Kulturna dobra općine Brod Moravice

Na području općine Brod Moravice nalazi se 16 kulturnih dobara. 7 dobara pripadaju kategoriji kulturno-povijesna cjelina, 4 dobra pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 3 dobra pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 1 dobro pripada kategoriji sakralni/religijski predmeti, a 1 dobro pripada kategoriji sakralno-profana graditeljska baština.

Sva dobra općine Brod Moravice:

 • Crkva sv. Duha
 • Crkva sv. LucijeCrkva sv. Marije Škapularske (sv. Marije Snježne)Crkva sv. Mihovila na grobljuCrkva sv. Nikole i župni uredEtnozona Delači, Maklen, Moravička SelaEtnozona Doluš – Brod MoraviceEtnozona Kuti – Brod MoraviceEtnozona Sv. Andrija – KutiKuća Delač, Delači 1Kuća Ožanić-Žižek, Delači 8Kulturno-povijesna cjelina naselja Male DrageRuralna cjelinaRuralna cjelina naseljaSkulptura “Sv. Roka” u župnom uredu sv. NikoleStambeni objekt Mance, Kuti 21

  Crkva sv. Duha

  Jednobrodna građevina s izbačenom poligonalnom apsidom, zvonikom na pročelju, istakom na južnom pročelju i sakristijom uz sjevernu fasadu, a krovište je prekriveno biber crijepom. Sadašnje stanje rezultat je dogradnje, produženja i povećanja visine manjeg sakralnog objekta (vjerojatno iz XVII. st) iz 1892. g. kada je prethodni drveni zvonik zamijenjen novim zidanim. Unutrašnjost je opremljena neogotičkim drvenim polikromiranim oltarima. Glavni oltar sa slikom Sv. Trojstva, sv. Valentina i sv. Antona Padovanskog rad je Rutara iz Osilnice iz 1894. g. Strop broda je ravan dok svetište ima rebrasti svod a sakristija križnorebrasti svod sa zaglavnim kamenima.

  Lokacija: Male Drage
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 17. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-1986
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva sv. Lucije

  Crkva sv. Lucije na mjesnom groblju Goršeti, kraj Brod Moravica, jednobrodna je građevina s istaknutom poligonalnom apsidom i zvonikom na preslicu. Posebnost je što spada među najstarije zidane crkve u Gorskom Kotru iz 17. st., te što na sjevernom zidu ima sačuvan veći dio votivnog križa u krugu sa zrakama, izveden crvenim okerom, kao tipološki jedinstven primjer na ovom području. Na sjevernom i južnom zidu crkve također su vidljivi tragovi oslika. Drvene klupe oslikane tamnim rombovima, krugovima i stiliziranim ljiljanima, rijedak su obrtnički rad, iako su vanjština i unutrašnjost crkve zapravo vrlo jednostavni.

  Lokacija: Goršeti
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 17. st. do 18. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-2595
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh [adrotate group=”1″]

  Crkva sv. Marije Škapularske (sv. Marije Snježne)

  Smještena je u središtu naselja, uz glavnu komunikaciju na povišenom platou.Građena je 1663. g, na mjestu starije kapele.Jednobrodna je dvoranska građevina sa poligonalnim svetištem i masivnim zvonikom na glavnom pročelju te manjom sakristijom uz svetište. Unutrašnjost građevine je jednostavna.Ističe se glavni oltar iz 1663.g., polikromiran, drveni,pozlaćen i posrebren, sa rezbarijama, inkrustacijama i mramorizacijom.Baroknih je stilskih odlika sa renesansnim elementima.

  Lokacija: Moravička Sela
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 1663. god.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-1985
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva sv. Mihovila na groblju

  Jednobrodna građevina manjih dimenzija, poligonalne apside, smještena uz mjesno groblje izvan naselja. Prema zapisu na unutrašnjem zidu građena je 1672.g. Na pročeljima su sačuvani votivni križevi u krugu (pet križeva) u freskotehnici. Unutrašnjost je bila bogato oslikana te je sačuvano četrnaest votivnih križeva u krugu kao i manji dijelovi fresko slikarija.

  Lokacija: Šimatovo
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 1672. god.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-1999
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva sv. Nikole i župni ured

  Jednobrodna građevina, presvođena, pačetvorinastog tlocrta s poligonalnom apsidom, pravilno orijentirana, sagrađena na blagoj uzvisini u središtu naselja.Masivni zvonik (prvotna zrinska branič kula iz 16.st.) smješten je uz jugoistočno pročelje. Na glavnom portalu uklesana je godina gradnje 1434 te godina pregradnje 1834.Unutrašnjost je opremljena vrlo lijepim inventarom neogotičkih stilskih odlika sa kraja 19.st.Uz ulaz i u prednjem dijelu broda nalazi se sedam nadgorbnih kamenih ploča s uklesanim tekstovima, svi iz početka 18.st.

  Lokacija: Brod Moravice, I.G. Kovačića 1
  Klasifikacija: sakralno-profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 1434. god.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-1683
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Etnozona Delači, Maklen, Moravička Sela

  Osobitost registriranog prostora je tipična kuća zidana od kamena i drva, s krovom na dvije vode pokrivenim daskom ili crijepom, poluskošenog oblika, te malih prozorskih otvora i kamenih portala s obrađenim drvenim portalima. Tipičnost organizacije prostora unutar naselja je organizacija prema okućnicama s gospodarskim zgradama – sjenicama oblikovanim prema zasadama predaje tijekom 19.st. Okoliš naselja odlikuje se oblikovanjem zemljišta obradivog prostora, bez izgrađenih objekata što govori o staroj slavenskoj poljoprivrednoj kulturi gospoštije Gornje Moravice, odnosno Broda na Kupi do kraja 17.st.

  Lokacija: Delači
  Klasifikacija: kulturno-povijesna cjelina
  Vrijeme nastanka: 17. god.

  Oznaka kulturnog dobra: RRI-0365-1975.
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – kulturno – povijesna cjelina
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Etnozona Doluš – Brod Moravice

  Etnozona obuhvaća selo Doluš s neposrednim poljoprivrednim okolišem, a rasprostire se uz desnu obalu Kupe. Dio je zone mlin (maljenca), kameni nadsvođeni objekt podrumskog tipa (kjevder) te kameni zid, ostatak projekta regulacije Kupe iz 19. stoljeća iz vremena francuske okupacije Gorskog Kotara. Samo naselje sastoji se od nekoliko pretežno kamenih kuća i gospodarskih objekata. Selo se datira u 15. stoljeće, nastalo kao jedno od selišta brodske gospoštije, prema građevinskim odlikama i organizaciji poljoprivredno oblikovanog okoliša predstavlja tipičan primjer pokupskog goranskog naselja s okolišem koje se oblikovalo od 15. do 19. stoljeća.

  Lokacija: Doluš
  Klasifikacija: kulturno-povijesna cjelina
  Vrijeme nastanka: 15. st.

  Oznaka kulturnog dobra: RRI-0199-1978.
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – kulturno – povijesna cjelina
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Etnozona Kuti – Brod Moravice

  Etnozona Kuti obuhvaća selo Kuti s poljoprivrednim neposrednim okolišem. Selo se nalazi u brodomoravičkom kraju na raskršću puteva koji vode od Lujzinske ceste prema kupskoj dolini i od Lukovdola prema Brodu na Kupi. Sastoji se od niza kuća pretežno zidanih kamenom s drvenim dijelovima skošenog krovišta. Do polovice 19. st. seoski prostor obuhvaćao je niz kuća s okućnicom koje su se kasnijim gradnjama upotpunile u zbijeni niz objekata orijentiranih na ulicu. Okoliš čine oranice i sjenokoše. U široj okolini nalazi se kamena nadsvođena zavjetna kapela sv. Andrije.

  Lokacija: Gornji Kuti
  Klasifikacija: kulturno-povijesna cjelina

  Oznaka kulturnog dobra: RRI-0395-1976.
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – kulturno – povijesna cjelina
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Etnozona Sv. Andrija – Kuti

  Etnozona Sv. Andrije obuhvaća lokaciju „Vrh sv. Andrije“ s istoimenom kapelicom iz prve polovice 17.st. te područje užeg i šireg okoliša okupljenog između sela Kuti i Brod Moravice. Kapelica Sv. Andrije zavjetna je kapelica povodom stočne kuge, poligonalne apside, zvonika na preslicu. Građena je od kamena, a prekrivena drvenom građom. Okoliš čine pašnjaci, sjenokoše i njive. Zaštićena cjelina dokumentira povijest brodomoravčkog kraja iz 17.st., u širem društvenom smislu.

  Lokacija: Brod Moravice
  Klasifikacija: kulturno-povijesna cjelina
  Vrijeme nastanka: 17. st.

  Oznaka kulturnog dobra: RRI-0222-1978.
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – kulturno – povijesna cjelina
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Kuća Delač, Delači 1

  Kuća Delač trodijelna je niska prizemnica, netipičnog rasporeda prostorija za Gorski kotar, male tlocrtne površine, zabatnim pročeljem orijentiranim prema ulici. Sastoji se od centralne prostorije koja ima otvoreno krovište i ognjište, dok dvije sobe imaju strop. Krov je pokriven šindrom – cijepanom daskom. Zidovi su pretežno od kamena, a veća soba – hiša, od drva. Od 70-tih godina 20.st. u objektu je prezentirana zbirka sa karakterističnim etnografskim mobilijarom s kraja 19. i početka 20.st.

  Lokacija: Delači, Delači 1
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 16. st. do 18. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-147
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Kuća Ožanić-Žižek, Delači 8

  Kuća Ožanić-Žižek u Delačima istaknuti je primjer visoko razvijene tradicijske arhitekture Gorskog kotara. Građena na starijim temeljima, 1826.g. o čemu svjedoči ulazni kameni portal sa zaglavnim kamenom i navedenim inicijalima graditelja Jure Ožanića.Od stolarije, osobito su izrade drvena vrata koja vode u pivnicu. Višeprostorna je građevina, u prizemlju i dijelu 1. kata nadsvođena. Organizacija prostora kuće tipičan je organizaciji kućnog prostora brodmoravičkog kraja.Građevni materijali su kamen i drvo, a kuća je pokrivena cijepanom daskom-šindrom.Funkcionalni raspored ima prostor za ljude, ostavu, stoku što je također osobitost tipične organizacije ruralnih kuća Gorskog Kotara.

  Lokacija: Delači, Delači 8
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 1826. god.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-148
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Kulturno-povijesna cjelina naselja Male Drage

  Male Drage su, čini se, oformljene u 17. st. za vrijeme gospodarenja Zrinskih Gorskim kotarom, budući se stara crkva naselja datira u to vrijeme. Naselje je protežnog tipa, stambeni objekti nižu se uz glavnu uzdužnu komunikaciju koja se u središtu mjesta dijeli u tri manja kraka. Kuće su samostojeće jednokatnice, neograđenih okućnica a gospodarski objekti locirani su dalje od kuća. Donji podrumski dio kuća je kamen, a gornji stambeni obložen daskama slaganim okomito sa spojnom letvicom. Gospodarski objekti, sjenici i štale, mahom su drveni. Male Drage jedno je od rijetkih naselja 19. st. Gorskog kotara koje je u cijelosti sačuvalo tradicionalnu organizaciju prostora i graditeljskog fundusa.

  Lokacija: Male Drage
  Klasifikacija: kulturno-povijesna cjelina
  Vrijeme nastanka: 17. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-4428
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – kulturno – povijesna cjelina
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Ruralna cjelina

  Osobitost naselja Delači sastoji se u vrijednosti skupa objekata na jednom prostoru, koji svaki za sebe predstavljaju spomenik kulture, dokumentirajući razvojni niz ruralnog graditeljstva ovog kulturnog kruga. Najstariji objekti broje i do nekoliko stoljeća i povijest im seže do 17. st. i prije (kuća Ivana Delača), dok se pojava mlađih, tipski razvijenijih, veže uz rano 19. st. (kuća Antona Ožanića). Ne izostaju ni kuće građanskog goranskog tipa koje nastaju od početka 20. st.

  Lokacija: Delači
  Klasifikacija: kulturno-povijesna cjelina
  Vrijeme nastanka: 16. god. do 17. god.

  Oznaka kulturnog dobra: RRI-0278-1971.
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – kulturno – povijesna cjelina
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Ruralna cjelina naselja

  Ruralna cjelina Colnari obuhvaća istoimeni zaselak s okolišem, a dio je šire prostorne cjeline Završja, iznad kupske doline. Sastoji se od tri kućišta stambene i gospodarske namjene, pretežno od kamena, sa dvostrešnim krovom pokrivenim crijepom. Neposredni okoliš čine vrtovi, a većim dijelom šume i sjeništa. Zaselak Colnari dio su šireg područja oblikovanog u 15/16. st. i predstavlja ruralnu organizaciju tog dijela Gorskog Kotara.

  Lokacija: Colnari
  Klasifikacija: kulturno-povijesna cjelina
  Vrijeme nastanka: 15. st. do 16. st.

  Oznaka kulturnog dobra: RRI-0390-1976.
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – kulturno – povijesna cjelina
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Skulptura “Sv. Roka” u župnom uredu sv. Nikole

  Drvena polikromirana skulptura «Sv. Rok» iz Brod Moravica (92 x 30 x 25 cm), rad nepoznate radionice, vrijedan je primjer ranobaroknog drvorezbarstva 17. stoljeća.

  Lokacija: Brod Moravice
  Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
  Vrijeme nastanka: 17. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-2400
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Stambeni objekt Mance, Kuti 21

  Kuća Mance u Gornjim Kutima građena je od kamena i drveta, organizirana je u tri etaže, danas potpuno urušenog krovišta. Prema organizaciji ukupnog prostora to je tipičan objekt goranskog predajnog nasljeđa iz 18/19. stoljeća ili ranije, te reprezentira arhitekturu goranskog područja s utjecajem primorskog graditeljstva. Građena je oko 1740. godine, nebitno izmijenjena 1820. godine, te predstavlja najstariji sigurno datirani ruralni objekt brodmoravičkog kraja.

  Lokacija: Gornji Kuti, Kuti 21
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 1740. god.

  Oznaka kulturnog dobra: RRI-0374-1975.
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh
  Nadležni konzervatorski odjel: Konzervatorski odjel u Rijeci
  Kontakt adresa KO: Užarska 26, 51000 Rijeka

  Telefon: 051/ 311-300

  Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

  Ne vidite cijenu autobusne karte?

  Korisni savjeti za putovanje autobusom

  Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

  Vicevi o putovanju

  Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska