Kulturna dobra općine Čaglin

Arheološko nalazište “Palačica”

Prvi nalazi na lokalitetu „Palačica“ zabilježeni su 80.-tih godina 20. st., a potječu iz mlađeg željeznog doba, antike i srednjeg vijeka. Probna arheološka sondiranja 1999. god. otkrila su dio antičkog metalurškog pogona za lijevanje željeza, što je prvi takav nalaz u Požeškoj kotlini. Dosadašnje spoznaje upućuju na kontinuirano naseljavanje ovog položaja od prapovijesti do novog vijeka. Nalazište predstavlja izvor potencijalno vrijedne arheološke građe i dragocjenih arheoloških podataka.

Lokacija: Imrijevci
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 1 st.p.n.e. do 15. st.

Oznaka kulturnog dobra: P-4643
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

[adrotate group=”1″]

Arheološko nalazište Krčevine – Brdo

Eneolitičko naselje na položaju Krčevine – Brdo kod Čaglina upotpunjuje arheološku sliku lasinjske kulture u Požeškoj kotlini, a svojim postojanjem i obiljem nalaza predstavlja dragocjen izvor podataka o razdoblju srednjeg eneolitika u čaglinskom kraju. Daljnje istraživanje dvaju naselja ranog brončanog doba (kulture licenske keramike i panonske inkrustirane keramike) na istom položaju imalo bi izuzetnu vrijednost s obzirom da je navedeno razdoblje arheološki slabo poznato u relevantnim prostornim okvirima.

Lokacija: Čaglin
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 4350 god.p.n.e. do 1700 god.p.n.e.

Oznaka kulturnog dobra: Z-6601
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Nadležni konzervatorski odjel: Konzervatorski odjel u Požegi
Kontakt adresa KO: M Peića 3, 34000 Požega

Telefon: 034/ 273-362

Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

Ne vidite cijenu autobusne karte?

Korisni savjeti za putovanje autobusom

Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

Vicevi o putovanju

Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska