Kulturna dobra općine Brestovac

Arheološko nalazište Sveti Martin

Arheološko nalazište Sveti Martin smješteno je zapadno od sela Brestovac, na istočnom obronku Papuka podno kojeg prolaze ceste Požega-Pakrac i Požega-Nova Gradiška. Oko srednjovjekovne crkve sv. Martina formiralo se novo mjesno groblje na kojem su prilikom ukopa u 20. st. pronađeni ljudski kosturi sa srednjovjekovnim predmetima (željeznim vrhom samostrela, keramikom). Na padini zapadno od crkve primijećeni su mnogobrojni ulomci srednjovjekovne keramike grublje fakture, crne i smeđe boje, koji se okvirno mogu datirati u 10.-15. st. Spomenuti nalazi upućuju na postojanje srednjovjekovnog naselja s grobljem.

Lokacija: Brestovac
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 10. st. do 15. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-2313
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Arheološko nalazište Rudina

Arheološko nalazište Rudina kod Čečavca nalazi se na dominantnom platou Psunja (nm.v. 467 m), pružajući pogled na veći dio požeškog kraja. Nazivaju ga i Crkvina, Crkvište, Grad i Gradovi. Uz ostatke srednjovjekovne benediktinske opatije iz 12. st., sa svjetski poznatim primjercima originalne kamene plastike i drugim vrijednim nalazima, arheološkim istraživanjima od 1980. god. nadalje otkriveni su nalazi iz razdoblja prapovijesti i antike, koji svjedoče o ranijem naseljavanju ovog položaja, kao i nalazi iz turskog vremena, kada je opatija razorena i napuštena. Ostaci opatije zahtijevaju što skoriju konzervaciju kako bi se adekvatno sačuvali i prezentirali.

Lokacija: Čečavac
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 5000 god.p.n.e. do 1550. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-2314
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

[adrotate group=”1″]

Ruševine Starog grada Kamengrada

Kasnosrednjovjekovni grad Kamengrad lociran je na Papuku, oko 13 km od Voćina. Grad se spominje u srednjem vijeku kao Castrum Kwuar 1420.g., Castrum Kew War 1421.g., Castrum Kewar 1475.g. Više puta je mijenjao vlasnike počev od Nikole Treutala, Petra Čeha Levanjskog, Ivana Zapolje, pa do obitelji Tahi. Nakon osvajanja, Turci su u njemu držali svoju vojsku. Krajem 1687.g. Kamengrad su od Turaka zauzeli ustanici. U podacima iz 1702.g. stoji da je grad ruševina. Središnji dio grada nepravilnog je četverokutnog tlocrta. Na sjevernoj strani imao je toranj ispod kojeg se ulazilo u grad. Grad je opasan snažnim zidom, ojačanim sa šest polukula sa strijelnicama

Lokacija: Kamenski Vučjak
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 15. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-393
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Arheološko nalazište Polje

Arheološko nalazište smješteno je oko 100 m južno od ceste Pasikovci-Sloboština, na istočnoj obali rijeke Orljave. Na oranicama su tijekom rekognosciranja pronađeni ulomci keramičkih posuda koji su pretežno crvenkaste boje, grube fakture, debljih stijenki, sa zamjetnim primjesama kremenog krupnozrnatog pijeska, kao i ulomci keramike sivo-crne boje. Riječ je o naseobinskoj keramici za svakodnevnu uporabu. Fragmenti keramike primijećeni su na površini zemljišta i nakon oranja, zajedno s tragovima pepela, gareži i zapečene zemlje. Također su zabilježeni nalazi kamenog oruđa. Svi navedeni nalazi pripisuju se naselju sopotske kulture mlađeg kamenog doba.

Lokacija: Sloboština
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 5300 god.p.n.e. do 3800 god.p.n.e.

Oznaka kulturnog dobra: Z-4912
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Arheološko nalazište Gromele

Arheološko nalazište Gromele smješteno je na istoimenom uzvišenju kod sela Striježevica. Na oranicama se mogu opaziti komadi opeke, žbuke, ulomci keramike i obrađeni dijelovi kamena koji upućuju na postojanje antičkog gospodarskog objekta, vjerojatno villae rusticae. Tijekom prijašnjih terenskih pregleda pronađena je velika količina rimskog materijala: suspenzure od monolitnog kamena, obrađeni kameni blokovi, stropne opeke, crijep, ulomci fresaka, stakla i naseobinske kasnoantičke keramike, a otkriveni su i ostaci kamenog zida, te dvaju kamenih žrtvenika (ara). Riječ je o vrijednom antičkom nalazištu, čija bi istraživanja obogatila spoznaje o rimskoj prisutnosti na ovim prostorima.

Lokacija: Striježevica
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 1. st. do 4. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-1975
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Arheološka zona Gaišća kod Brestovca

Zona pripada nizu prapovijesnih naselja uz rijeku Orljavu, te predstavlja prvo evidentirano prapovijesno naselje na širem području Brestovca. Istraživanja ove arheološke zone mogla bi pribaviti dragocjene podatke koji bi znatno obogatili dosadašnje spoznaje o naseljenosti zapadnog dijela Požeške kotline u razdoblju mlađeg kamenog doba. Osobitu važnost ovom lokalitetu daje njegova atribucija sopotskoj kulturi kao bitnoj i široko rasprostranjenoj ali još uvijek nedovoljno istraženoj kulturnoj manifestaciji na prostoru Požeške kotline u cjelini.

Lokacija: Brestovac
Klasifikacija: arheološka baština

Oznaka kulturnog dobra: P-4271
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – kulturno – povijesna cjelina
Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

Arheološko nalazište Njive

Nalazište je smješteno na istaknutom platou Babje gore južno od naselja Ivandol, oko 13 km zapadno od Požege. Na platou je podignuto mjesno (pravoslavno) groblje, sa čije se sjeveroistočne strane nalazi uzvisina s ostacima antičkog i srednjovjekovnog građevinskog materijala. Pokusnim sondiranjem otkriveni su kameni temelji građevine, pretpostavljene crkve sv. Marije iz 12. st., koju je podigao bosanski ban Borić, visoki dužnosnik ugarsko-hrvatskog kraljevstva, na posjedu Odolja, čije se ime sačuvalo u nazivu današnjeg naselja. Položaj je radi svoje pogodnosti vjerojatno korišten već u prapovijesti, na što upućuje njegova konfiguracija, a zatim i u narednim razdobljima.

Lokacija: Ivandol
Klasifikacija: arheološka baština

Oznaka kulturnog dobra: P-4351
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

 

Kontakt podaci o konzervatorskom odjelu

Nadležni KO: Konzervatorski odjel u Požegi
Kontakt adresa KO: M Peića 3, 34000 Požega

Telefon: 034/ 273-362

Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

Ne vidite cijenu autobusne karte?

Korisni savjeti za putovanje autobusom

Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

Vicevi o putovanju

Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska