Kulturna dobra općine Bošnjaci

Arheološko nalazište “Popernjak”

Prapovijesno arheološko nalazište “Popernjak“ nalazi se između naselja Bošnjaci i Otok. Smješteno je na potpuno ravnom terenu, ostatku nekadašnje grede. Arheološko istraživanje izvršio je Zavičajni muzej Stjepana Grubera Županja. Otkrivena je velika količina arheoloških nalaza koji pouzdano potvrđuju postojanje naselja i nekropole kulturne skupine Barice – Gređani, kompleksa kulture polja sa žarama kasnog brončanog doba. Nalazište ima znanstveni, kulturni i odgojno – obrazovni značaj jer dosadašnji arheološki nalazi govore u prilog postojanju znatnog arheološkog potencijala za buduće izučavanje, prezentaciju i korištenje.

Lokacija: Bošnjaci
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 1300 god.p.n.e. do 1100 god.p.n.e.

Oznaka kulturnog dobra: Z-4705
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Crkva sv. Martina

Izgrađena je 1792. kao jednobrodna građevina s poligonalnom apsidom i dvokatnim tornjem u pročelju. Smještena je u centru sela i građena u duhu poznog baroka.Ističe se bogato obrađenim pročeljem i snažnom arhitekturom unutrašnjeg prostora.Izvedena je opekom, lađa pokrivena dvostrešnim krovom, svetište šatorastim, sakristija s dvostrešnim, a vjeroučionica jednoslivnim krovom.Glavna fasada vertikalno je podijeljena u tri zone s zvonikom, blago rizalitno isturenim. U centralnom dijelu je arhitravno završen glavni ulaz.Lijevo i desno od ulaza su niše sa statuama apostola.Atika valovite linije uokviruje zvonik.Lađa je presvedena baldahinskim svodom, a svetište polukalotom sa susvodnicama.

Lokacija: Bošnjaci, Trg fra Bernardina Tome Leakovića 008
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1792. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-1142
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

[adrotate group=”1″]

Arheološko nalazište “Virgrad”

Arheološko nalazište “Virgrad“ nalazi se između naselja Otok i Bošnjaci. Smješteno je na poluotoku bare Virovi. Ima oblik gradišta sa kružnim središtem promjera 20 m, 4 m relativne visine nad vodom, okruženog s dva duboka opkopa. Treći vanjski opkop uništen je gradnjom ceste. U povijesnim izvorima spominje se 1428 – 1476. godine. Gradski muzej Vinkovci proveo je arheološka istraživanja 1970. godine. Pronađeni su tragovi drvenih palisada, gruba i finija srednjovjekovna keramika, pećnjaci te metalni predmeti. Nalazište ima znanstveni, kulturni i odgojno – obrazovni značaj jer dosadašnji nalazi govore u prilog postojanju znatnog arheološkog potencijala za buduće izučavanje, prezentaciju i korištenje.

Lokacija: Bošnjaci
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 12. st. do 16. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-4975
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

 

Kontakt podaci o konzervatorskom odjelu

Nadležni KO: Konzervatorski odjel u Vukovaru
Kontakt adresa KO: Olajnica 19/II, 32000 Vukovar

Telefon: 032/ 443-203

Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

Ne vidite cijenu autobusne karte?

Korisni savjeti za putovanje autobusom

Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

Vicevi o putovanju

Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska