Kulturna dobra općine Cerovlje

Crkva sv. Elizeja

Jednobrodna romanička crkva iz 13.st., građena pravilnim kamenim klesancima, slaganim u pravilne nizove različitih širina i boje kamena. U kasnijem razdoblju na pročelju je nadograđena preslica. Krov na dvije vode prekriven je kamenim škriljama. Unutrašnjost je oslikana freskama iz 13. stoljeća nepoznatog majstora, s vidljivim utjecajem bizantske ikonografije. Na zidovima su sačuvani glagoljski grafiti iz 14-16.st. Kameni oltar zapravo sekundarno upotrijebljen rimski nadgrobni spomenik iz 2-3.st

Lokacija: Draguć
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 13. st. do 16. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-573
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Crkva sv. Roka

Jednobrodna crkva pravokutnog tlocrta s poč. 16. st. s preslicom na pročelju i lopicom iz 1565. pred ulazom. Presvođena je šiljatim svodom. Unutrašnjost kapele oslikao je istarski slikar, Majstor Anton iz Padove u razdoblju 1529-1537. o čemu svjedoče glagoljski i latinski natpis. Složeni ciklus fresaka spaja prikaze niza svetaca i svetica s kristološkim ciklusom. Prikaz zaštitnika od kuge, sv. Roka, Fabijana i Sebastijana središnja je scena ovog ikonografskog programa.

Lokacija: Draguć
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 16. st.
Autor: majstor Anton iz Padove

Oznaka kulturnog dobra: Z-574
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

[adrotate group=”1″]

Crkva sv. Vida

Jednobrodna građevina sa zidanom lopicom i preslicom sa četiri luka. Izvorno je imala dvije učahurene apside nadsvedene šiljastim svodom. Njihov trag očuvan je samo u ostacima zidnih slika na začelnom zidu crkve. U lijevoj apsidi prikazana je BDM na prijestolju sa sv. Antunom Opatom i sv. Vidom, a u desnoj Sv. Trojstvo u obliku Prijestolja Milosti. Na bočnim zidovima niša sačuvani su donji dijelovi ruha svetaca i velarij. Glagoljski natpis iz 1461. kao autora spominje majstora Alberta iz Konstanze.

Lokacija: Paz
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština

Autor: majstor Albert iz Konstanze

Oznaka kulturnog dobra: Z-582
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Kulturno – povijesna cjelina naselja Draguć

Draguć je smješten na izduženom uskom hrptu, uz cestu Pazin – Buzet. Naselje ima pravilan tlocrt s jednom uzdužnom gradskom ulicom koja vodi od prilazne ceste do glavnog gradskog trga. Od srednjovjekovne urbane strukture sačuvan je središnji trg. Župna crkva sv. Križa s zvonikom, općinska palača i okolne zgrade zatvaraju utvrđenu jezgru naselja, od kojih su sačuvani samo manji dijelovi bedema, valjkasti bastion iz 16 st. i nadsvođeni prolaz. Vanjski zidovi kuća duž glavne ulice služili su kao obrambeni zidovi utvrđenog naselja.

Lokacija: Draguć
Klasifikacija: kulturno-povijesna cjelina

Oznaka kulturnog dobra: RRI-0048-1962.
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – kulturno – povijesna cjelina
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Ladanjski sklop Belaj

Barokni ladanjski sklop se sastoji od dvokatne glavne zgrade četvrtastog tlocrta s jednokatnim trijemom s polukružnim arkadama u dvorištu. Glavno pročelje raščlanjeno je nizom prozorskih osi, monumentalnim polukružnim kamenim portalom te je zaključeno atikom s polukružnim otvorom za zvono. S obje strane rezidencijalnog dijela izgrađene su gospodarske zgrade. U kapeli sv. Henrika su nadgrobne ploče iz 15. i 16. st. Ploča Martina Mojsjejevića vrijedan je glagoljski spomenik iz 1492. god.

Lokacija: Belaj
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 17. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-875
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Crkva sv. Petra i Pavla

Župna crkva sv. Petra i Pavla jednobrodna je građevina pravokutnog tlocrta s pravokutnom apsidom sagrađena u 17. stoljeću na mjestu starije srednjovjekovne građevine, od koje se sačuvala kamena plastika iz 1466. godine. Nadvratnik crkve datiran je 1741. godinom, a tijekom 18. stoljeća u brodu crkve prigrađivane su bočne kapele – po jedna na sjevernoj i južnoj strani. Zvonik, odvojen od crkve izgrađen je 1740. godine. Crkva se ističe kao primjer tipa istarske jednobrodne crkve 17. i 18. stoljeća tlocrta latinskog križa sa patuljastim transeptom.

Lokacija: Gologorica
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 17. st. do 18. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-2477
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Srednjovjekovni kaštel sv. Martin i crkva sv. Martina

Kaštel sv. Martin (Possert, Shabez) smješten je na grebenu iznad Letajskog potoka. Kaštel se prvo spominje kao Castra u darovnici iz 1064. god. Za vrijeme uskočkog rata (1615. – 1617. god) kaštel je oštećen i napušten. Kaštel se danas sastoji od pravokutne obrambene kule i većeg prigrađenog stambenog prostora koji je izvorno sačuvan u svom sjevernom i istočnom dijelu. Na zidovima se nalaze ostaci prsobrana i otvori puškarnica. Dimenzije kule su 8.5x 6 m, a visina joj prelazi 13 m. Imala je pet etaža, što je jasno vidljivo po utorima za grede i pravilno raspoređenim puškarnicama. Nedaleko kaštela nalazi se crkva sv. Martina, jednobrodna grobljanska kapelica nastala u 18. st.

Lokacija: Belaj
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 11. st. do 17. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-3102
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Kaštel

Kaštel se nalazi iznad sela Paz, na cesti koja povezuje Boljun i Pazin. Prvi put se spominje u povijesnim izvorima u 12. stoljeću pod imenom Pas, Paas, Pasperc i Passberg. Paz je ubrzo postao važan feud kojim su gospodarili najprije akvilejski patrijarsi pa obitelj Eberstein. Od 1374. bio je dijelom Pazinske knežije, a njime je upravljala obitelj Walderstein do XVII. st. te potom obitelj Barbo. Godine 1570. Messaldo Barbo provodi temeljitu obnovu kaštela.
Prema temeljima perimetra kaštela može se zaključiti da je imao oblik nepravilnog četverokuta dimenzija otprilike 30 x 19 m. Do danas su u originalnoj visini sačuvani glavna četverokutna kula na četiri etaže na jugozapadnom kutu kaštela i južni zid koji se naslanja na nju. Na istočnom zidu kula je s troja vrata komunicirala sa palačom. Južni zid palasa također je sačuvan do visine četiri etaže, s tim da se prva vidi samo u svom gornjem dijelu jer je ostatak zatrpan. Na zapadnoj strani kompleksa nalaze se građevinski ostaci dviju prostorija koje su vjerojatno recentnog datuma, odnosno izgrađene nakon napuštanja kaštela. Kaštel je danas u lošem stanju, u potpunosti obrastao u bršljan.

Lokacija: Paz
Klasifikacija: profana graditeljska baština

Oznaka kulturnog dobra: P-4641
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

Crkva Blažene Djevice Marije „kod Lokve“

Crkva Blažene Djevice Marije „kod Lokve“ u Gologorici, smještena na k.č. 2492/4 (zk.ul. 76) i k.č. 2492/2 (zk.ul. 440) k.o. Gologorica, u vlasništvu je Župne crkve u Gologorici i u vlasništvu Općine Cerovlje.
Crkva Blažene djevice Marije „kod Lokve“ u Gologorici jednobrodna je srednjovjekovna građevina s naknadno prizidanim trijemom. Tipološki spada u skupinu crkava s upisanim apsidama, no apsida joj je tijekom kasnijih transformacija uklonjena.
Zidne slike, od kojih je sačuvan prikaz „Poklonstva kraljeva“ na sjevernom zidu, datirane su na sam prijelaz 14. na 15. stoljeće.

Lokacija: Gologorica
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 14. st. do 15. st.

Oznaka kulturnog dobra: P-5136
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

Crkva Blažene Djevice Marije “kod Lokve”

Crkva Blažene Djevice Marije „ Kod Lokve“ u Gologorici jednobrodna je srednjovjekovna građevina s naknadno prizidanim trijemom. Tipološki spada u skupinu crkava s upisanim apsidama, no apsida joj je tijekom kasnijih transformacija uklonjena. Na mjestu ranije apside danas se nalazi drveni barokni oltar. Pročelje crkve je raščlanjeno s jednim ulaznim otvorom kojeg simetrično, sa svake strane flankira po jedan prozorski otvor, a vertikalno je zaključeno zvonikom na preslicu s otvorom za jedno zvono. Zidne slike, od kojih je sačuvan prikaz „ Poklonstva kraljeva“ na sjevernom zidu, datirane su na sam prijelaz 14. na 15. stoljeće. Datacija je potvrđena glagoljskim grafitom na kojem se potpisao pop Anton iz Rijeke 1416. godine.

Lokacija: Gologorica, Gologorica 7, Gologorica
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 14. st.

Oznaka kulturnog dobra: P-5396
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

 

Kontakt podaci o konzervatorskom odjelu

Nadležni KO: Konzervatorski odjel u Puli
Kontakt adresa KO: Ul. Grada Graza 2, 52100 Pula

Telefon: 052/ 375-660

Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

Ne vidite cijenu autobusne karte?

Korisni savjeti za putovanje autobusom

Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

Vicevi o putovanju

Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska