Kulturna dobra općine Brtonigla – Verteneglio

Kaštel sv. Jurja (Castel S. Giorgio, Santi Quaranta)

Kaštel sv. Jurja iznad doline rijeke Mirne trapezoidnog je tlocrta sa snažnim, dobro očuvanim bedemima. Unutrašnjim zidom kaštel je podijeljen na sjeverni i južni dio. Na sjevernom, povišenom platou formirala se jezgra srednjovjekovnog grada, danas vidljivog tek kao arheološko nalazište s ruševnom kapelom sv. Jurja. Obzirom na istaknutu poziciju moguće postojanju prapovijesne gradine, zatim antičkog naselja s lukom na rijeci Mirni, te kasnoantičkog i ranosrednjovjekovnog kastruma i refugija.

Lokacija: Nova Vas
Klasifikacija: arheološka baština

Oznaka kulturnog dobra: Z-608
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Arheološko nalazište Pećina kod kaštela sv. Jurja

Pećinsko nalazište, djelomično je intaktne stratigrafije, dužeg vremenskog kontinuiteta od eneolitika do brončanog doba, s vjerojatno barem povremenim korištenjem u kasnoj antici i ranom srednjem vijeku. Pećina ima dva veća ovalna prostora međusobno povezana užim niskim koridorom, s ulazom prema jugu, dužine 35-40 m, visine do 6 m. Intaktni donji sloj je brončanodobni, a u oštećenom gornjem sloju evidentirani su eneolitički, brončanodobni, te kasnoantički i srednjovjekovni keramički materijal.

Lokacija: Brtonigla
Klasifikacija: arheološka baština

Oznaka kulturnog dobra: Z-599
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

[adrotate group=”1″]

Arheološko nalazište Bunar sv. Martina

Na arheološkom nalazištu u blizini bunara Sv.Martina jugoistočno od Brtonigle pronađeni su ostaci antičkog građevinskog materijala, fragmenti nadgrobnog spomenika te veći broj artefakata koji se pripisuju grobnom inventaru. Nalazište je neistraženo, ali terenski podaci upućuju na postojanje sakralnog zdanja.

Lokacija: Brtonigla
Klasifikacija: arheološka baština

Oznaka kulturnog dobra: Z-600
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Arheološko nalazište Monaški vrh

Na položaju Monaški vrh jugoistočno od Brtonigle vidljiva je veća koncentracija antičkog građevinskog materijala, ostataka mozaika i kućne keramike, što upućuje na postojanje većeg kompleksa antičke ruralne arhitekture na platou brda. Toponim upućuje na kontinuitet naseljavanja i u ranom srednjem vijeku. Nalazište nije istraženo.

Lokacija: Brtonigla
Klasifikacija: arheološka baština

Oznaka kulturnog dobra: Z-601
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Arheološko nalazište gradina Valaron (Castelierre di Villanova)

Gradina Valaron (Castelliere di Villanova) je višeslojno arheološko nalazište s kontinuitetom naseljavanja od eneolita, preko brončanog i željeznog doba do antike, o čemu svjedoče pronađeni fragmenti keramike. Gradina zahvaća veću površinu. Na zapadnom je dijelu zaštićena bedemom i glavnim ulazom. Središte naselja nalazilo se u zapadnom dijelu naselja, nedaleko glavnog ulaza. Naselje je u manjim gabaritima korišteno i u antičko doba. Na sjevernom dijelu padine nalazila se prapovijesna nekropola sa žarnim grobovima, ali je zbog kontinuiteta naseljavanja moguće postojanje više lokacija nekropola.

Lokacija: Nova Vas
Klasifikacija: arheološka baština

Oznaka kulturnog dobra: Z-602
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Crkva sv. Lovre i arheološko nalazište

Nalazište se nalazi oko 200 m JI od sela Pavići. Današnja crkva sv. Lovre jednobrodna je barokna građevina iz 17. st. Prilikom posljednjih istraživanja uz začelni zid, pronađeni su ispod sloja humusa ostaci arhitekture – apside vjerojatno starije crkve ili antičke građevine. Kontinuitet kultnog mjesta sugeriraju i dvije spolije, antički natpisi – votivni, posvećen Junoni i sepulkralni (Calpurnius/ f Pup/testamento fieri iussit).

Lokacija: Nova Vas
Klasifikacija: arheološka baština

Oznaka kulturnog dobra: Z-603
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Arheološko nalazište prapovijesna gradina Gromače (Grumazze)

Arheološko nalazište Gromače (Grumazze) je prapovijesna gradina smještena na uzvišenom platou između uvala Soline i Vruje nad dolinom Mirne. Sa sjeverne i istočne strane gradina je branjena snažnim suhozidnim bedemom, danas mjestimično širokim preko 10 m. Ukupna dužina bedema iznosi preko 200 m. Sa južne i zapadne strane gradina je zaštićena prirodnom, gotovo okomitom i teško pristupačnom liticom. Uočljiva su barem dva originalna sustava ulaza sa karakterističnim jezičastim pojačanjima i megalitskim kamenim blokovima sa formiranim kutnim detaljima. Unutrašnjost gradine sadrži intaktan kulturni sloj u kojem su vidljivi fragmenti željeznodobne gradinske keramike.

Lokacija: Brtonigla
Klasifikacija: arheološka baština

Oznaka kulturnog dobra: Z-3103
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

 

Kontakt podaci o konzervatorskom odjelu

Nadležni KO: Konzervatorski odjel u Puli
Kontakt adresa KO: Ul. Grada Graza 2, 52100 Pula

Telefon: 052/ 375-660

Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

Ne vidite cijenu autobusne karte?

Korisni savjeti za putovanje autobusom

Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

Vicevi o putovanju

Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska