Kulturna dobra općine Cestica

Crkva Blažene Djevice Marije (Miklova kapela)

Crkva Blažene Djevice Marije nalazi se u naselju Križanče, općina Cestica, na vrhu brežuljka, izvan glavnih puteva. Sagrađena je 1872. donacijom Tomaža i Ane Mikl, koji su u blizini imali posjede. Godina gradnje uklesana je na zaglavnom kamenu portala.
Jednobrodna je pravilno orijentirana građevina, pravokutnoga tlocrta, s malim zvonikom iznad ulaza. Svod u unutrašnjosti s prikazima svetačkih likova u medaljonima oslikao je 1896. Antonius Prollo.

Lokacija: Križanče
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1872. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-1438
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Crkva Uzvišenja sv. Križa i kurija župnog dvora

Crkva Uzvišenja sv. Križa izgrađena je sredinom 18. st. u središtu Radovca. Jednobrodna je, s poligonalnim svetištem užim od broda, koje je ojačano kontraforima. Sa sjeverne strane crkve prigrađene su sakristija i jedna kapela te masivni zvonik. Na ulaznom se pročelju iznad portala nalazi renesansna bifora, okružena s 11 stepenasto postavljenih, oslikanih niša, s prikazima apostola i Krista. Kurija župnoga dvora je velika jednokatna građevina, smještena 200 m sjeverno od crkve.

Lokacija: Radovec
Klasifikacija: sakralno-profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 18. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-2279
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

[adrotate group=”1″]

Crkva sv. Lovre

Crkva sv. Lovre nalazi se na vrhu brijega u naselju Lovrečan. Svojim istaknutim položajem dominira selom i tim dijelom dravske doline. Kapela je jednobrodna, pravokutnoga tlocrta, sa svetištem na istočnoj strani i tornjem dozidanim iza svetišta. Prizemlje tornja je četvrtastog tlocrta i u njemu je smještena sakristija, a u gornjem dijelu toranj prelazi u osmerokut. Iako se kapela spominje u vizitacijama iz
17. st., današnja građevina potječe iz druge pol. 18. st.

Lokacija: Mali Lovrečan
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 18. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-1439
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Pil sa skulpturom Tužnog Krista

Pil u Dubravi je lociran unutar privatne parcele, uz sporednu Vinogradsku cestu koja iz Dubrave Križovljanske vodi prema Zavrču i samo je nekoliko desetaka metara udaljen od granice sa Slovenijom. Njega čine dva kamena stupa, kvadratnog presjeka, postavljena jedan iznad drugog i datirana godinom 1674, na čijem gornjem širem impostu sjedi Tužni Krist. Likovni prikaz sjedećeg, zamišljenog Krista na svetačkom stupu kao istaknuti vertikalni akcent na križanju puteva, djelo je za sada anonimnog, vjerojatno domaćeg kipara. Po godini svog postanka, ovo djelo stoji na samom početku serije javnih plastika s ikonografijom Tužnog Krista na području ovog dijela Hrvatske.

Lokacija: Dubrava Križovljanska, Vinogradska ulica
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1674. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-3941
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Pil Tužnog Krista

Lik sjedećeg, zamišljenog Krista na svetačkom stupu u Kolarovcu primjer je pila ranobaroknog tipa, a kao vertikalni akcent lociran je unutar parcele stambenog dvorišta, uz državnu cestu koja od Varaždina vodi na zapad prema Lovrečanu. Pil čini nisko podnožje iz kojeg se diže monolitni stup na kojem sjedi Krist.Uklesani zapis govori da je pil dao podići 1658.god. župnik Čeljak, dok ostali pučki petroglifi svjedoče o izražavanju pobožnosti puka koji je prigrlio ovog trpećeg Isusa. Kamena skulptura Krista, unatoč oštećenjima koja je pretrpjela tijekom vremena, rad je dosad nepoznatog ali po načinu izvedbe i kompoziciji vrsnog majstora kipara baroknog izričaja.

Lokacija: Kolarovec, Varaždinska 2
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 17. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-3940
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Orgulje u crkvi sv. Barbare

Orgulje u crkvi Sv. Barbare pneumatskog sistema s 10 registara, jednim manualom i pedalom rad su zagrebačkog graditelja Dobnika. Opseg je manuala C-f3, a pedala C-d1. Ormar je s 5 polja svirala u prospektu. Na njih se nadovezuje posve uska spojnica, a na nju bočno još po jedno polje. Prospekt je općenito komponiran s naglaskom na širinu pročelja, koju naglašava i ravno završena trabeacija. Polja sa sviralama flankirana su kaneliranim pilastrima koje u postolju podržavaju dekorativno obrađene plitke konzole. Polukružni otvori nad sviralama višestruko su profilirani a frizom trabeacije svih polja teče ukras malih plastičnih dijamanata. Kućište je vjerojatno rad domaćeg majstora.

Lokacija: Natkrižovljan
Klasifikacija: glazbeni instrument
Vrijeme nastanka: 1891. god.
Autor: S.Dobnik

Oznaka kulturnog dobra: Z-4215
Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Orgulje u crkvi Uzvišenja sv. Križa

Mehaničke orgulje u crkvi graditelja Ferde Heferera s 1 manualom i pedalom građene su 1888.g. Instrument je monumentalne zvučnosti u plenu i lijepih romantičnih registara u pianu. Opseg manuala je C-f3, a pedala C-g. Trodijelni prospekt vertikalno je raščlanjen snažnim pilastrima. Repertoar dekorativnih motiva neobično je bogat, obuhvaća rozete, arkade u zabatu glavnog tornja, zupčasti friz i dr., vješto oblikovane i rezbarene zavjese, koje se, imitirajući nabore tkanine, simetrično spuštaju po sviralama. Stolarija je prebojana jednolično svijetlosmeđe, rubovi uklada su crveni, a ornamentalne vitice u bočnim poljima oslikane u crno.

Lokacija: Radovec Polje
Klasifikacija: glazbeni instrument
Vrijeme nastanka: 1888. god.
Autor: Ferdo Heferer

Oznaka kulturnog dobra: Z-4216
Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Dvorac Križovljan-grad

Križovljangrad je najsjeverniji dvorac Hrvatskog zagorja, nalazi se uz cestu od Cestice prema Ormožu, 100-ak m južno od Drave. Spominje se sredinom 16. st. kao drveni. U 17. st. podignut je zidani nizinski burg, na što upućuju renesansni elementi (volumen dvorca, arhitektonskm detalji). Jednokatan je fortifikacijsko-stambeni objekat centralnoga tlocrta, što je, uz očuvanu renesansnu arh. plastiku, rijetkost u ovim krajevima. Zajedno s perivojem spada među najvrednije dvorce Hrvatskog zagorja.

Lokacija: Cestica
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 17. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-853
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Crkva sv. Barbare i kurija župnog dvora

Župna crkva sv. Barbare u Natkrižovljanu, općina Cestica, nalazi se oko 2,5 km južno od ceste Varaždin – Ptuj. Crkva je na istaknutu položaju, vidljiva iz daljine. Jednobrodna je kasnobarokna građevina, izgrađena potkraj 18. st., sa svetištem prema sjeveru. Ispred glavnog, južnog ulaza masivan je zidani toranj. Uz samu crkvu, s njezine sjeverne strane, nalazi se kurija župnoga dvora – velika jednokatnica pravokutnog tlocrta, s četverostrešnim krovom.

Lokacija: Natkrižovljan
Klasifikacija: sakralno-profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 18. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-1579
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Kameno raspelo na groblju

Kameno raspelo na groblju u Cestici, na čkbr. 430 k.o. Radovec, nalazi se na istaknutoj poziciji na groblju. Podignuto je 1910. godine milodarima župljana i nastojanjima župnika. Autor ovog kamenog raspela je Grein iz Graca. Na niskom podnožju počiva kameni četverougaoni postament, na kojem je kamena ploča s natpisom o izgradnji i donaciji, te zabilježena godina nastanka kao i ime autora. Nakon tog dijela slijedi dio na kojem je sprijeda u kvadratičnom kamenom okviru reljefno prikazana Bogorodica koja moli. Iz postamenta se izdiže kameni križ na koji je pričvršćeno raspeto tijelo Krista. Kristovo tijelo vrlo je fino modelirano

Lokacija: Cestica, Groblje u Cestici
Klasifikacija: ostalo
Vrijeme nastanka: 1910. god.

Oznaka kulturnog dobra: P-5488
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

 

Kontakt podaci o konzervatorskom odjelu

Nadležni KO: Konzervatorski odjel u Varaždinu
Kontakt adresa KO: Gundulićeva 2, 42000 Varaždin

Telefon: 042/ 201-850

Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

Ne vidite cijenu autobusne karte?

Korisni savjeti za putovanje autobusom

Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

Vicevi o putovanju

Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska