Kulturna dobra općine Brinje

Na području općine Brinje nalazi se 18 kulturnih dobara. 8 dobara pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 3 dobra pripadaju kategoriji sakralni/religijski predmeti, 2 dobra pripadaju kategoriji ostalo, 1 dobro pripada kategoriji glazbeni instrument, 1 dobro pripada kategoriji etnografska građa, 1 dobro pripada kategoriji sakralno-profana graditeljska baština, 1 dobro pripada kategoriji znanje i vještine, a 1 dobro pripada kategoriji znanost i tehnika.

Sva dobra općine Brinje:

 • Crkva Našašća Svetog Križa
 • Crkva Preobraženja GospodnjegCrkva sv. Antuna PadovanskogCrkva sv. Ivana KrstiteljaCrkva sv. Nikole BiskupaKapela sv. Fabijana i SebastijanaKapela sv. Petra i PavlaKapela sv. VidaMlin vretenašMost preko potoka RadetićaOltari Presvetog Trojstva i Žalosne Gospe u kapeli burga SokolacOrgulje u crkvi Blažene Djevice MarijePriprema tradicijskoga ličkoga sira škripavcaRuševine starog grada SokolcaSakralni inventar crkve sv. Nikole BiskupaSkulptura Ranjeni KristStacionarni lokomobil Guttler & COZbirka narodnog blaga Općine Brinje

  Crkva Našašća Svetog Križa

  Župna crkva Našašća Svetog Križa nalazi se na ulazu u naselje uz glavnu cestu. Riječ je o jednobrodnoj građevini, glavnim pročeljem orijetiranoj jugoistočno, pravokutnog tlocrta s nešto užim svetištem s polukružnom apsidom, sakristijom s župnim stanom južno uz svetište, te zvonikom iznad glavnog pročelja. Župna crkva Našašća Svetog Križa sagrađena je 1821. godine u stilu baroknog klasicizma. Stradala je u II. svjetskom ratu, te je nakon njega obnovljena. Crkva posjeduje arhitektonske, povijesne i ambijentalne vrijednosti.

  Lokacija: Križpolje, Križpolje 19
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 1821. god.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-5747
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva Preobraženja Gospodnjeg

  Crkva Preobraženja Gospodnjeg podignuta je 1933. godine smještena je u naselju, uz prometnicu. Jednobrodna je građevina, glavnim je pročeljem orijentiranim sjeverozapadno, dimenzija (24.80 x 15.60 m) s trolisnim svetištem unutar cinktora prostora omeđenog kamenim zidom.Glavno pročelje je naglašeno trakama u žbuci te ukrasom u formi visećih arkadica, koji prati kosine krovišta. Iznad glavnog pročelja se uzdiže osmerokutni zvonik vijencima razdijeljen u tri zone. Plohe prve zone naglašene su trakama u žbuci, te ukrasom u vidu visećih arkadica, druga zona uz oblikovanje i ukras sukladan onom prve zone posjeduje i ritmiziranu izmjenu polukružno zaključenih otvora i slijepih otvora, a treća zona je rastvorena sa osam manjih polukružno svedenih otvora. Crkva Preobraženja Gospodnjeg u Brinju podignuta je 1933. godine nakon opetovanih zahtjeva pravoslavne crkvene zajednice za izgradnjom pravoslavne crkve u Brinju, nakon što je crkva u obližnjim Lučanima porušena. U regionalnim se okvirima ističe monumentalnošću te očuvanošću izvornih elemenata arhitektonskog oblikovanja.

  Lokacija: Brinje
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 1933. god.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-6745
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh [adrotate group=”1″]

  Crkva sv. Antuna Padovanskog

  Župna crkva sv. Antuna Padovanskog u Letincu jednobrodna je građevina pravokutnog tlocrta, s užim poligonalnim svetištem, sakristijom sjeverno uz svetište i zvonikom u desnoj osi glavnog pročelja. Smještena je u naselju, na uzvisini uz cestu. Pravilno je orijentirana i ograđena cinkturom. Glavnim pročeljem dominira zvonik koji je rizalitno izvučen na desnom dijelu pročelja. Portal je istaknut i zaključen timpanom, postavljen u središnjoj osi pročelja, a iznad, u razini kora, nalazi se okulus. Crkva je izgrađena kombinacijom kamena i cigle 1907.g., a projektirao ju je arhitekt Vinko Rauscher u stilu kasnog historicizma.

  Lokacija: Letinac
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 1907. god.
  Autor: Vinko Rauscher

  Oznaka kulturnog dobra: Z-2939
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva sv. Ivana Krstitelja

  Župna crkva smještena je u naselju i glavnim je pročeljem orijentirana prema sjeverozapadu. Riječ je jednobrodnoj građevini pravokutna tlocrta s poligonalnim svetištem, sakristijom sjeveroistočno uz svetište i zabatnim zvonikom. Glavno pročelje vertikalno je podijeljeno u tri osi. Središnja os je naglašena trakama u žbuci i boji, te je raščlanjena ulaznim portalom, okulusom u zoni kora, pravokutnim prozorom u zoni zabata, te zvonikom s otvorima za zvona na sve četiri strane. Prema podacima iz biskupskih vizitacija župa se prvi puta spominje 1723. godine dok je crkva sagrađena 1873. godine. Župna crkva sv. Ivana Krstitelja, obogaćena ranobaroknim i historicističkim inventarom, posjeduje arhitektonsku, povijesnu i ambijentalnu vrijednost.

  Lokacija: Lipice
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 1873. god.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-5581
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva sv. Nikole Biskupa

  Župna crkva sv. Nikole Biskupa nalazi se u naselju Stajnica. Riječ je o pravilno orijentiranoj jednobrodnoj građevini s užim poligonalnim svetištem, sakristijom sjeverno uz svetište i rizalitno istaknutim zvonikom. Lađa ima ravan strop zaključen holkelom, dok je svetište svođeno polukalotom. U lađi se nalazi drveno pjevalište poduprto stupovima. Glavno pročelje crkve koncipirano je u tri osi od kojih je središnja blago rizalitno istaknuta. Središnja je os vijencima podijeljena u četiri etaže. Stajnička je kapelanija počela djelovati 1737. godine, dok je sadašnja crkva sagrađena 1824. godine u kasnobaroknom slogu na mjestu starije kapele koja je imala zaseban toranj. Do temeljite sanacije dolazi 1920-tih, kada je nadograđena lađa i zamijenjen krov, te su nabavljena nova zvona. Crkva je još jednom obnavljana 1930-tih godina. Crkva posjeduje arhitektonske i povijesne vrijednosti kao i ambijentalne vrijednosti u smislu simbola u identitetu Stajnice.

  Lokacija: Stajnica, Stajnica bb
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 1824. god.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-6349
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Kapela sv. Fabijana i Sebastijana

  Kapela sv. Fabijana i Sebastijana u Brinju jednobrodna je građevina pravokutnog tlocrta, s užim polukružnim svetištem i preslicom za zvona. Sagrađena je polovicom 16. stoljeća, a visoka preslica i trijem dograđeni su u 19. stoljeću. Unutrašnjost kapele je oslikana. Kapela je sačuvala kasnoromaničke i renesansne oznake i jedna je od zavjetnih crkava pučkog graditeljstva protiv rata i kuge koji su brinjski kraj zadesili u 16. st. Pripada grupi rijetko sačuvanih srednjovjekovnih kapela na ličkom području.

  Lokacija: Brinje, Frankopanska ulica
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 16. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-313
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Kapela sv. Petra i Pavla

  Kapela sv. Petra i Pavla u Stajnici smještena je na brdu i glavnim je pročeljem orijentirana sjeverozapadno. Jednobrodna je građevina pravokutnog tlocrta, s užim pravokutnim svetištem i zvonikom na preslicu na pročelju. Ispred glavnog pročelja nalazi se zatvoreni trijem. Kapela je izgrađena početkom 19. stoljeća na mjestu srednjovjekovne crkve, najvjerovatnije srušene za vrijeme Turaka.

  Lokacija: Stajnica
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 19. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-6352
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Kapela sv. Vida

  Kapela sv. Vida u Brinju jednobrodna je gotička građevina s nešto užim trostrano zaključenim svetištem i masivnim zvonikom ispred glavnog pročelja. Glavno pročelje većim dijelom prekriva zvonik otvoren ulaznim portalom s gotičkim dovratnikom. Iznad ulaznog portala je grb Frankopana, u srednjoj etaži pravokutna niša, u posljednjoj dvostruki otvor između kojeg je skulptura medvjeđe glave. Kapela posjeduje djelomično sačuvani barokno-klasicistički inventar. Kapela sv. Vida jedna je od rijetko sačuvanih srednjovjekovnih kapela na ličkom području.

  Lokacija: Brinje
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 15. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-312
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Mlin vretenaš

  Drveni mlin vretenaš se nalazi u naselju uz cestovnu komunikaciju. Riječ je o građevini pravokutna tlocrta, dimenzija 7.25 x 4.15 m, oslonjenoj na dva upornjaka zidana priklesanim kamenom.Zidne stijene mlinice izvedene su horizontalno postavljenim planjkama na uglovima vezanim tesarskim vezom na „hrvatski ugao“, dodatno učvršćenim nazidnicom u formi serklaža i poprečnim gredama rogova krovne konstrukcije. Mlinica je zaključena dvostrešnom krovnom konstrukcijom, dok su krovni zabati izvedeni vertikalno postavljenom daščanom oplatom. Mlinsko postrojenje sastoji se od dvije jedinice (kola), od kojih su očuvani gotovo svi elementi. Također se u mlinici nalaze i škrinje za pohranu brašna.Spomenička vrijednost ovog objekta vernakularne arhitekture leži u visokom stupnju očuvanosti, što svakako predstavlja rijedak slučaj na području Like, prvenstveno vezan uz društveno ekonomske faktore (odumiranje prostora i depopulaciju), također predstavlja važan spomenik vezan uz tradiciju prerade i mljevenja žitarica na području Brinja i okolice.

  Lokacija: Brinje, Brinje 319
  Klasifikacija: ostalo
  Vrijeme nastanka: 19. st. do 20. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-6446
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Most preko potoka Radetića

  Riječ je o kamenom mostu sa dva luka i kamenom ogradom koji se nalazi u središtu Brinja. Zidan je kombinacijom priklesanog i fino klesanog kamena, a dimenzije su mu 12 x 7 metara. U središtu jedne kamene ograde nalazi se sunčana ura izvedena u obliku segmenta jonskog stupa. Most je podignut je 1801. godine kao dio sustava Struppijeve Jozefinske ceste koja je povezivala Karlovac i Senj.Most preko potoka Radetića posjeduje povijesnu vrijednost u vidu simbola važnosti Brinja kao prometnog čvorišta u prošlosti i ambijentalne vrijednosti u smislu važnosti za identitet Brinja.

  Lokacija: Brinje
  Klasifikacija: ostalo
  Vrijeme nastanka: 1801. god.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-6538
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Oltari Presvetog Trojstva i Žalosne Gospe u kapeli burga Sokolac

  Inventar kapele Presvetog Trojstva u burgu Sokolac čine dva drvena polikromirana oltara posvećena Presvetom Trojstvu i Žalosnoj Gospi, izrađena u drugoj polovici 17. stoljeća u stilu manirizma. Glavni oltar posvećen je Sv. Trojstvu, a bočni oltar Žalosnoj Gospi te je smješten u zapadnoj apsidi kapele. Važno je obratiti pozornost na dvije skulpture unutar korpusa oltara, a to su: drvena polikromija Madona s Djetetom na glavnom oltaru i polikromirana kamena Pieta na bočnom oltaru. Obje su skulpture velike umjetničke kvalitete iz prve polovice 15. st. i kasnogotičke po stilskim karakteristikama.

  Lokacija: Brinje
  Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
  Vrijeme nastanka: 15. st. do 17. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-4703
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Orgulje u crkvi Blažene Djevice Marije

  Orgulje sjevernog tipa, s kraja 19. stoljeća pripisuju se J. Angsteru, a montirala ih je tvrtka Heferer. Kučište sjevernog tipa s tri tornja u prospektu bogato je ukrašeno. Mehaničkog su sistema s jednim manualom. Kućište je prebojano svijetlo smeđe, uklade pilastri i lezene su oker žute, a dekorativne aplikacije su pozlaćene.

  Lokacija: Brinje
  Klasifikacija: glazbeni instrument
  Vrijeme nastanka: 19. st.
  Autor: J. Angster; Tvrtka Jozsef Angster iz Pečuha

  Oznaka kulturnog dobra: Z-4224
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Priprema tradicijskoga ličkoga sira škripavca

  Lički sir škipavac priprema se u Lici kao i u selima podno Velebita. Ovaj sir posjeduje posebno specifično svojstvo da škripi pod zubima dok je mlad. Proizvodnja ovog sira jedan je od simbola regionalnog identiteta Like i Hrvatskog primorja.

  Lokacija: Brinje
  Klasifikacija: znanje i vještine

  Oznaka kulturnog dobra: Z-3616
  Vrsta: nematerijalno kulturno dobro
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Ruševine starog grada Sokolca

  Stari grad Sokolac smješten je u naselju, na uzvisini. Poligonalnog je tlocrta s branič kulom na jednom i kapelom Sv. Trojstva na drugom kraju, a pomoćnim objektima izgrađenim uz zidine. Kapela je dvokatna s kriptom, nepravilnog tlocrta i svođena križno rebrastim svodovima. U kapeli su dva oltara iz 1653. g. na mjestu starih, a u njih su postavljeni drveni kip Madone i kamena “Pieta” iz oko 1400.g. Burg i kapelu sagradili su Frankopani početkom 15. st, a nakon turske opasnosti cijeli kompleks je zapušten i počinje propadati. Gotička kapela Sv. Trojstva najbolje je sačuvana burgovna kapela u Hrvatskoj i jedan je od najznačajnijih fortifikacijsko-sakralnih kompleksa kontinentalne Hrvatske.

  Lokacija: Brinje
  Klasifikacija: sakralno-profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 14. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-2710
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Sakralni inventar crkve sv. Nikole Biskupa

  Župna crkva sv. Nikole Biskupa u Stajnici sagrađena je 1824. godine u kasnobaroknom stilu. U njenoj unutrašnjosti nalazi se inventar kojeg čine: glavni oltar posvećen sv. Nikoli Biskupu, bočni oltari posvećeni sv. Antunu Padovanskom i Srcu Isusovu i propovjedaonica. Inventar župne crkve sv. Nikole Biskupa stilski je usklađen s arhitekturom objekta te s njim čini jednu umjetnički vrijednu i zanimljivu cjelinu.

  Lokacija: Stajnica
  Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
  Vrijeme nastanka: 18. st. do 19. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-6124
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Skulptura Ranjeni Krist

  Skulptura Ranjeni Krist smještena je u župnoj crkvi sv. Marije u Brinju, ali se pretpostavlja da je izvorno bila smještena u kapeli sv. Trojstva unutar burga Sokolac u Brinju, što se ne može sa sigurnošću utvrditi. Riječ je o drvenoj polikromiranoj skulpturi, dimenzija 130 x56x40 cm, radu nepoznata autora, koju sukladno stilskim karakteristikama datiramo u 16. ili 17. stoljeće. Skulptura prikazuje Krista u sjedećem položaju, čije je nago tijelo zaogrnuto dugačkim plaštem koji se u naborima spušta do poda. Plašt pričvršćen kopčom u zoni klučne kosti, prekriva veći dio tijela, a neogrnuti ostaju naturalistički obrađena zona prsnog koša i lijeva noga na koju se Krist oslanja s obadvije ruke privezane konopcem. Glava blago nagnuta udesno, naglašena je bradom, blago valovitom dužom kosom, a okrunjena je trnovom krunom. Pogled Krista je usmjeren prema dolje. Svi vidljivi dijelovi Kristova tijela markirani su kapima krvi, kao simbolom njegove muke. Skulptura Ranjeni Krist iz župne crkve u Brinju ističe se svojom očuvanošću, likovnim i povijesno umjetničkim vrijednostima u regionalnim okvirima Like, pa i šire.

  Lokacija: Brinje
  Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
  Vrijeme nastanka: 16. st. do 17. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-6437
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Stacionarni lokomobil Guttler & CO

  Stacionarni lokomobil proizvođača Guttler & CO smješten je u zasebnoj zgradi stolarije u vlasništvu Industrogradnje d.d. Riječ je o stacionarnom lokomobilu snage 160 KS, dimenzija 8.5m x 3.2m x 1.7m i serijskog broja 2549. Lokomobil je kao nov i nerabljen montiran i pušten u pogon 1940. Godine za potrebe pilane obitelji Parac u Brinju. Stacionarni lokomobil iznimno je značajan kao sačuvani primjer pogonskog stroja na paru iz prve polovice 20. st. U Hrvatskoj je broj očuvanih lokomobila ( pokretnih i stacionarnih) iznimno malen ( manji od deset), stoga predmetni lokomobil predstavlja vrijedan spomenik tehničke kulture.

  Lokacija: Brinje
  Klasifikacija: znanost i tehnika
  Vrijeme nastanka: 1940. god.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-6420
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Zbirka narodnog blaga Općine Brinje

  Zbirka narodnog blaga Općine Brinje nalazi se u Osnovnoj školi Luke Perkovića u Brinju. Zbirku je osnovalo Općinsko vijeće u Brinju i Zavičajni klub Brinjaka 2007. godine. Broji 145 predmeta izrađenih od drva, tekstila, metala i keramike, a proizvodi su narodnog rukotvorstva starih obrta, ili su nastali u počecima industrijske proizvodnje. Vrijednost zbirke se očituje u očuvanju brojnih predmeta vezanih uz skoro sva područja djelatnosti stanovnika podkapelskog ličkog kraja. Predmeti datiraju s kraja 19. i iz prve polovice 20. stoljeća. Industrijski predmeti su tipični za razdoblje od kraja 19. stoljeća, pa sve do sredine 20. stoljeća, kao što su na primjer petrolejke i pokućstvo.

  Lokacija: Brinje
  Klasifikacija: etnografska građa
  Vrijeme nastanka: 19. st. do 20. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-4055
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh
  Nadležni konzervatorski odjel: Konzervatorski odjel u Gospiću
  Kontakt adresa KO: Budačka 12, 53000 Gospić

  Telefon: 053/ 746-571

  Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

  Ne vidite cijenu autobusne karte?

  Korisni savjeti za putovanje autobusom

  Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

  Vicevi o putovanju

  Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska