Kulturna dobra općine Cernik

Inventar crkve sv. Petra

Inventar franjevačke župne crkve sv. Petra i Pavla u Cerniku potječe iz 18. st.. Oblikovan je u kasnobaroknom stilu i izrazite je umjetničke vrijednosti. U svetištu crkve smješten je glavni oltar, višedjelni s oltarnom palom na kojoj je naslikana kompozicija Krista s apostolima. Na južnom zidu broda crkve nalaze se pobočni oltari posvećeni Bezgriješnoj Djevici Mariji, te prema koru oltar sv. Križa. Nasuprot njima na sjevernom zidu smješteni su bočni oltari sv. Antuna Padovanskog i sv. Franje Asiškog. Svi bočni oltari u pogledu oblikovanja kasnobaroknog su stilskog izričaja i potječu iz 18. st.

Lokacija: Cernik
Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
Vrijeme nastanka: 18. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-1355
Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Orgulje u crkvi sv. Petra i Pavla

Dvokrilne orgulje sa 16 registara, 2 manuala i s pedalom, češke tvrtke Jan Tuček/Kutna Hora/, op. 204, građene su 1909. Kučište je komponirano u dva odvojena korpusa između kojih je sviraonik. Niža spojnica povezuje tornjeve na oba prospekta. Svirale, šest polukružno završenih polja, prekrivaju bogato dekorirane rezbarene zavjese. S bokova prospekta spuštaju se raskošno dekorirane trake s vegetabilnim motivima, dok su na unutarnjim tornjevima oba krila, na zavjesi aplicirane figure anđelčića. Jedan svira u trompetu, dok je drugi prikazan u stavu molitve. Cjelina je prefarbana svijetlo i tamnije zeleno sivo, dok su baze, kapiteli i profilacije pozlaćeni.

Lokacija: Cernik
Klasifikacija: glazbeni instrument
Vrijeme nastanka: 1909. god.
Autor: Jan Tuček /Kutna Hora/

Oznaka kulturnog dobra: Z-4611
Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

[adrotate group=”1″]

Srednjovjekovni grad Gračanica

Srednjovjekovni grad, utvrda Gračanica nalazi se na brdu iznad naselja Baćin Dol u općini Cernik. Utvrda je koncentričnog, elipsoidnog tlocrta, unutrašnjih promjera 25,53 m dužna os, u odnosu na poprečnu os koja iznosi 21,71 m. Elipsoidni tlocrt utvrde rizalitno je naglašen ulaznom branič kulom zaobljenih uglova, koja se do danas sačuvala gotovo u izvornom izgledu. Ziđe utvrde zidano je lomljenim kamenom. Građevna struktura, kao i neke tipološke karakteristike ukazuju da je utvrda podignuta oko 1500. godine kao refugij za okolno stanovništvo u slučaju prodora Turaka.

Lokacija: Baćin Dol
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 14. st. do 15. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-1275
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Crkva sv. Petra sa samostanom

Cjelokupan kompleks samostana izgrađen je u razdoblju između 1730.-1750. godine. Crkva je jednobrodna s poligonalnom izduženom apsidom te zvonikom uz sjeverno pročelje. Glavno pročelje u prizemlju, rastvoreno je barokno oblikovanim portalom i plastički naglašeno polukružnim nišama. U gornjem dijelu, fasadna ploha oblikovno je riješena zaobljenom baroknom atikom. Pročelja samostana rastvorena su pravokutnim prozorskim otvorima za razliku od fasadnog plašta crkve gdje je ziđe perforirano visoko pozicioniranim polukružnim prozorima.

Lokacija: Cernik
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1730. god. do 1750. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-1278
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Dvorac Marković – Kulmer

Srednjovjekovna cernička utvrda spominje se u povijesnim izvorima tijekom 14. i početkom 15. stoljeća. Unatoč brojnim pregradnjama, poglavito nakon barokne obnove koja je uslijedila u 18. st., dvorac je sačuvao svoj srednjovjekovni renesansni izgled. Tlocrtna dispozicija jednokatnog dvorca je u obliku četverokuta s unutarnjim dvorištem i okruglim kulama na uglovima. Glavno (južno) pročelje reprezentativno je naglašeno baroknim portalom.

Lokacija: Cernik
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 14. st. do 15. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-1279
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Ruševine Grada Podvrško s grobljem

Nalazi se na zapadnom izlazu iz sela Podvrško. Radi se o blagom platou na kojemu se nalaze ostaci kule koju spominje Đ. Szabo. Kula je prepolovljena i vrlo je malo od nje ostalo. Iza nje se nazire veći humak na kome se naziru ugaone kule. Na platou južno od sačuvane kule, na mjestu lokacije mjesnog groblja nailazi se na kosti i srednjovjekovnu keramiku, pa nije isključeno da je ovdje bila srednjovjekovna nekropola.

Lokacija: Podvrško
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 13. st. do 16. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-4969
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Knjižnica Franjevačkog samostana

Franjevački samostan sagrađen je u 18. stoljeću te se unutar njega osniva i knjižnica koja posjeduje oko 7500 svezaka, dvije inkunabule, više rijetkih knjiga iz 16. stoljeća, te hrvatskih rijetkih knjiga objavljenih prije 1850. godine. Najvrednije knjige su dvije inkunabule, De Trinitate iz 1490. g. Aureliusa Augustina i De inventione, Marka Tulija Cicerona, iz 1490. g., sačuvanih u malom broju primjeraka u knjižnicama diljem svijeta. U Zbirci stranih knjiga XVI. stoljeća, najstarija knjiga je Sermones sancti Augustini ad heremitas, tiskana u Veneciji u studenom 1505. g. Knjižnica posjeduje i hrvatska izdanja Biblije – Sveto Pismo Starog i Novog Zakona s prijevodom Matije Petra Katančića iz 1831. g., kao i hrvatske lekcionare kajkavskog i štokavskog govora. Osim toga, postoji i glazbena zbirka koja sadrži rukopisne kantuale i misale.

Lokacija: Cernik
Klasifikacija: knjižnična građa
Vrijeme nastanka: 16. st. do 20. st.

Oznaka kulturnog dobra: P-4976
Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

Židovsko groblje u Cerniku

Židovsko groblje u Cerniku smješteno je u južnom dijelu mjesta na blago padajućem terenu. Prvi židovski doseljenici na ovo područje dolaze u 18. stoljeću, a povijesni i arhivski podaci govore da je židovsko groblje u Cerniku utemeljeno 1800. godine. Najstariji sačuvani nadgrobni natpis podignut je 1871. godine, a posljednji pokop datira iz 1942. godine, obitelji Wachsler kao žrtava logora. Pojedini nadgrobni spomenici pisani su na hebrejskom, njemačkom i hrvatskom jeziku ili na hebrejskom i hrvatskom jeziku, a neka od prezimena koja se pojavljuju su Weinberger, Weiss, Wachsler, Wolheim, Bechnitzer, Reichert, Ferber, Schmidek i Schulzer. Stariji spomenici su građeni u obliku stela, a kasnije se javljaju i u obliku obeliska, sve do modernijih oblika spomenika. Pojedina grobna mjesta, najčešće članova iste obitelji, ograđena su metalnom ogradom secesijskih obilježja. Pored grobnih mjesta i spomenika nalazi se grobnica obitelji Schmidek Schulzer građena kao mauzolej, a nosi stilske (historicističke) karakteristike vremena izgradnje. Način na koji je oblikovana tipičan je za arhitekturu židovskih sakralnih objekata.

Lokacija: Cernik, Potočna ulica
Klasifikacija: ostalo
Vrijeme nastanka: 1800. god. do 1942. god.

Oznaka kulturnog dobra: P-5004
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

 

Kontakt podaci o konzervatorskom odjelu

Nadležni KO: Konzervatorski odjel u Slavonskom Brodu
Kontakt adresa KO: A. Starčevića 43, 35000 Slavonski Brod

Telefon: 035/ 212-570

Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

Ne vidite cijenu autobusne karte?

Korisni savjeti za putovanje autobusom

Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

Vicevi o putovanju

Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska