Kulturna dobra općine Čepin

Arheološko nalazište “Ovčara – Rozingova pustara”

Arheološki nalazi otkriveni tijekom novih istraživanja pokazuju da se na istraženom dijelu lokaliteta nalazi naselje sopotske kulture, groblje bjelobrdske kulture te srednjovjekovno groblje i građevinski kompleks za koji se pretpostavlja da je riječ o crkvi. Život na lokalitetu završio je dolaskom Turaka u prvoj polovici 16. st., što je potvrđeno nalazima novca.

Lokacija: Čepin
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 5300 god.p.n.e. do 1550. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-3745
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Dvorac Adamović – Mihaljević

Dvorac, okružen parkom, izgrađen je od strane obitelji Adamovića Čepinskih i Mihaljevića, u prvoj polovini 19. st. Koncipiran je kao jednokatna klasicistička građevina tlocrtno u obliku ključa s recentnom prigradnjom na dvorišnoj strani. Iako, adaptacijama iz druge polovice 20. st. na pročelju trakta prema dvorištu i dvorišnog pročelja centralnog dijela građevine, izgubiviši na izvornosti, dvorac ipak pripada krugu rijetkih klasicističkih dvoraca u široj regiji osječko-baranjske županije.

Lokacija: Čepin
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 19. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-1243
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

[adrotate group=”1″]

Crkva sv. Trojstva

Župna crkva sv. Trojstva u Čepinu izgrađena 1769. g., jednobrodna je građevina s poligonalnim svetištem sa prigrađenom sakristijom uz sjeverni zid svetišta i dvoetažnim zvonikom, rizalitno isturenim, rastvorenim u prizemlju s tri polukružna ulaza. Plohe zida glavnog i bočnih pročelja ukrašene su plitkim stiliziranim pilastrima. Skladnim proporcijama i obradom pročelja Župna crkva sv. Trojstva u Čepinu ubraja se u red vrijednih kasnobaroknih sakralnih objekata u Slavoniji.

Lokacija: Čepin, Kralja Zvonimira 200
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1769. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-1693
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Arheološko nalazište Dubrava

Radi se o višeslojnom nalazištu na kojem su prisutni arheološki nalazi prapovijesti i srednjeg vijeka. Na lokalitetu su prisutne ukopane kuće omeđene stupovima, ognjišta, jame i drugi zemunički objekti, grobovi i pokretni materijal. Riječ je o velikom brončanodobnom naselju kulture polja sa žarama, a na sjevernom dijelu nalazišta prisutni su neolitički objekti i tragovi života tijekom kasnoga srednjeg vijeka te žarna nekropola kulture polja sa žarama.

Lokacija: Čepinski Martinci
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 4350 god.p.n.e. do 1400. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-6457
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Arheološko nalazište Bentež

Arheološko nalazište Bentež otkriveno je prilikom rekognosciranja – terenskog pregleda, u okviru trase autoceste Beli Manastir – Osijek – Svilaj, dionica Osijek – Đakovo. Nalazište se nalazi sjeverno od mjesta Beketinci i 3,8 km zapadno od skretanja za farmu Velika Branjevina na cesti Vuka – Čepin, Općina Čepin. Institut za arheologiju proveo je probna arheološka istraživanja ovog nalazišta tijekom 2006. godine, a zaštitna 2007. i 2008. godine. Pretpovijesno nalazište rasprostire se na prostoru istočno od trase autoceste i pripada eneolitičkoj lasinjskoj kulturi (oko 4000 g. pr. n. e.). Pokretni arheološki nalazi uglavnom se mogu pripisati eneolitičkom razdoblju takozvane lasinjske kulture kao što su gruba i fina keramika koja je uglavnom ukrašena nizom horizontalnih urezanih linija i nizovima točkica ili girlande. Pronađeno je također dosta ulomaka cijepanih litičkih rukotvorina kao što su sječiva, odbojci, jezgre i razne kamene i koštane alatke. Na lokalitetu je također utvrđeno postojanje većeg ranosrednjovjekovnog naselja, koje se rasprostiralo u sjeveroistočnom dijelu (od 9. do 11. st.). Na jugoistočnom dijelu lokaliteta istražen i dio većeg kasnosrednjovjekovnog nalazišta (od 14. do početka 16. st.). Arheološki je istraženo 35 nadzemnih i poluukopanih kuća te radionički i gospodarski kompleks.

Lokacija: Beketinci
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 4000 god.p.n.e. do 1500. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-6458
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

 

Kontakt podaci o konzervatorskom odjelu

Nadležni KO: Konzervatorski odjel u Osijeku
Kontakt adresa KO: Kuhačeva 27, 31000 Osijek

Telefon: 031/ 207-400

Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

Ne vidite cijenu autobusne karte?

Korisni savjeti za putovanje autobusom

Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

Vicevi o putovanju

Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska