Kulturna dobra općine Brckovljani

Kapela Pohođenja Marijinog

Jednobrodna neogotička kapela podignuta je u središtu naselja, na groblju, u blizini župne crkve. Sagrađena je kao zavjetna kapela 1864. g. po projektu graditelja Pfeifenbergera. Pravokutnog je broda s užom trostranom apsidom, bočnim kapelama te zvonikom iznad glavnog pročelja završenog visokom i strmom piramidalnom kapom. Unutrašnjost je oslikana neostilskim geometrijskim i biljnim motivima. Glavno pročelje naglašeno je kamenim portalom šiljastog zaključka i kamenom rozetom iznad njega.

Lokacija: Brckovljani
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1864. god.
Autor: Leonhard Pfeiffenberger

Oznaka kulturnog dobra: Z-3836
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Crkva sv. Brcka

Crkva je podignuta na povišenom platou u središtu naselja. Izvorno je srednjovjekovna građevina spomenuta 1334.g. i iz tog razdoblja sačuvano je svetište s križno-rebrastim svodom i bočni južni portal. Povećana je i barokizirana 1695. g. kada su dograđene bočne kapele, sakristija i zvonik čime dobiva današnji oblik. Jednobrodna je građevina s pravokutnom lađom, užim svetištem s trostranom apsidom, nasuprotnim bočnim kapelama u lađi, a cjelinom dominira masivni peterokatni zvonik naslonjen na središnju os glavnog pročelja.Ima vrijedan rokoko glavni oltar i propovjedaonicu iz 1755. g. te orgulje iz 1889. g.

Lokacija: Brckovljani
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 14. st. do 17. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-3837
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

[adrotate group=”1″]

Crkva bl. Augustina Kažotića

Crkva kasnobarokno-klasicističkih karakteristika sagrađena 1818. godine je jednobrodna građevina pravokutnog tlocrta s izvana poligonalno, a iznutra polukružno zaključenim svetištem, sakristijom i zvonikom na glavnom pročelju. Unutarnji prostor broda i svetišta nadsvođen je kupolastim češkim svodom, a apsida kalotom. Najvrjedniji dio inventara predstavlja glavni mramorni oltar sv. Jurja baroknog kipara Antonia Michelazzija nastao između 1743. i 1746. godine, originalno smješten u zagrebačkoj katedrali i premješten nakon neogotičke obnove krajem 19 stoljeća.

Lokacija: Lupoglav
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 19. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-1879
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Kurija Stančić

Kurija, okružena parkom i nekolicinom pomoćnih objekata, smještena je uz cestu, nedaleko od naselja Brckovljani. Potječe iz druge pol. 18. st., a pripadala je obitelji Pozvek. Riječ je o jednokatnici pravokutne osnove zaključenoj četverostrešnim krovištem. Prizemlje je zidano od opeke i kamena dok je kat građen drvenim planjkama. Usprkos brojnim izmjenama može se pretpostaviti izvorni prostorni ustroj kojeg su činile tri prostorije u prednjem i tri, uključujući stubište, u stražnjem dijelu kata. Vanjština je izmijenjena novom žbukom u prizemnoj zoni i drvenom oblogom u katnoj. Kurija Stančić vrijedna je kao dio cjeline u koju je skladno uklopljena svojim još uvijek očuvanim volumenom.

Lokacija: Stančić
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 18. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-3414
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Zgrada stare škole

Slobodnostojeća jednokatnica škole podignuta je na povišenom platou u središtu naselja. Pravokutnog je izduženog tlocrta, dužom stranom okrenuta prema ulici, završena četveroslivnim krovištem. Glavno pročelje je oblikovano detaljima arhitektonske plastike jednostavnog historicizma, neorenesanse, s naglašenom središnjom osi s glavnim ulazom u zgradu. Zgrada je sagrađena 1903. g., na mjestu starije škole, kao dvorazredna školska zgrada s dva stana za učitelje. Danas je adaptirana za stanovanje.

Lokacija: Brckovljani
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1903. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-3838
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Kurija zagrebačkog biskupa Josipa pl. Galjufa

Kurija je smješena u blizini željezničke pruge na rubu naselja Prečec. Dao ju je sagraditi 1785. biskup Josip pl. Galjuf na starom biskupskom posjedu koji se spominje od 1600. Kurija je kasnobarokna jednokatica pravokutne tlocrtne osnove, građena od opeke i kamena te pokrivena visokim i strmim krovištem sa poluskošenim zabatima. U neposrednoj blizini kurije nalaze se dva gospodarska objekta i vodotoranj koji su prema oblikovnim karakteristikama vjerojatno sagrađeni početkom 20. stoljeća.

Lokacija: Prečec
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1785. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-4757
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Tradicijska okućnica

Na tradicijskoj okućnici nalaze se zgrade: kuća (drvena katnica), kuharna s krušnom peći, štagalj s parmom, kukuružnjak, štalica, bunar i dvije manje kuće zidane opekom. Kuća, „čardak“, je građena u razdoblju 1881.-1883.g. što je upisano plitkim reljefom na planjku u zoni prizemlja nedaleko od ulaza u kuću. Građena je masivnim planjkama, izduženog je tlocrtnoga oblika, natkrivena dvostrešnim krovištem koje je iznad užih pročelja poluskošeno, a pokriveno je biber crijepom. Ispred ulaza izveden je otvoreni trijem, natkriven dvostrešnim krovištem. Na prijelazu prizemlja u kat na pročeljima su izvedeni zaštitni krovići, konzolno postavljeni i pokriveni biber crijepom. Zabatni trokuti su zatvoreni piljenom daskom.

Lokacija: Prikraj, Stjepana Radića 57
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1881. god. do 1883. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-5547
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Kurija Dvorišće, Domaćinska ulica

Kurija Dvorišće smještena je u sjeverozapadnom dijelu naselja Božjakovina. To je jednokatnica pokrivena četverostrešnim krovištem, sagrađena na prijelazu 18. u 19. stoljeće u kasnobarokno–klasicističkim stilskim oblicima. Bila je sjedište predijalnog imanja u sklopu božjakovačke gospoštije koja se prvi put spominje 1573. Unutrašnji raspored prostorija organiziran je unutar pravokutne tlocrtne osnove, a etaže su međusobno povezane dvokrakim drvenim stubištem. Stropnu konstrukciju u svim prostorijama čine drveni grednici ožbukanog podgleda. Jugoistočno od kurije uz prilaznu cestu nalaze se ostaci nekadašnjeg drvoreda. Jedna je od brojnih kurija nižeg plemstva kojima obiluje brckovljanski kraj.

Lokacija: Božjakovina, Domaćinska ulica
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1900. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-5962
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Kurija (gostionica)

Kurija (gostionica) nalazi se u sjevernom dijelu naselja Božjakovina. Sagrađena je u 18. stoljeću u kasnobaroknim stilskim oblicima. Pravokutne je tlocrtne osnove te zaključena dvostrešnim poluskošenim krovištem. Građena je od kamena i opeke te ožbukana glatkom žbukom. Glavno zapadno pročelje raščlanjeno je na sedam prozorskih osi u obje etaže, dok začelje očituje asimetričan raspored prozorskih otvora te je recentno obnovljeno. Unutrašnja organizacija prostora jednostavna je i funkcionalna sa središnjim hodnikom te dvokrakim drvenim stubištem na začelju kojim se pristupa na stambeni kat. Kurija je sačuvala svoju izvornu povijesnu konstrukciju, arhitektonsko oblikovanje i stilske detalje te je skladno uklopljena u krajobraznu vizuru brckovljanskog kraja zbog čega ima arhitektonsku i ambijentalnu vrijednost.

Lokacija: Božjakovina
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 18. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-6127
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Tradicijska okućnica u Prečecu

Tradicijska okućnica formirana je kućom, stajom i bunarom. Kuća je izdužena drvena katnica, djelomično podrumljena, natkrivena dvostrešnim krovištem. Pristup podrumu ostvaren je drvenim stubama koje vode iz prizemlja. Stijene su izvedene piljenim planjkama koje su na uglovima povezane tzv. njemačkim vezom. Ulaz u kuću postavljen je na dužem dvorišnom pročelju. Unutrašnjost prizemlja podijeljena je na tri prostorije, a unutrašnjost kata na ganjak i četiri prostorije. Prizemlje i kat povezani su unutrašnjim drvenim stubištem.

Lokacija: Prečec, Vidićeva 19
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 19. st. do 19. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-6217
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

 

Kontakt podaci o konzervatorskom odjelu

Nadležni KO: Konzervatorski odjel u Zagrebu
Kontakt adresa KO: Mesnička 49, 10000 Zagreb

Telefon: 01/ 4851-522

Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

Ne vidite cijenu autobusne karte?

Korisni savjeti za putovanje autobusom

Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

Vicevi o putovanju

Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska