 stećaka koje se razvilo na spomenutim tumulima. Južno od Velike Crljivice nalazi se vrtača sa sedam bunara datiranih u srednji vijek.

  Lokacija: Cista Velika
  Klasifikacija: arheološka baština
  Vrijeme nastanka: 2000 god.p.n.e. do 1500. god.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-3011
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – kulturno – povijesna cjelina
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Arheološka zona Osoje-Mandarića strana

  Arheološka zona „Osoje-Mandarića strana“ nalazi se u Cisti Velikoj, J od magistralne ceste Trilj-Imotski a Z od zaseoka Mandarići. Na uzvišenju Osoje nalazi se prapovijesna gradina. Plato gradine dimenzija je oko 170 x 160 m, okružen je sa S, SI i I strane bedemom širine oko 10-12 m i dužine oko 180 m. Na I strani bedema vidljivi su ostaci megalitskih zidova. Moguće ju je datirati u željezno doba. S od gradine, a Z uz poljski put nalaze se 2 prapovijesne gomile. Veća gomila promjera je 18 m i visine oko 2 m. Manja gomila promjera je 11 m i visine oko 1.5 m. SZ od gomila nalazi se petrada gdje su se vadile kamene ploče za krov. S od gomila a Z od poljskog puta nalazi se bunar Vodica.

  Lokacija: Cista Velika
  Klasifikacija: arheološka baština
  Vrijeme nastanka: 900 god.p.n.e. do 1900. god.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-6565
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – kulturno – povijesna cjelina
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh [adrotate group=”1″]

  Arheološko nalazište “Crkvine”

  Arheološko nalazište “Crkvine” nalazi se na zapadnom dijelu naselja Cista Velika, stotinjak metara južno od ceste Trilj-Imotski. Na tisuću metara četvornih istražene površine otkriven je složen kompleks s ostacima antičkih profanih te ranokršćanskih i ranosrednjovjekovnih sakralnih građevina okruženih pripadajućim grobljima. Otkrivene su i dvije antičke cisterne te ranokršćanska krstionica. Nalazište je najvećim dijelom istraženo, konzervirano te će uskoro biti prezentirano.

  Lokacija: Cista Velika
  Klasifikacija: arheološka baština
  Vrijeme nastanka: 2. st. do 11. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-3012
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Arheološko nalazište Biorine-Kosiri

  Arheološko nalazište Biorine nalazi se J od zaseoka Pržići u Biorinama a Z od poljskog puta koji vodi do zaseoka Abramovići. Riječ je o višeslojnom nalazištu koji ima 2 faze razvoja. Prvu fazu predstavlja prapovijesni tumul promjera oko 30 m. i visine oko 5 m. Drugu fazu predstavlja srednjovjekovno groblje sa stećcima koje se razvija tijekom 14. i 15. St. na i u neposrednoj blizini tumula. Na tumulu je sačuvano 6 stećaka-sanduka, od kojih je jedan ukrašen velikim križem sa srcolikim završetcima. Tridesetak metara S od tumula nalazi se oko 17 stećaka-sanduka te jedna križina. Na jednom je prikaz mača i štita, dvije životinje, polumjeseca, rozete te križa dok je na drugom prikaz mača i štita.

  Lokacija: Biorine
  Klasifikacija: arheološka baština
  Vrijeme nastanka: 2000 god.p.n.e. do 1600. god.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-6564
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Arheološko nalazište Gradina

  „Gradina“ u Cisti Velikoj kod Imotskog nalazi se na uzvišenju sjeverno od magistralne ceste Trilj-Imotski, stotinjak metara sjeverozapadno od crkve sv. Jakova.
  Radi se o prapovijesnoj gradini tj. manjoj utvrdi smještenoj na vrhu spomenutog uzvišenja. Bedemi su sačuvani na istočnoj, sjevernoj, i zapadnoj strani dok je na južnoj strani strma litica. Prema nalazima keramike gradina je u upotrebi tijekom željeznog doba, a možda i kasnije. Postoji mogućnost da se manje naselje smjestilo s južne strane gradine. Gradina u Cisti Velikoj jedna je od najvažnijih u ovom dijelu dalmatinske unutrašnjosti te direktno kontrolira prastari put (i danas u funkciji) koji iz doline Cetine vodi prema istoku.

  Lokacija: Cista Velika
  Klasifikacija: arheološka baština
  Vrijeme nastanka: 8 st.p.n.e.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-5486
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Arheološko nalazište Lazine

  Arheološko nalazište Lazine u Biorinama nalazi se sjeverno od poljskog puta koji prolazi kroz krško polje od zaseoka Zelići do zaseoka Budimiri. Riječ je o srednjovjekovnom groblju sa stećcima koje se razvija tijekom 14. i 15. stoljeća na blago povišenom terenu razdijeljenom suhozidom. Zapadno od suhozida nalazi se osam stećaka-sanduka i jedan sljemenjak a istočno od suhozida su četiri stećka-sanduka. Stećci su grublje obrade i neukrašeni. Istočno od suhozida na prostoru gdje se nalaze stećci te u neposrednoj blizini vide se tragovi koji ukazuju na moguće postojanje prapovijesne gomile u prošlosti.

  Lokacija: Biorine
  Klasifikacija: arheološka baština
  Vrijeme nastanka: 14. st. do 15. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-6589
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Arheološko nalazište Zadužbina

  Arheološko nalazište „Zadužbina“ u Cisti Velikoj nalazi se južno od magistralne ceste Trilj-Imotski.
  Radi se o plitkoj vrtači gdje se tijekom srednjeg vijeka (a vjerojatno i ranije) gradi bunar u čijoj se neposrednoj blizini razvija groblje sa stećcima. Danas je sačuvano desetak ukrašenih stećaka (sljemenjaci, ploče i sanduci) koji se prema svojim dekorativnim motivima (lov, kolo, ljiljan, rozete, križevi, arkade, ukrštena koplja, vegetabilni motivi) mogu datirati široko u 15. stoljeće i srodni su stećcima u okolici. Uz bunar i stećke nalazi se i veliki naplav s kojega se puni cisterna (gustirna, čatrnja) za vodu sagrađena krajem 19. ili početkom 20. stoljeća.

  Lokacija: Cista Velika
  Klasifikacija: arheološka baština
  Vrijeme nastanka: 15. st. do 20. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-5462
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva sv. Ante Padovanskog

  Crkva svetog Ante Padovanskog stara je župna crkva sela Svib, sagrađena 1747. godine. Jednobrodna građevina, pravokutnog tlocrta s pravokutnom apsidom, orijentirana istok-zapad. Pročelje završava trokutnim zabatom u čijem vrhu je kasnobarokni zvonik „na preslicu“ s tri zvona. Sagrađena je vjerojatno na temeljima ranije crkve, a sigurno na nekadašnjem groblju sa stećcima koje je uništeno novim ukopima. Unutrašnjost crkve u potpunosti je oslikana. Sačuvani su glavni i bočni oltar te drveni kor. Predstavlja lijep primjer pučke arhitekture 18. stoljeća.

  Lokacija: Svib
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 1747. god.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-3690
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Glavni oltar sv. Ivana Krstitelja iz crkve sv. Ivana Krstitelja

  Jednobrodna crkva sv. Ivana Krstitelja stara je župna crkva Dobranja, sagrađena 1740.g. Od crkvenog inventara sačuvan je drveni, polikromirani, rezbareni oltara, arhitektonskog tipa izrađena u 18/19. st. Glavni oltar s drvenim antependijem na zidanoj menzi prislonjen je uz zid apside. Na oltaru je drveno svetohranište oblika uspravljenog kvadra. Sa strane oltara su dvije slike na drvu; sv. Jure ubija zmaja i sv. Mihovil, koje oblikom prate oblik prostora. U prošlosti je oltar preslikan žutom, crvenom, plavom, zelenom i bijelom bojom.

  Lokacija: Dobranje
  Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
  Vrijeme nastanka: 18. st. do 19. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-5735
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Gradina Vitrenik i pećina Ikovača

  Gradina Vitrenik nalazi se južno od centra Ciste Velike, na 650 metara nadmorske visine. Zauzima površinu od oko 30 metara zaravnjenog platoa istoimenog brda, s jako dobro očuvanim kamenim prstenom bedema građenim u tehnici suhozida. Površinski nalazi, uglavnom keramika, upućuju na zaključak da je bila naseljena već kroz brončano doba. Na sjeveroistočnoj padini Vitrenika nalazi se pećina Ilkovaća s nalazima koji potvrđuju njeno naseljavanje od neolitika, a u uskoj je vezi sa kasnijim životom na samoj gradini.

  Lokacija: Cista Velika
  Klasifikacija: arheološka baština
  Vrijeme nastanka: 2000 god.p.n.e. do 750 god.p.n.e.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-4476
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Oltar sv. Ivana Nepomuka

  : U unutrašnjosti kapelice, u apsidi smješten je drveni polikromni oltar posvećen sv. Ivanu Nepomuku iz 18/19. st.. Oltarnu konstrukciju čini drveni gornji dio prislonjen na kamenu menzu. Drveni gornji dio oltara čine četiri stupa postavljena tako da tvore dva kata. Drveni stupovi čitavom dužinom ukrašeni su izrezbarenim motivom vinove loze. Podloga stupova je crvena, vitice u zelene dok su grozdovi i lišće trobojni te se izmjenjuju žućkasta, svijetloplava i narančasta boja. Završni drveni zabat (140) polukružnog je oblikovanja. S lijeve i desne strane stupova nalaze se dva drvena postolja za svjećnjake. Na prvom katu oltara, na menzi nalazi se mramorna skulptura sv. Ivana Nepomuka.

  Lokacija: Dobranje
  Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
  Vrijeme nastanka: 18. st. do 19. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-6103
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Ruralna cjelina Vuletića staje

  Vuletića staje u Dobranjama karakteristična su naseobinska struktura sekundarnog naselja za boravak ljudi i stoke u vrijeme ljetne ispaše. Kuće su znatno udaljene jedne od drugih, prizemnice, rijetko katnice, izduženog tlocrta. Uz staje su bile kužine i spremišta za krumpire-trapovi te čatrnje. Kontinuitet naseljavanja staja proteže se duboko u 18. stoljeće. Sačuvan je prostorni raspored kuća i većina arhitektonskih elementa pojedinih građevina.

  Lokacija: Dobranje
  Klasifikacija: kulturno-povijesna cjelina
  Vrijeme nastanka: 18. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-3851
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – kulturno – povijesna cjelina
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Sakralni inventar crkve sv. Ante Padovanskog

  Inventar crkve sv. Ante u Svibu obuhvaća 15 umjetnina nastalih u periodu od 18.-20. stoljeća. Unutar apside je glavni oltar kasnobaroknih obilježja posvećen svetom Anti s kipom svetog Ante. Na njemu se ističu dvije slike na drvu: sv. Mihovil i sv. Ivan Krstitelj te drveni antependij. Bočni oltar, neostilskih obilježja na sjevernom zidu posvećen je Gospi i na njemu se čuva stari Gospin kip. Slike postaja Križnog puta raspoređene su po bočnim zidovima i na drvenoj ogradi kora. U kutu, lijevo od glavnog ulaza čuva se starija kamena krstionica s drvenim gornjim dijelom. U crkvi se među ostalim vrijednim umjetninama ističu kalež, piksida i drveno raspelo iz 19. stoljeća.

  Lokacija: Svib
  Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
  Vrijeme nastanka: 18. st. do 20. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-6177
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Sklop Vuletić

  Sklop Vuletić nalazi se u selu Dobranje na zapadu Imotske krajine. Sklop je organiziran oko unutarnjeg dvorišta, na sjevernoj strani su prizemnice koje su služile kao kužine, a na južnoj stambene katnice s vratima u prizemlju i puškarnicama na pročelju. Unutar sklopa nalazi se kapelica svetog Ivana Nepomuka. Građen je tijekom 18. stoljeća s izrazitim obrambenim karakteristikama.

  Lokacija: Dobranje, Vuletići
  Klasifikacija: sakralno-profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 18. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-3850
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Stara crkva svetog Ivana Krstitelja

  Crkva svetog Ivana Krstitelja je stara župna crkva sela Dobranje, sagrađena je 1740. godine na mjesnom groblju. Jednobrodna je građevina, pravokutnog tlocrta s pravokutnom apsidom, orijentiran istok-zapad. Građena je od grubo obrađenih, pravilnih kamenih kvadara, s vidljivim znakovima nadogradnje. Na pročelju je jednostavan ulaz u kamenim pragovima, iznad kojeg je rozeta. Iznad pročelja je zvonik „na preslicu“ s tri lučna otvora ukrašena biljnim ornamentima i sa uklesanim datumom gradnje: „Na 2 Maya 1782“. Zapadno od ulaza je kameni oltar na otvorenom. Predstavlja lijep primjer pučke arhitekture 18. stoljeća.

  Lokacija: Dobranje
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 1740. god.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-4628
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh
  Nadležni konzervatorski odjel: Konzervatorski odjel u Imotskom
  Kontakt adresa KO: A. Starčevića 7, 21260 Imotski

  Telefon: 021/ 851-901

  Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

  Ne vidite cijenu autobusne karte?

  Korisni savjeti za putovanje autobusom

  Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

  Vicevi o putovanju

  Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska