Kulturna dobra općine Bukovlje

Arheološko nalazište “Igrač”

Prapovijesno i srednjovjekovno naselje smješteno je u sjeveroistočnom predgrađu grada Slavonskog Broda, na južnim terasama Brodskog gorja. Arheološki nalazi ukazuju na postojanje naselja iz razdoblja srednjeg vijeka te neolitičke starčevačke kulture tj. njenoj ranoj pretklasičnoj fazi – stupnju Linear A.

Lokacija: Bukovlje
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 63 st.p.n.e. do 15. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-1705
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Arheološko nalazište “Gomilice”

1950. godine, u selu Vranovci na zemljištu „Gomilice“ prilikom rekognosciranja otkrivena je brončanodobna nekropola s paljevinama grupe Gređani (žare položene dnom prema gore). Otkrivena su dva veća elipsoidna humka promjera oko 20-25 m. U sredini humka, na dubini od 1 m nađene su žare položene dnom prema gore, ispod kojih su bili pepeo i ostaci spaljenih kostiju pokojnika. Po specifičnom načinu pokopa te po vrsti keramike, ova nekropola pripada grupi brončanodobnih nekropola tipa Gređani. Grobovi u Vranovcima po svome inventaru mogu se okvirno datirati u kasno brončano doba – Br.D – ha A1.

Lokacija: Vranovci
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 14 god.p.n.e. do 12 god.p.n.e.

Oznaka kulturnog dobra: Z-4908
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

[adrotate group=”1″]

Crkva sv. Mihovila

Crkva sv. Mihovila, smještena u središtu Šušnjevaca, na istoimenom trgu, nalazi se na području crkvene nadležnosti Župe Trnjani.Prema povjesnim podacima, postoje indicije da se prva crkva u Šušnjevcima počinje graditi 1414. godine, na ruševinama stare crkve, posvećene sv. Martinu biskupu. Crkva je bila drvena zgrada smještena na lokalnom groblju. Prema spisima iz 1623., onovremenom župom upravljali su franjevci iz samostana u Velikoj. S obzirom da je u sjedištu župe s vremenom izgrađena kapela sv. Marka, župna crkva u Šušnjevcima postupno postaje sve zapuštenija. S vremenom, crkva pretrpljuje dodatne degradacije; oštećenja od strane Turaka, odnošenje vrijednog inventara i zvona u Vrhovinu i današnju župnu crkvu u Trnjanima. U konačnici, crkva je, nakon što je 1851. ostavljena pod interdiktom, 1922. godine zatvorena zbog ruševnosti.
Današnja zgrada crkve gradi se 1926. godine na slobodnom zemljištu, a površine je 60 m2. Građena je pečenom opekom kao čvrsta samostojeća zgrada, jednostavnog i decentnog oblikovanja pročelja, izvedenog u duhu vremena. Riječ je o jednobrodnoj crkvi pravokutnog oblika, sa polukružno zaključenim svetištem, u vidu niše nešto uže od širine zgrade. Na sjeveroistočnom dijelu zgrade smještena je pravokutna sakristija. Crkva posjeduje zabatni zvonik kvadratne baze, koji je sa tri strane rastvoren s manjim pravokutnim otvorima polukružnog završetka. Pokriven je jednostavnim limenim krovom, izvednim u obliku kose piramide, koja se, u vidu parožaka, lomi u svom donjem dijelu.

Lokacija: Šušnjevci, Šušnjevci
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1926. god.

Oznaka kulturnog dobra: P-4809
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

 

Kontakt podaci o konzervatorskom odjelu

Nadležni KO: Konzervatorski odjel u Slavonskom Brodu
Kontakt adresa KO: A. Starčevića 43, 35000 Slavonski Brod

Telefon: 035/ 212-570

Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

Ne vidite cijenu autobusne karte?

Korisni savjeti za putovanje autobusom

Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

Vicevi o putovanju

Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska