Kulturna dobra općine Brodski Stupnik

Arheološko nalazište “Mrsunjski Lug”

Srednjovjekovno slavensko gradište smješteno je istočno od Brodskog Stupnika, 15 km zračne linije zapadno od Slavonskog Broda. Tipično slavensko gradište barovitog tipa, nepravilnog je kružnog oblika. Od arheoloških nalaza najbrojnija je srednjovjekovna gradišna keramika i pećnjaci rađeni na dasci bez lončarskog kola ili sa znakom na dnu. Prema arheološkom materijalu ovo gradište je datirano u razdoblje 10. – 13. stoljeća.

Lokacija: Brodski Stupnik
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 10. st. do 13. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-1704
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Crkva sv. Martina

Crkva je smještena na uzvisini izvan naselja na groblju. Izgrađena je najvjerojatnije u XIII. stoljeću. Tlocrt crkve je pravokutnik na koji se naslanja polukružno svetište. Jednostavna pročelja otvorena su uskim lučno zaobljenim prozorskim otvorima. Glavno zapadno pročelje rastvoreno je u prizemlju portalom koji je zaključen dvostrukim polukružnim lukom iznad kojeg je rizalitno izvučen trokutasti timpan. U unutrašnjosti zidovi su bili oslikani freskama koje datiraju u XIV. stoljeće. Crkva je izuzetan primjer prijelaznog kasnoromaničkog stila u Slavoniji.

Lokacija: Lovčić
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 13. st. do 14. st.

Oznaka kulturnog dobra: N-41
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: kulturno dobro od nacionalnog značenja

[adrotate group=”1″]

Crkva sv. Martina

Crkva sv. Martina je smještena na uzvisini iznad naselja Lovčić na groblju. Građena je opekom. U tlocrtu jednobrodna crkva iz 13. st. zaključena je užim i nižim polukružnim svetištem koje je presvođeno polukalotom. Unutrašnjost crkve izvorno je oslikana srednjovjekovnim freskama u dva slikana sloja čiji su ostaci otkriveni konzervatorsko – restauratorskim istraživanjima. Jednostavna pročelja rastvorena su uskim lučno zaobljenim prozorskim otvorima. Glavno, zapadno pročelje rastvoreno je u prizemlju portalom koji je zaključen dvostrukim polukružnim lukom iznad kojeg je rizalitno izvučen trokutasti timpanon. Crkva je izuzetan primjer prijelaznog kasno-romaničkog stila u Slavoniji.

Lokacija: Lovčić
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 13. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-1283
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Arheološko nalazište “Krči”

Nalazište se nalazi kod Starog Slatinika oko 365 – og km današnje autoceste Zagreb – Lipovac. Prilikom krčenja šume za izgradnju autoceste Zagreb – Beograd, iskopan je grob iz kasnog brončanog doba. U grobu je bio spaljeni pokojnik u keramičkoj urni – žari, uz koju je kao grobni prilog nađen jedan keramički ćup. O postojanju nekropole na ovom mjestu govori i nalaz iz 1908. godine: brončana igla s makovom glavicom, koja se datira u kasno brončano doba – Broncu D. Pregledom terena pronađeni su na površini ulomci istovrsne keramike, što ukazuje na postojanje naselja i nekropole iz kasnog brončanog doba. Nalazi keramike i brončane igle pripadaju tzv. Virovitičkoj grupi.

Lokacija: Stari Slatinik
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 14 st.p.n.e. do 12 st.p.n.e.

Oznaka kulturnog dobra: Z-4951
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Tradicijska kuća, Ulica Stjepana Radića 155

Uzdužna, visokoprizemna tradicijska kuća obitelji Štimac građena je tijekom tridesetih godina dvadesetog stoljeća.Zgrada pravilnog pravokutnog tlocrta, podignuta je uzduž glavne ulice, s pročeljem naglašene estetike u duhu oblikovanja tipičnog za razdoblje od prvih nekoliko desetljeća dvadesetog stoljeća, obilježeno stilskim epohama secesije i art decoa.
Pročelje zgrade posjeduje četiri tradicijska prozora, očuvane izvorne stolarije, istaknuta dekorativnom plastikom, u ravnomjernom rasporedu, na središnjem dijelu pročelja.

Lokacija: Brodski Stupnik
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 20. st.

Oznaka kulturnog dobra: P-4638
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

Tradicijska kuća, Ulica Stjepana Radića 153

Tradicijska stambena zgrada „fronta puta“, građena krajem 19. st., posjeduje očuvano ulično pročelje jednostavnije dekoracije, koje se sastoji od niskog sokla, središnjeg dijela fasade i područja profiliranog potkrovnog vijenca.
Zgradu grade supružnici Agata i Petar Štimac, doseljenici iz Like i Gorskog Kotara. U troprostornoj tradicijskoj zgradi, s uzdužnim, zatvorenim trijemom, uz supružnike je živjelo i odraslo i njihovih osmero djece.
Dugačko pročelje kuće, izvorno rastvoreno sa pet identičnih, neravnomjerno raspoređenih prozora, dekorirano je relativno jednostavno, u vidu kombiniranja historicističkih i secesijskih stilskih utjecaja.

Lokacija: Brodski Stupnik
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 19. st.

Oznaka kulturnog dobra: P-4639
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

Stari zvonik – kapelica u Lovčiću

Zgrada starog zvonika – kapelice, smještena uz glavnu ulicu, u središtu naselja Lovčić, uz noviju mjesnu kapelicu, sagrađena je kao samostalna zgrada, Kapelica sv. Florijana, 1860. godine i imala je funkciju mjesta za obavljanje katoličkog bogoslužja i druge vjerske obrede do šezdesetih godina dvadesetog stoljeća, kad je podignuta susjedna, prostranija kapelica posvećena istom svetcu. Kapelicu, odnosno zvonik, blagoslovio je 7. travnja 1862. godine Matej Aleksandar Babić, arhiđakon i župnik u Novoj Kapeli.
Riječ je o manjoj zgradi kvadratne baze, izvedenoj u formi nižeg zvonika, građenog u vidu zvonare – tradicijske sakralne zgrade manjih dimenzija, koja predstavlja reducirani oblik sakralne građevine. Unatoč posjedovanju zvoniku, s obzirom na neke karakteristike, u prvom redu uređenje interijera, zgrada se djelomično uklapa i u tipologiju tradicijskih kapelica – poklonaca, zabilježenih na širem slavonskom području.
Zvonik je građen pečenom opekom, a unutar gornjeg dijela posjeduje manje zvono. Vanjsko oplošje zgrade izvedeno je relativno jednostavno, u maniri historicističkih stilskih karakteristika.
Na središnjem dijelu glavnog pročelja pozicionirana su manja drvena vrata. U gornjoj zoni pročelja izvedena je, u gornjem dijelu polukružno zaključena plitka niša, nadsvođena istaknutim lučnim okvirom iznad kojeg je reljefno, u žbuci, istaknut brojčani natpis „1892.“, koji vjerojatno označava godinu obnove zgrade. U niši se nalazi oštećeni ostatak pučkog sakralnog prikaza, koji je, s obzirom na posvetu zvonare, vjerojatno prikazivao sv. Florijana.

Lokacija: Lovčić, Lovčić, uz k. br. 23/B
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1860. god.

Oznaka kulturnog dobra: P-5445
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

 

Kontakt podaci o konzervatorskom odjelu

Nadležni KO: Konzervatorski odjel u Slavonskom Brodu
Kontakt adresa KO: A. Starčevića 43, 35000 Slavonski Brod

Telefon: 035/ 212-570

Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

Ne vidite cijenu autobusne karte?

Korisni savjeti za putovanje autobusom

Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

Vicevi o putovanju

Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska