Kulturna dobra općine Budinščina

Crkva Majke Božje Žalosne

Crkva Majke Božje Žalosne nalazi se na dominantnom položaju izvan naselja. Jednostavnu crkvu renesansno-ranobaroknih obilježja čine izdužena lađa i polukružno svetište jednake širine te sakristija sa sjeverne strane. Pred ulazom u sakristiju je dograđen križno nadsvođeni trijem, dok je masivni zvonik dio glavnog pročelja. U osnovi kapela je zadržala karakteristike prijelaza 16. na 17. st. u izduženom korpusu lađe s prostranim svetištem polukružnog zaključka. Dodatnu zanimljivost daje izostanak inače karakterističnog svođenja lađe u 18. st. pa je kapela vjerojatno dugo zadržala svoj izvorni drveni tabulat. Istoimeni glavni oltar potječe iz druge pol. 17. st.

Lokacija: Sveti Križ
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 16. st. do 18. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-2089
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije

Župna crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije u naselju Zajezda, općina Budinšćina, srednjovjekovna je građevina iz druge polovice 15. st. s poligonalnim svetištem presvođenim radijalnim svodom, širom lađom recentno prekrivenom tabulatom, bočnom baroknom kapelom smještenom uz južni zid, baroknim predvorjem, te zvonikom koji se nalazi uz sjeverni zid svetišta. Drveni inventar sastoji se od kvalitetnog baroknog oltara sv. Josipa u bočnoj kapeli iz 1749. godine s rijetkim prikazom scene Prijestolja milosti na atici, oltara Blažene Djevice Marije u predvorju s početka 19. st., te dva oltara s kraja 19. stoljeća. Na zidu trijumfalnog luka prema lađi nalaze se fragmenti srednjovjekovnog oslika.

Lokacija: Zajezda
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 15. st. do 19. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-2843
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

[adrotate group=”1″]

Pozitiv u crkvi sv. Petra

Pozitiv iz crkve sv. Petra u Gotalovcu datira iz 1787. god. i potpisano je djelo slovenskog graditelja Antona Scholza. Opseg manuala je C/E – c3. Malo, skladno oblikovano kućište kvadratične forme, završava piramidalno oblikovanim zabatom, a istu liniju slijede i prospektne svirale. Prostor nad sviralama ispunjen je fino oblikovanim cvjetnim grančicama od kojih jedna nedostaje. Kućište je prebojano smeđe, dok su trake profilacije crvene. S obzirom da je naručen baš za kapelu sv. Petra, pozitiv uspješno upotpunjuje njezin dragocjeni povijesno-umjetnički inventar.

Lokacija: Gotalovec
Klasifikacija: glazbeni instrument
Vrijeme nastanka: 1787. god.
Autor: Antun Scholz – graditelj orgulja

Oznaka kulturnog dobra: Z-2416
Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Crkva sv. Petra

Crkva sv. Petra dominira na izdvojenom brežuljku, udaljenom od sela Gotalovec na krajnjem sjeveroistoku Krapinsko-zagorske županije. Prvi put se spominje 1639. g. kao dvorska kapela burga Gotalovec, u kojoj je vlastelinska obitelj Gothal imala svoju grobnicu. Sastoji se od tri osnovne cjeline: pravokutnog broda i kvadratnog svetišta na koje se nadovezuje nekadašnja poligonalna grobna kapela Gothala. Zadržala je gotički korpus lađe i svetišta i po svojoj je tipologiji longitudinalna građevina, nešto nižeg i užeg svetišta četvorinastog oblika koji vremenski pripada u 15. st. Povećanje gotičke kapele u današnju barokiziranu crkvu odvijalo se od 16./17. st. do sredine 18. st.

Lokacija: Gotalovec
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 15. st. do 18. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-3514
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Dvorac Zajezda

Dala ga je sagraditi obitelj Patačić oko 1740. g. Dvorac je tlocrtnog „U“ oblika s dvorištem koje s četvrte strane zatvara zid. Vanjska pročelja su ritmizirana prozorskim otvorima bez dekoracije, a rubovi su ojačani rustikom. Dvorišna su pročelja rastvorena u prizemlju i katu nizovima arkada. Organizacija dviju etaža zasniva se na nizanju prostorija uz vanjske perimetralne zidove dok se prema dvorištu protežu hodnici. Danas osim dvorca postoje neki gospodarski objekti, maleni perivoj te ribnjak. Zajezda je značajan primjer trokrilnog dvorca na hrvatskim prostorima jer označava početak razvoja baroknog koncepta u smislu razbijanja zatvorene kubične forme i uvođenja aksijalne organizacije.

Lokacija: Zajezda
Klasifikacija: profana graditeljska baština

Oznaka kulturnog dobra: Z-1904
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Burg Milengrad

Utvrda Milen ili Milengrad nalazi se na južnim obroncima Ivanščice, iznad naselja Zajezde. Sagrađena je većim dijelom na rubu okomite provalije u 16. st. U tlocrtu je nepravilnog četverokutnog oblika a čine je obodne zidine, dvije kule i palas. Prvi su joj vlasnici bili obitelj Herković (Herkffy) a kasnije je u posjedu obitelji Patačić. Od 1683. g. u povijesnim ispravama spominje se kao „Arx Diruta“. Spada u red bolje očuvanih utvrda središnje Hrvatske sa sačuvanim pojedinostima koje stilski pripadaju kasnijoj gotici i ranoj renesansi.

Lokacija: Zajezda
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 16. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-3511
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Sakralni inventar crkve Uznesenja Blažene Djevice Marije

Velika smjena inventara događala se u viša navrata, a poznate su one tijekom 18. stoljeća, sredinom 19. stoljeća i početkom 20. st. od kada je situacija uglavnom nepromijenjena.
Za postojanje gotičkog inventara znamo iz vizitacija u 17. st. Tamo se spominje svetište opremljeno krilnim oltarom sa slikama. Njega je kao i ostalu gotičku opremu tijekom 18. st. zamjenjuje barokni inventar, koji je još početkom 20. st. bio u crkvi, ali je prema pisanju Gjure Szabe 1913. bio bez velike umjetničke vrijednosti.
Danas je većina inventara neogotičkih karakteristika, a najstariji i najmonumentalniji primjerak crkvene opreme danas bočni je oltar Smrti sv. Josipa.
Župa posjeduje mnoge lijepe primjerke kaleža i ostalog priručnog suđa, uglavnom iz 18. i 19. st. zanimljivo oblikovanog i bogato ukrašenog.
Zbirka ruha također je iznimno bogata, u katalogu je odijeljena na primjerke koju za potrebe župe nabavlja biskup Stjepan Putz, a koji se izdvajaju svojom ljepotom tkanja i ukrašavanja visokim reljefnim motivima lansea i ostalo ruho.

Lokacija: Zajezda
Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
Vrijeme nastanka: 16. st. do 20. st.
Autor: Insam i Prinoth kiparska radionica; Heferer orguljarska radionica; Lavoslav Pospišil

Oznaka kulturnog dobra: Z-6107
Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Sakralni inventar kapele sv. Petra

U sakralni inventar u kapeli sv. Petra u Gotalovcu ubrajaju se glavni oltar, dva bočna oltara sv. Roka i Marije Magdalene, propovjedaonica, sakristijski ormar, ispovjedaonica, pozitiv te manje, ali izuzetno vrijedne zbirke liturgijskog ruha i posuđa, koje su pohranjene u župnom dvoru u Zajezdi. Od originalnog, mahom drvenog oltara, koji se tijekom stoljeća dosta izmijenio nije ostalo ništa zbog velikog požara koji je zadesio kapelu 1755. Od današnje opreme najviše pažnje pobuđuju dva bočna oltara iz opusa tada najproduktivnijeg i najvještijeg kipara zagrebačke nadbiskupije krajem 17. st. – Ivana Komersteinera. Specifični su po skladnom odnosu kipova i bogate dekoracije akantusa izvedenog poput čipke.
Glavni oltar je barokni retabl skladnih proporcija prepoznatljiv prema „rasparanom“ grbu obitelji Gotal u zoni atike.

Lokacija: Gotalovec
Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
Vrijeme nastanka: 17. st. do 20. st.
Autor: Antun Scholz; kipar; kipar

Oznaka kulturnog dobra: Z-6328
Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Kontakt podaci o konzervatorskom odjelu

Nadležni KO: Konzervatorski odjel u Krapini
Kontakt adresa KO: Magistratska 12, 49000 Krapina

Telefon: 049/ 371-342

Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

Ne vidite cijenu autobusne karte?

Korisni savjeti za putovanje autobusom

Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

Vicevi o putovanju

Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska