Kulturna dobra općine Brela

Ruralna cjelina Tomaši

Tomaši su smješteni u zabiokovskom dijelu Brela, na zapadnoj strani udoline između brda Stupica i Veter. Kuće se nalaze na istočnoj, a plodna udolina na zapadnoj strani zaseoka pa zajedno čine jedinstveni prostor stanovanja i rada. Stambene kuće su katnice, stražnjim dijelom ukopane u teren, crijepom pokrivenih dvostrešnih drvenih krovišta. Gospodarski objekti su prizemnice,većinom zidane u suho od većih kamenih segmenata, dvoslivni krovovi većeg nagiba izvorno su imali pokrov od ražene slame, do danas sačuvan samo na jednoj pojati.

Lokacija: Brela
Klasifikacija: kulturno-povijesna cjelina
Vrijeme nastanka: 18. st. do 20. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-3009
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – kulturno – povijesna cjelina
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Kulturno – povijesna ruralna cjelina Kričak Bekavci

Kričak Bekavci su stambeno-gospodarski sklop organiziran oko zatvorenog, lako branjivog, dvorišta s nekoliko stambenih građevina, uključivši školu, i gospodarskih objekata sjeverno i istočno od njega. Stambeno-gospodarski sklop Kričak Bekavci-Ivandići ističe se skladnošću: središnji dio čine dvije katnice poluskošenih dvostrešnih krovova međusobno povezane terasom sa zidanim parapetom postavljenom na zidanim pilastirima povezanim plitkim lukovima i izvedenom na zidanoj konstrukciji bačvastog svoda. Dvorište popločano kamenim pločama bilo je središte života zajednice: gospodarskog (konobe u prizemlju, tijesak za grožđe i presa za masline, cisterna za vodu sa dvije krune) i društvenog.

Lokacija: Brela
Klasifikacija: kulturno-povijesna cjelina
Vrijeme nastanka: 19. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-5350
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – kulturno – povijesna cjelina
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

[adrotate group=”1″]

Stećci

Ostaci groblja stećaka u Donjim Brelima nalaze se južno od nove župne crkve i groblja. Sačuvano je trinaest ploča, od toga osam in situ, a pet je upotrijebljeno na današnjem novom groblju. Deset ploča je ukrašeno reljefima mačeva i štitova, te ružama i polumjesecima, a tri su bez ukrasa.

Lokacija: Brela
Klasifikacija: arheološka građa
Vrijeme nastanka: 16. st. do 17. st.

Oznaka kulturnog dobra: RST-8, 24/67-66
Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Crkva Gospe od Karmena

Crkvu Gospe od Karmena na lokalitetu Soline, sagradio je 1715. g. makarski biskup Nikola Bijanković kao zavjetnu crkvu Gospe od Pobjede nakon turske opsade Sinja. Crkva ima svođenu lađu s potkovastom apsidom te svođene kapele postavljene poput transepta. Nad istočnom kapelom podignut je zvonik s ložom. Na južnom, glavnom pročelju crkve je portal sa profiliranim nadvratnikom, u osi vrata je prošupljeni okulus, a na zabatu se diže noviji kameni križ umjesto srušene preslice koja leži ispred crkve. U crkvi su dva drvena oltara sa slikama Bogorodice na drvu (16.st. ) i platnu (18.st.).

Lokacija: Brela
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1715. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-4939
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Crkva sv. Jurja (Gospe od Zdravlja)

Crkva Gospe od Zdravlja izgrađena nad Subotištem u Gornjim Brelima, jednobrodna je građevina bez apside, građena u rustičnim oblicima dalmatinskog baroka. Svođena je danas djelomično srušenim šiljastim svodom. Na južnom pročelju su ulazna vrata monolitnih dovratnika i nadvratnika na kojem je uklesana 1751.g. Dvostrešan krov danas ima betonski pokrov, dok je ranije bila pokrivena kamenim pločama, pročelja su bila ožbukana.

Lokacija: Brela
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1751. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-4938
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Kulturno povijesna cjelina Filipovići

Filipovići su zaseok Brela smješten uz more. Stambeno-gospodarske kuće su organizirane oko zajedničkog dvorišta popločanog kamenim pločama. Jezgra sklopa iz 18. stoljeća je u 19. stoljeću nadograđivana, a krajem 20. stoljeća izvedene su neprimjerene intervencije. Izvorno su stambeno-gospodarski sklop sa fortifikacijskim obilježjima. Zatvoreno, lako branjivo dvorište sa dva ulaza štitile su visoke katnice – kule. Jezgri se u 19. stoljeću dodaju gospodarske zgrade, kuhinje, pojate i vrše pregradnje. Katnice ili dvokatnice su od priklesanog kamena, rjeđe klesanaca, povezanog vapnenom žbukom. Dvostrešna krovišta uglavnom su pokrivena kamenom pločom, sa dimnjacima tipičnim za Makarsko primorje.

Lokacija: Brela
Klasifikacija: kulturno-povijesna cjelina
Vrijeme nastanka: 18. st. do 20. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-4870
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – kulturno – povijesna cjelina
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Crkva sv. Ilije

Crkva sv. Ilije nalazi se u Potpoletnici, na zaravni ovalnog brežuljka, vjerojatno ostatku pretpovijesne gradine. Jednobrodna građevina s pravokutnom apsidom, zakrovljena je drvenim dvostrešnim krovištem. Na glavnom pročelju su vrata nad kojima je kvadratni otvor s dijagonalno prekriženim kamenim pločama i u zabatu lučna preslica sa zvonom. Crkva sv. Ilije je jednostavna proštenička crkva koja nosi odlike skromne ruralne arhitekture 18.st.

Lokacija: Brela
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 18. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-4869
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Crkva sv. Nikole

Crkva sv. Nikole izgrađena je u na hrptu biokovske visoravni, na nadmorskoj visini od 527 metara, iznad danas napuštenog starog sela Berulia, čiji se ostaci nalaze u dolini južno pod crkvom. Temeljem stilskih karakteristika crkva se datira u 14-15. stoljeće. U povijesnim podacima crkva sv. Nikole spominje se tek kasnije, 1597. godine u interdiktu biskupa fra Nikole Ugrnovića, te 1626. godine u izvještaju makarskog biskupa fra Bartula Kačića Žarkovića.

Lokacija: Gornja Brela
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 14. st. do 15. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-5342
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

 

Kontakt podaci o konzervatorskom odjelu

Nadležni KO: Konzervatorski odjel u Splitu
Kontakt adresa KO: Porinova bb, 21000 Split

Telefon: 021/ 305 444

Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

Ne vidite cijenu autobusne karte?

Korisni savjeti za putovanje autobusom

Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

Vicevi o putovanju

Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska