Kulturna dobra općine Brdovec

Na području općine Brdovec nalazi se 12 kulturnih dobara. 6 dobara pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 1 dobro pripada kategoriji usmena predaja, izričaji i jezik, 1 dobro pripada kategoriji glazbeni instrument, 1 dobro pripada kategoriji muzejska građa, 1 dobro pripada kategoriji arheološka baština, 1 dobro pripada kategoriji sakralna graditeljska baština, a 1 dobro pripada kategoriji memorijalna baština.

Sva dobra općine Brdovec:

 • Arheološko nalazište antičkog ladanjsko-gospodarskog kompleksa Laduč – Drenje
 • Crkva sv. VidaDvorac JanuševecDvorac VraniczanyGrob zaprešićkih žrtava poginulih u narodnom pokretu 1903. na groblju u JavorjuKajkavski donjosutlanski (ikavski) dijalektKompleks stare tvornice žeste i pjeniceMuzej Brdovec-muzejska građaPozitiv u crkvi sv. LeonardaStambena zgradaZgrada Muzeja u Brdovcu (nekadašnja kuća Janeković)Zgrada stare škole

  Arheološko nalazište antičkog ladanjsko-gospodarskog kompleksa Laduč – Drenje

  Arheološki lokalitet, antički ladanjsko-gospodarski kompleks „Laduč – Drenje“, nalazi se južno do pruge u mjestu Laduč, općina Brdovec. Obuhvaća područje rasprostiranja arheoloških ostataka gospodarsko – ladanjskog kompleksa iz rimskog vremena (villa rustica). Otkriveni su temelji zidova iz više građevinskih faza, među kojima se ističe najsolidniji zid orijentacije sjever-jug promjera 80 cm, povezan vrlo dobro vezivnom žbukom. Od pokretnih nalaza ulomci keramičkih posuda standarnih su oblika i fakture. Nađen je ulomak sigilatne posude, fragment ruba staklene posude, dio koštane ukosnice, zatim dijelovi fibule i keramičke lampice, te brava i ključevi, novac cara Trajana i Julijana Apostata. Zanimljiv je ulomak zdjelice na kojoj je urezan grafit s imenom na grčkom taur (bik) vjerojatno nadimak vlasnika te zdjelice. Nađeno više ulomaka keramike sa pečatnim ukrasom. Radi se o većem gospodarskom kompleksu s reprezentativnim stambenim djelom na što ukazuju bogati pokretni arheološki nalazi, te tragovi kvalitetne žbuke oslikane freskama. Na temelju nalaza može se zaključiti da se radi o ladanjskom, stambeno-gospodarskom objektu u rasponu od 1. do 4. st.

  Lokacija: Brdovec
  Klasifikacija: arheološka baština
  Vrijeme nastanka: 1. st. do 4. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-6712
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva sv. Vida

  Srednjevjekovna barokizirana crkva podignuta je na rubu naselja uz groblje i zajedno s njim opasana niskim cinktorom. Jednobrodna je građevina pravokutnog broda s užim svetištem i poligonalnom apsidom, južnom bočnom kapelom kružnog tlocrta te kapelom pravokutnog tlocrta i sakristijom sjeverno. Ispred glavnog pročelja prislonjen je visoki zvonik od šest katova završen razvedenom baroknom kapom. Sačuvan je dio srednjovjekovnih struktura u perimetralnim zidovima, kružna kapela s prijelaza 15/16. st, prvotno obrambena kula kao i pravokutna bočna kapela i donje etaže zvonika. Unutrašnjost je svođena, ukrašena štukaturama i medaljonima, a ima vrijedan inventar iz 18. i 19. st.

  Lokacija: Brdovec
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 15. st. do 18. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-3534
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh [adrotate group=”1″]

  Dvorac Januševec

  Dvorac Januševec smješten je nedaleko od ceste koja vodi iz smjera Zaprešića prema Brdovcu. Sagradio ga je general Vrkljan 1828. g. vjerojatno prema projektu B. Felbingera. U Drugom svj. ratu dvorac je teško stradao pa je u razdoblju od 1962. do 1970. obnavljan. Riječ je o dvokatnom objektu pravokutne osnove u čijem središtu je rotunda zaključena kupolom. Oko središnjeg prostora (rotunde) kojeg zaključuje kupola, a proteže se cijelom visinom građevine, grupirane su prostorije prvog i drugog kata. Osnovni elementi oblikovanja pročelja su trijemovi te cijeli niz elemenata klasične provenijencije. Dvorac Januševec predstavlja najviše domete klasicističke arhitekture na području Hrvatske.

  Lokacija: Prigorje Brdovečko
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 1828. god.
  Autor: Felbinger, Bartol – Graditelj (1828.)

  Oznaka kulturnog dobra: Z-2251
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Dvorac Vraniczany

  Dvorac je sagrađen na prijelazu 19. u 20. stoljeće na mjestu stare barokne kurije kao jednokatna građevina nepravilnog U tlocrta s izduženim glavnim južnim krilom čija je središnja zona istaknuta altanom s tri lučna otvora u prizemlju i željeznom konstrukcijom na katu. Arhitektonska plastika ima stilska obilježja neorenesanse. U organizaciji prostora dominira aksijalni koncept. U središnjem dijelu prizemlja izveden je atrij s reprezentativnim stubištem. Stropove salona oslikao je Ivan Druzani. Dvorac pripada vlastelinskom kompleksu s nizom gospodarskih građevina u prednjem dijelu imanja te perivojem geometrijski organiziranoga parternoga zelenila i pejzažnim parkom s jezerom u stražnjem dijelu.

  Lokacija: Gornji Laduč
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 1890. god. do 1910. god.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-2255
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Grob zaprešićkih žrtava poginulih u narodnom pokretu 1903. na groblju u Javorju

  Grob zaprešićkih žrtava stradalih u narodnom pokretu 1903. godine nalazi se na središnjem dijelu staroga mjesnog groblja u Javorju pokraj Brdovca. Visoka kamena stela (cca 3.30 m) smještena je nad pravokutnim zemljanim grobom učvršćenim jednostavnim betonskim okvirom. Masivni nadgrobni spomenik orijentiran je prema sjeveroistoku, izveden je od kraškog mramora te zaključen stiliziranim zabatom koji je na prednjoj strani ukrašen secesijskim motivom meandra. Na vrhu nadgrobnika nalazi se antikizirajuća urna djelomično prekrivena draperijom, a isklesana je od bijelog (carrara) mramora. Zaprešićko krvoproliće dovelo je do još snažnijeg buđenja hrvatske nacionalne svijesti te se smatra ključnim događajem za daljnje širenje pobune diljem zemlje protiv mađarske dominacije. Grob ima kulturno-povijesnu i memorijalnu vrijednost.

  Lokacija: Javorje
  Klasifikacija: memorijalna baština
  Vrijeme nastanka: 1903. god.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-6493
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Kajkavski donjosutlanski (ikavski) dijalekt

  Kajkavsko-donjosutlanski ikavski dijalekt poseban je dijalekt koji čini specifičan hrvatski dijalektalni idiom. Nastao je pokajkavljenjem doseljenih čakavaca u 16. st. uz donji tok rijeke Sutle do utoka u Savu. Danas je rasprostranjen na područja općina: Brdovec, Marija Gorica, dijelom Pušće i rubnog dijela Dubravice.

  Lokacija: Brdovec
  Klasifikacija: usmena predaja, izričaji i jezik
  Vrijeme nastanka: 16. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-4059
  Vrsta: nematerijalno kulturno dobro
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Kompleks stare tvornice žeste i pjenice

  Kompleks stare tvornice žeste i pjenice nalazi se u jugozapadnom dijelu naselja Savski Marof. Tvornica je osnovana na januševačkom vlastelinstvu u drugoj polovici 19. stoljeća. Od nekadašnjega feudalnog imanja “Vrbina” (u čijem je središtu bila zidana kurija), sačuvale su se dvije gospodarske građevine (staja i vršilnica) sagrađene prije 1850. godine, dok ostale tvorničke zgrade i dva dimnjaka od opeke datiraju sa kraja 19. i prvih desetljeća 20. stoljeća.Stara tvornica žeste i pjenice u Savskom Marofu prva je takve vrste na prostorima Hrvatske te je ujedno bila jedan od pokretača njezina gospodarskog i industrijskog razvitka. Predstavlja vrijedan primjer hrvatske industrijske arhitekture iz druge polovice 19. i prvih desetljeća 20. stoljeća

  Lokacija: Savski Marof
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 18. st. do 20. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-6671
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Muzej Brdovec-muzejska građa

  Zaštićena muzejska građa Muzeja Brdovec obuhvaća Etnografsku, Likovnu i Kulturno-povijesnu zbirku. Etnografsku zbirku čine predmeti koje su ljudi tog kraja donedavno upotrebljavali: naprave za izradu tekstila (od stupe do tkalačkog stana), nošnja tipična za taj kraj, ručni žrvanj iz 18. st., posude različitih namjena. Posebna je zanimljivost zbirka rustičnih sakralnih kipova i igračaka što su ih izradili samouki lokalni majstori krajem 19. i početkom 20. st.
  Likovna zbirka obuhvaća prvenstveno radove umjetnika koji su rođeni u brdovečkom i susjednom zaprešićkom kraju ili ovdje žive. Zbirka je nastala otkupom ili poklonima umjetnika, a obuhvaća i nekoliko slika iz dvorca Januševec. Među najznačajnijim umjetnicima čije radove muzej posjeduje su Matija Skurjeni, Mihovil Krušlin i Ivan Lesjak.
  Kulturno-povijesna zbirka Muzeja Brdovec obuhvaća namještaj, skulpture, školske klupe, posuđe i nekoliko komada oružja. U Zbirci je najzastupljeniji namještaj, koji uglavnom potječe iz okolnih plemićkih dvoraca. te nekoliko vrlo vrijednih skulptura specifičnih za ovaj kraj, poput skulptura svetaca iz Pušče i Brdovca, nepoznatih autora, datiranih u 18. i 19. stoljeće.

  Lokacija: Prigorje Brdovečko
  Klasifikacija: muzejska građa

  Oznaka kulturnog dobra: Z-5239
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – muzejska grada
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Pozitiv u crkvi sv. Leonarda

  Pozitiv sa 6 registara, mehaničkog sistema, bez padala, kvalitetno je djelo graditelja češkog podrijetla potpisanog na cedulji na zračnici kao Joannes Franciscus Genechek iz 1733. g. Pozitiv je rijedak primjerak iz prve polovice 18. st. te jedno od malobrojnih dobro očuvanih Janečekovih djela u Hrvatskoj. Instrument je velikim dijelom izvoran, te posjeduje veliku organološku i umjetničku vrijednost i izvrsnu, posve baroknu zvučnost. Skladno malo kućište pridonosi dojmu izvornosti, jer se svojom kompozicijom i dekoracijom ne udaljuje mnogo od suvremenog prevladavajućeg tipa. Prospekt je podignut na postolju ugrađenu u korsku ogradu, a svirala prekrivaju vješto rezbarene dekorativne zavjese.

  Lokacija: Gornji Laduč
  Klasifikacija: glazbeni instrument
  Vrijeme nastanka: 1733. god.
  Autor: Joannes Franciscus Genechek

  Oznaka kulturnog dobra: Z-1830
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Stambena zgrada

  Stambena zgrada u Zagrebačkoj 26 u Šenkovcu smještena je uz glavnu prometnicu u središtu naselja. Sagrađena je u 19. stoljeću za trgovca Marka Šmita. Riječ je o slobodnostojećoj izduženoj prizemnici zaključenoj masivnim dvostrešnim krovištem. Unutrašnji prostor organiziran je unutar pravokutne tlocrtne osnove tako da je osnovna komunikacijska os poprečni hodnik u zapadnom dijelu kuće oko kojega su formirane međusobno povezane prostorije. Građevina pripada tipologiji semiruralne stambene arhitekture 19. stoljeća u središnjoj Hrvatskoj. Zbog očuvanih konstruktivnih, morfoloških i tipoloških obilježja ima arhitektonsku vrijednost kao jedna od rijetkih sačuvanih građevina toga tipa na širem zaprešićkom području.

  Lokacija: Šenkovec, Zagrebačka 26
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 19. st.

  Oznaka kulturnog dobra: P-4965
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Zgrada Muzeja u Brdovcu (nekadašnja kuća Janeković)

  Zgrada Muzeja u Brdovcu (nekadašnja stambena građevina obitelji Janeković) smještena je uz cestu u istočnom dijelu naselja. Tipološki pripada slobodnostojećoj visokoj prizemnici sa suterenom, a zaključena je četverostrešnim krovištem. Sagrađena je u prvoj polovini 20. stoljeća, a skromna arhitektonska plastika izvedena je elementima art deco stila. Tlocrtni raspored, simetričan u zoni suterena i prizemlja, formiran je oko središnjega hodnika L oblika oko kojega su izvedene međusobno povezane prostorije. Muzejska građa izložena je u sjevernim reprezentativnim prostorijama. Zbog visokoga stupnja očuvanosti interijera te gotovo izvornoga arhitektonskoga stanja zgrada Muzeja u Brdovcu predstavlja značajno ostvarenje stambene arhitekture reprezentativnoga karaktera prve polovine 20. stoljeća na brdovečkom području.

  Lokacija: Brdovec, Ilije Gregorića 13
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 20. st.

  Oznaka kulturnog dobra: P-4937
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Zgrada stare škole

  Slobodnostojeća prizemnica škole sagrađena je u središtu naselja i povučena od linije ulice. Plitkog je „L“ tlocrta kojeg čine duže krilo postavljeno okomito na ulicu i kraće zabatno krilo. Tlocrt i oblikovanje pročelja asimetrično su koncipirani. U lijevom dijelu je nekadašnja učionica, okrenuta užom stranom prema ulici s jednim prozorom i zasebnim krovištem skošenog zabata, a u desnom dijelu je bio učiteljski stan s dva prozora i ulazom pod ravnom krovnom strehom. Škola je sagrađena 1902. g. Plohe pročelja obrađene su jednostavnom neostilskom plastikom.

  Lokacija: Šenkovec
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 1902. god.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-3196
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh
  Nadležni konzervatorski odjel: Konzervatorski odjel u Zagrebu
  Kontakt adresa KO: Mesnička 49, 10000 Zagreb

  Telefon: 01/ 4851-522

  Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

  Ne vidite cijenu autobusne karte?

  Korisni savjeti za putovanje autobusom

  Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

  Vicevi o putovanju

  Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska