Kulturna dobra općine Cerna

Crkva sv. Mihovila

Jednobrodna je gotička crkva, u 18.st.barokizirana. Poligonalna apsida je izdužena, uža i niža od broda, poduprta potpornjacima. Uz sjeverni i južni zid apside prigrađena je sakristija i kapela. Uz glavno zapadno pročelje je zvonik koji prekriva kapa u obliku piramide. Glavno pročelje jednostavno je obrađeno, naglašeno ugaonim lezenama. Portal je smješten u blago istaknut rizalit, a iznad je prozor polukružno završen, naglašen timpanonom u obliku trokuta. Jednostavno oblikovan zabat ukrašen je nizom slijepih arkada u vidu zubaca. Unutrašnjost crkve potpuno je barokizirana, a iz gotičke faze ostalo je sačuvano samo ziđe i potpornjaci na apsidi.

Lokacija: Cerna, Kolodvorska 001
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 15. st. do 18. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-1143
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Inventar crkve sv. Arkanđela Mihovila

Nastaje u prelaznom periodu iz 18. u 19. st. sa stilskim osobinama kasnog baroka uz primjese klasicizma. Glavni oltar u svetištu izveden je iz drvenog suppedaneuma i zidanog stipesa tipa sarkofag te retabla razvedenog tektonskog tipa s oblim stupovima. Oltarna pala prikazuje Arhanđela Mihovila raširenih krila u vojnoj opravi. Dva su pobočna oltara s palama, posvećeni sv. Josipu i Uznesenju Blažene Djevice Marije. Drveni ansambl Skidanje s križa neostilsko je djelo iz tirolske radionice F. Stuflessera, nastalo oko 1904. Dvije kamene škorpionice, orgulje iz 1938. i kameni kip sv. Florijana dopuna su inventaru.

Lokacija: Cerna
Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
Vrijeme nastanka: 18. st. do 20. st.
Autor: Anton Perin iz Bresta, graditelj orgulja; Radionica Ferdinanda Stuflessera

Oznaka kulturnog dobra: Z-5118
Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

[adrotate group=”1″]

Pjevanje starogradskih pjesama

Starogradskim pjesmama naziva se vrsta pjesama koje su nastale i još se izvode u gradovima, gradićima i selima Slavonije, Baranje i Srijema, te na širem panonskom prostoru. Nazivalo ih se i varoškim pjesmama, kasnije i folklornim gradskim pjesmama, a od 80-tih god. 20. st. u uporabi je naziv starogradske pjesme. Pod starogradskom pjesmom danas se najčešće podrazumijevaju ljubavne pjesme. Međutim, povijesna građa sadrži i napitnice, zdravice i domoljubne pjesme, a oblikovane su na način varoških pjesama. Starogradske pjesme srodne su i crkvenim pučkim pjesmama kontinentalne Hrvatske, dalmatinskim gradskim pjesmama, zabavnoj glazbi i dijelom novim tamburaškim pjesmama.

Lokacija: Šiškovci
Klasifikacija: običaji, obredi i svečanosti
Vrijeme nastanka: 18. st. do 19. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-5403
Vrsta: nematerijalno kulturno dobro
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Arheološko nalazište Gradac

Arheološko nalazište “Gradac“ smješteno je u središtu naselja Cerna. Topografski je riječ o trokutastom brježuljku koji s istoka i zapada okružuju rijeke Biđ i Bosut, a sa juga je u prošlosti bio opasan umjetnim kanalom koji je zatrpan 60-tih godina 20. stoljeća. Arheološkim nalazima na nalazištu “Gradac“ potvrđeno je postojanje prapovijesnog arheološkog nalazišta koje je postojalo tokom neolitika – sopotske kultura, zatim u kontinuitetu kroz brončano, starije i mlađe željezno doba te tijekom srednjeg vijeka.

Lokacija: Cerna
Klasifikacija: arheološka baština

Oznaka kulturnog dobra: Z-5708
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Kontakt podaci o konzervatorskom odjelu

Nadležni KO: Konzervatorski odjel u Vukovaru
Kontakt adresa KO: Olajnica 19/II, 32000 Vukovar

Telefon: 032/ 443-203

Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

Ne vidite cijenu autobusne karte?

Korisni savjeti za putovanje autobusom

Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

Vicevi o putovanju

Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska